Sivi: nog volop uitdagingen met idensys

Robin Oostrum SIVI 2017

Idensys is belangrijke stap naar een breed toepasbare authenticatie, maar de koppeling met het Burger Service Nummer (BSN) is een grote uitdaging, aldus SIVI in een whitepaper.

Volgens SIVI is Idensys is in potentie een grote stap voorwaarts op weg naar branchebrede en branche-overstijgende authenticatie. "Het door de overheid geïnitieerde afsprakenstelsel vormt het sluitstuk van een toekomstgerichte strategie van de overheid, nadat DigiD ontoereikend veilig bleek voor alle toepassingen. Maar ook aan Idensys kleven vooralsnog enkele issues, die de kans op snelle en brede acceptatie door zowel organisaties als burgers in de weg kunnen staan", aldus stelt SIVI in een whitepaper.

Robin Oostrum van SIVI: “Financiële dienstverleners kunnen eenvoudig aansluiten op Idensys-middelen via een zogeheten identiteitsmakelaar: een derde partij die alles rondom de aansluiting regelt. De dienstverlener krijgt een nauwkeurige, op overheidsdocumenten gebaseerde set gegevens van de gebruiker – als hij of zij daar toestemming voor geeft uiteraard.”

Idensys kent echter enkele niet te onderschatten uitdagingen, aldus Oostrum. Vooral het geplande gebruik van een BSN-koppelregister, om inloggen bij de overheid, maar ook bij zorg- en pensioenverzekeraars mede mogelijk te maken, is om privacy-redenen omstreden. "Wij bespeuren tevens een kip-ei-probleem: terwijl Idensys vereist dat private partijen authenticatiemiddelen ontwikkelen, zullen die pas op grote schaal instappen als Idensys breed geaccepteerd wordt. Daarnaast vormt de koppeling van nieuwe middelen aan de huidige systemen ook bij Idensys een uitdaging, zeker bij partijen die geen gebruik mogen maken van het BSN."

PAPERS
Eerder verchenen van de stichting SIVI whitepapers over iDIN en 'Het belang van branchebrede authenticatie' en de greenpaper over 'Regie Op Persoonsgegevens'. De komende maanden verschijnen meer whitepapers over het thema branchebrede authenticatie. Hierin zullen onder meer NotarisID en blockchaininitiatieven uitgebreid onder de loep worden genomen. Een afsluitende whitepaper vergelijkt puntsgewijs de belangrijkste initiatieven.
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Mackaaij helpt SIVI maximaal vindbaar te zijn

Mackaaij helpt SIVI maximaal vindbaar te zijn

"Al jaren ben ik van mening dat een organisatie als SIVI maximaal vindbaar moet zijn. Het beschikbaar geven van de naam SIVI.nl helpt daar weer een beetje bij. Wij...

Sivi publiceert resultaten samenwerking pensioensector

Sivi publiceert resultaten samenwerking pensioensector

Sivi heeft in twee papers de resultaten gepubliceerd van de samenwerking onder regie van Sivi tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. De papers geven aan...

SIVI richt beheer Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën in

SIVI richt beheer Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën in

De Stichting Financieel Paspoort is een samenwerking aangegaan met SIVI, om openheid en verdere ontwikkeling de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF)...

Digitaal ecosysteem

Digitaal ecosysteem

“Digitale datakoppelingen versterken het klantvertrouwen in de keten. Door handmatige werkzaamheden uit te bannen bevestig je niet alleen dit vertrouwen,...

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI heeft de essentiële informatie voor verzuimprocessen vastgelegd in twee nieuwe verzuimstandaarden, die alle ketenpartijen in staat stellen te voldoen aan...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...

SIVI ontwikkelt AFD Certificeringstool

SIVI ontwikkelt AFD Certificeringstool

Nu de All Finance Datacatagolus (AFD) Standaard steeds intensiever wordt toegepast bij gegevensuitwisseling in de financiële sector, heeft SIVI de AFD Certificeringstool...

Sivi waarschuwt voor sterke toename authenticatiekosten

Sivi waarschuwt voor sterke toename authenticatiekosten

Sivi bevestigt in de whitepaper 'De wereld van Authenticatie volgens Sivi' andermaal dat de komst van één breed gedragen en sector overschrijdende...

SIVI ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

SIVI ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

SIVI heeft een standaard voor dataportabiliteit in de verzekeringssector geïntroduceerd. Deze standaard is – in het kader van de AVG – noodzakelijk...

Sivi ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

Sivi ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

Kenniscentrum Sivi gaat in oktober van start met de werkgroep Privacy by Design. Doel is een standaard te ontwikkelen waarmee gegevens in de sector kunnen worden...