Setje...

Vazen via Pixabay

Kifid laat Schouten Zekerheid twee vazen vergoeden, ook al was er maar één gebroken. Op enig moment is er schade ontstaan aan één van de twee identieke tuinvazen met buxus-decoratie van consument door een derde partij. Consument meent dat gevolmachtigde niet enkel de beschadigde tuinvaas dient te vergoeden, maar ook de onbeschadigde vaas.

De Geschillencommissie in Uitspraak GC 2019-763: "De Commissie is van oordeel dat Gevolmachtigde onvoldoende gemotiveerd de stelling van Consument heeft betwist. De stelling dat de nieuwe tuinvaas zal verkleuren, waarmee het kleurverschil wordt opgeheven is niet door Gevolmachtigde nader onderbouwd. Daarnaast gaat Gevolmachtigde eraan voorbij dat de twee tuinvazen als set dienen en daarom niet los van elkaar gezien kunnen worden. Vast is komen te staan dat vervanging van één van de twee vazen zal leiden tot het verbreken van deze esthetische eenheid."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Betalingsregeling na Kifid-uitspraak alleen met medewerking klager

Een advieskantoor verzocht Kifid of hij een betalingsregeling mag treffen met de klagende consumenten. Dat kan alleen, aldus de Geschillencommissie, met medewerking...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Verzekeraar schendt zorgplicht, financieel nadeel niet gebleken

Wanneer de verzekeraar zonder enige toelichting een polis verstrekt aan een consument die afwijkt van het aanvraagformulier, dan is dat in strijd met de zorgplicht....

Duur dutje...

Duur dutje...

(Kifid-uitspraak GC 2020-430) Op het strand tijdens zijn vakantie en terwijl consument een dutje deed, is zijn tas met daarin waardevolle spullen gestolen. Consument...

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

Bank moet doorlopend krediet herstellen omdat opzegtermijn niet in acht is genomen

(Kifid-uitspraak GC 2020-369) Een echtpaar heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ING Bank zijn doorlopend krediet in september 2019 heeft beëindigd...

SEO doet evaluatie Kifid

SEO doet evaluatie Kifid

SEO Economisch Onderzoek gaat op verzoek van het ministerie van Financiën onafhankelijk onderzoek doen naar de dienstverlening van het Kifid, het klachteninstituut...

Uitgeremd...

Uitgeremd...

Kifid vindt dat Independer in het onderhavige geval te snel aansprakelijkheid heeft erkend namens de klant. De Geschillencommissie in uitspraak GC 2020-399: "De...

Barst!

Barst!

Univé Oost moet van Kifid de gebarsten ruit ad 379 euro van een open haard vergoeden. De Geschillencommissie in uitspraak GC 2020-400: "De Commissie is het...

Kifid: verzekeraar kan zich niet beroepen op oneerlijk beding

Kifid: verzekeraar kan zich niet beroepen op oneerlijk beding

DAS moet aan een consument alsnog de gemaakte advocaatkosten voor twee afzonderlijke kort gedingprocedures vergoeden. De verzekeraar heeft zich bij Kifid tevergeefs...

Kifid neemt beroep Dinplan-zaken in behandeling

Kifid neemt beroep Dinplan-zaken in behandeling

Er is voldoende financieel belang bij een aantal Allianz Dinplan-zaken om ze in beroep in behandeling te nemen. Aldus de Commissie van Beroep van Kifid. Het Reglement...