Sivi publiceert resultaten samenwerking pensioensector

Peter Mols 2019 sivi

Sivi heeft in twee papers de resultaten gepubliceerd van de samenwerking onder regie van Sivi tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. De papers geven aan hoe van de Loonaangifteketen efficiënter gebruik kan worden gemaakt.

De eerste paper bespreekt de voordelen van effectieve en efficiënte data-koppelingen met de UWV Polisadministratie. Deze Polisadministratie wordt gevuld met de wettelijk verplichte Loonaangifte en bevat gegevens over pensioendeelnemers en hun inkomen. De pensioensector wordt zo in staat gesteld om actuele gegevens over deelnemers aan pensioenregelingen periodiek op één plek op te halen. Een data-koppeling met de UWV-Polisadministratie biedt zodoende gemak voor werkgevers en verlaagt de beheerkosten van pensioenportefeuilles, aldus Sivi.

De tweede paper richt zich op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Deze standaard – die is gebaseerd
op de Loonaangifte - biedt pensioenuitvoerders en werkgevers een oplossing waarmee deelnemersgegevens gestandaardiseerd, veilig, volledig en tijdig kunnen worden geleverd vanuit de bronadministratie van de werkgever. De UPA bevat ten opzichte van de Loonaangifte een aantal extra gegevens.

Sivi-directeur Peter Mols: “De UPA is al geweldig, maar waar we van dromen is het toekomstbeeld waarbij UWV alle data op een zorgvuldige en veilige manier kan leveren om het pensioengevend salaris te berekenen voor alle pensioenregelingen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
SIVI richt beheer Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën in

SIVI richt beheer Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën in

De Stichting Financieel Paspoort is een samenwerking aangegaan met SIVI, om openheid en verdere ontwikkeling de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF)...

Digitaal ecosysteem

Digitaal ecosysteem

“Digitale datakoppelingen versterken het klantvertrouwen in de keten. Door handmatige werkzaamheden uit te bannen bevestig je niet alleen dit vertrouwen,...

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI heeft de essentiële informatie voor verzuimprocessen vastgelegd in twee nieuwe verzuimstandaarden, die alle ketenpartijen in staat stellen te voldoen aan...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...

SIVI ontwikkelt AFD Certificeringstool

SIVI ontwikkelt AFD Certificeringstool

Nu de All Finance Datacatagolus (AFD) Standaard steeds intensiever wordt toegepast bij gegevensuitwisseling in de financiële sector, heeft SIVI de AFD Certificeringstool...

Sivi waarschuwt voor sterke toename authenticatiekosten

Sivi waarschuwt voor sterke toename authenticatiekosten

Sivi bevestigt in de whitepaper 'De wereld van Authenticatie volgens Sivi' andermaal dat de komst van één breed gedragen en sector overschrijdende...

SIVI ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

SIVI ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

SIVI heeft een standaard voor dataportabiliteit in de verzekeringssector geïntroduceerd. Deze standaard is – in het kader van de AVG – noodzakelijk...

Sivi ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

Sivi ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

Kenniscentrum Sivi gaat in oktober van start met de werkgroep Privacy by Design. Doel is een standaard te ontwikkelen waarmee gegevens in de sector kunnen worden...

Sivi: nog volop uitdagingen met idensys

Sivi: nog volop uitdagingen met idensys

Idensys is belangrijke stap naar een breed toepasbare authenticatie, maar de koppeling met het Burger Service Nummer (BSN) is een grote uitdaging, aldus SIVI in...

Sivi: jammer dat iDIN struikelt over Wet gdi

Sivi: jammer dat iDIN struikelt over Wet gdi

De Wet Generieke Digitale Infrastructuur, het nieuwe normenkader van de overheid voor alle authenticatiediensten, vormt voor iDIN vooralsnog een groot struikelblok. Dat...