Sivi publiceert resultaten samenwerking pensioensector

Peter Mols 2019 sivi

Sivi heeft in twee papers de resultaten gepubliceerd van de samenwerking onder regie van Sivi tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. De papers geven aan hoe van de Loonaangifteketen efficiënter gebruik kan worden gemaakt.

De eerste paper bespreekt de voordelen van effectieve en efficiënte data-koppelingen met de UWV Polisadministratie. Deze Polisadministratie wordt gevuld met de wettelijk verplichte Loonaangifte en bevat gegevens over pensioendeelnemers en hun inkomen. De pensioensector wordt zo in staat gesteld om actuele gegevens over deelnemers aan pensioenregelingen periodiek op één plek op te halen. Een data-koppeling met de UWV-Polisadministratie biedt zodoende gemak voor werkgevers en verlaagt de beheerkosten van pensioenportefeuilles, aldus Sivi.

De tweede paper richt zich op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze standaard – die is gebaseerd
op de Loonaangifte - biedt pensioenuitvoerders en werkgevers een oplossing waarmee deelnemersgegevens gestandaardiseerd, veilig, volledig en tijdig kunnen worden geleverd vanuit de bronadministratie van de werkgever. De UPA bevat ten opzichte van de Loonaangifte een aantal extra gegevens.

Sivi-directeur Peter Mols: “De UPA is al geweldig, maar waar we van dromen is het toekomstbeeld waarbij UWV alle data op een zorgvuldige en veilige manier kan leveren om het pensioengevend salaris te berekenen voor alle pensioenregelingen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Sivi: jammer dat iDIN struikelt over Wet gdi

Sivi: jammer dat iDIN struikelt over Wet gdi

De Wet Generieke Digitale Infrastructuur, het nieuwe normenkader van de overheid voor alle authenticatiediensten, vormt voor iDIN vooralsnog een groot struikelblok. Dat...

Sivi wil één branchebrede oplossing voor authenticatie

Sivi wil één branchebrede oplossing voor authenticatie

Met het vooruitzicht van de inwerkingtreding van nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018, is een branchebrede oplossing voor authenticatie nu meer dan ooit...

Sivi publiceert greenpaper over Europese privacywetgeving

Sivi publiceert greenpaper over Europese privacywetgeving

Kenniscentrum Sivi heeft in het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018, een greenpaper gepubliceerd...

Sivi ontwikkelt nieuwe beroepenlijst zelfstandigen

Sivi ontwikkelt nieuwe beroepenlijst zelfstandigen

Sivi heeft een nieuwe beroepenlijst voor zelfstandigen ontwikkeld. SIVI produceerde deze lijst naar eigen zeggen naar aanleiding van het toegenomen belang van de...

Marketingcampagne neemt digitaal wantrouwen niet weg

Marketingcampagne neemt digitaal wantrouwen niet weg

Verzekeraars en hypotheekverstrekkers die jongeren willen bereiken moeten niet alleen inzetten op marketingcampagnes; die zorgen eerder voor wantrouwen dan vertrouwen....

Congres hdn en sivi

Congres hdn en sivi

Hypotheken Data Netwerk (HDN) en Standaardisatie Instituut voor de Verzekeringsbranche (Sivi) organiseren op 5 november in Zeist het congres 'De consument in de...

Sivi en arbodiensten ontwikkelen verzuimstandaard

Sivi en arbodiensten ontwikkelen verzuimstandaard

Sivi heeft een overeenkomst gesloten met Oval (een samenwerking van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit, waaronder arbodiensten).   ...

Consument krijgt inlogmiddel financiële dienstverlening

Consument krijgt inlogmiddel financiële dienstverlening

Klanten beschikken binnenkort over een uniek en veilig inlogmiddel, waarmee ze toegang krijgen tot de online dienstverlening binnen de verzekeringsbranche en veel...

Verbond verwerft rechten All Finance Datamodel

Verbond verwerft rechten All Finance Datamodel

Het Verbond van Verzekeraars heeft op de eigendomsrechten verworven van het All Finance Datamodel (AFD). Via dit zogeheten 'gegevenswoordenboek' wisselen onder meer...