“Serieschadeclausule in voorwaarden rechtsbijstandverzekering is duidelijk en begrijpelijk”

Kantoor Kifid

De serieschadeclausule in de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekering van DAS is volgens de Kifid-commissie van Beroep duidelijk en begrijpelijk (CvB 2021-0009). Voor twee afzonderlijke kortgedingprocedures die met elkaar samenhangen krijgt de consument terecht niet meer dan het kostenmaximum voor één conflict vergoed van de verzekeraar. De verzekeraar mag in de voorwaarden aangeven wat de verzekering wel of niet dekt, zoals in deze serieschadeclausule gebeurt. Dat leidt niet tot een verstoring van het evenwicht tussen rechten en plichten van de consument en de verzekeraar en de serieschadeclausule is daarom niet oneerlijk of onredelijk bezwarend, aldus de Commissie van Beroep. De consument kan voor deze twee samenhangende kortgedingprocedures niet meer dan eenmaal het kostenmaximum (12.500 euro) claimen op zijn rechtsbijstandverzekering.

De Commissie van Beroep concludeert evenals de Geschillencommissie in haar eerdere uitspraak dat het de serieschadeclausule in de Algemene polisvoorwaarden een zogenoemd ‘kernbeding’ is. Het artikel beperkt de verplichting van de verzekeraar om de kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. In lijn met de rechtspraak van het Europese Hof moet een kernbeding duidelijk en begrijpelijk zijn (transparantievereiste) en er moet evenwicht zijn tussen de rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekeringnemer. In de voorwaarden staat onder het kopje ‘Vraagt u juridische hulp in meer conflicten?’ uitdrukkelijk vermeld dat wanneer meerdere conflicten gezien moeten worden als één conflict, de verzekeringnemer recht heeft op één keer het kostenmaximum. De Commissie van Beroep concludeert, anders dan de Geschillencommissie in haar eerdere uitspraak, dat over de betekenis van deze serieschadeclausule geen twijfel bestaat. De voorwaarde is duidelijk en begrijpelijk. Conflicten kunnen alleen als afzonderlijke conflicten worden gezien, als die conflicten niet dezelfde feiten als oorzaak hebben of niet op een andere manier met elkaar samenhangen, zo staat te lezen in de uitspraak.

Met het eerste kort geding wilde de consument de als gevolg van een betalingsachterstand dreigende verkoop van zijn woning voorkomen. Het tweede kort geding ging over dezelfde geldlening en was eveneens bedoeld om een dreigende verkoop van de woning te voorkomen. Deze dreiging was opnieuw ontstaan omdat de consument de afspraken, zoals gemaakt gedurende de zitting van het eerste kort geding, niet was nagekomen. Beide kort gedingen vonden plaats binnen anderhalf jaar.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid waarderen het financiële klachteninstituut in 2022 gemiddeld met een 7,4....

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...