Setje...

Vazen via Pixabay

Kifid laat Schouten Zekerheid twee vazen vergoeden, ook al was er maar één gebroken. Op enig moment is er schade ontstaan aan één van de twee identieke tuinvazen met buxus-decoratie van consument door een derde partij. Consument meent dat gevolmachtigde niet enkel de beschadigde tuinvaas dient te vergoeden, maar ook de onbeschadigde vaas.

De Geschillencommissie in Uitspraak GC 2019-763: "De Commissie is van oordeel dat Gevolmachtigde onvoldoende gemotiveerd de stelling van Consument heeft betwist. De stelling dat de nieuwe tuinvaas zal verkleuren, waarmee het kleurverschil wordt opgeheven is niet door Gevolmachtigde nader onderbouwd. Daarnaast gaat Gevolmachtigde eraan voorbij dat de twee tuinvazen als set dienen en daarom niet los van elkaar gezien kunnen worden. Vast is komen te staan dat vervanging van één van de twee vazen zal leiden tot het verbreken van deze esthetische eenheid."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

Ten onrechte kosten bemiddeling adviseur gerekend in Waerdye-polis

ASR moet van Kifid de eindwaarde van een Waerdye-polis, die op 1 september jongstleden afliep, opnieuw berekenen. Daarbij moeten onder meer de kosten van de bemiddeling...

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument heeft in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten. Op deze lening rust een renteopslag. In de voorwaarden...

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om twee partners die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een hypothecair krediet waarbij...

Jacht op adviseur geopend?

Jacht op adviseur geopend?

BEHEER – Terecht was er de afgelopen weken veel aandacht voor uitspraken GC 2019-623 en -625. De Geschillencommissie stelt hierin nogmaals dat de adviseur...

Wijs op driemaandentermijn

Wijs op driemaandentermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN TERMIJN – Nog even een ander aspect van de elders op deze pagina besproken Uitspraak GC 2019-206. De adviseur beriep zich vergeefs...

Slapen bij vriend geen overnachting

Slapen bij vriend geen overnachting

Een slaapplaats bespreken bij een vriend is volgens Kifid niet hetzelfde als een overnachting. De Geschillencommissie vindt dat de reisverzekeraar de claim terecht...

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Schending zorgplicht kost adviseur meer dan twaalf mille

Een financieel adviseur moet van Kifid een consument 12.333,87 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. Consument en haar voormalige echtgenoot hadden...

Voor wat hoort wat...

Voor wat hoort wat...

Consumenten hebben een adviestraject met adviseur (Finzie) doorlopen. Uiteindelijk hebben zij zelf een financiering bij een derde partij geregeld, buiten de bemiddeling...

Onvoorziene omstandigheden doen adviseur das om

Onvoorziene omstandigheden doen adviseur das om

Kifid is van oordeel dat het feit dat de omstandigheden anders waren dan verwacht werd, in grote mate voor risico van de adviseur komt.  Zij laat een adviseur...

Wet weegt zwaarder dan privacywens klant

Wet weegt zwaarder dan privacywens klant

Een klant die niet wil dat zijn bank zijn betaalgegevens met derden deelt, heeft bij Kifid nul op het rekest gekregen. Volgens de Geschillencommissie kan de bank...