Sivi waarschuwt voor sterke toename authenticatiekosten

Robin Oostrum SIVI 2017

Sivi bevestigt in de whitepaper 'De wereld van Authenticatie volgens Sivi' andermaal dat de komst van één breed gedragen en sector overschrijdende authenticatiewijze steeds urgenter wordt.Stijgende kosten beginnen volgens Sivi in de discussie over authenticatiemiddelen een steeds belangrijkere rol te spelen. Dit komt enerzijds door toename van het gebruik van deze middelen en anderzijds doordat de aangeboden middelen – door nieuwe en veranderende wetgevingen – steeds sterker dienen te zijn. Daarnaast verschuiven de kosten van de gebruiker naar de aanbieder van diensten.

De naderende Europese eIDAS-verordening en de Wet Digitale Overheid zullen de authenticatienormen immers alleen nog maar opschroeven en de kosten dientengevolge verder laten stijgen. Sivi-consultant en authenticatie-specialist Robin Oostrum: “Nu de AVG is ingegaan denkt men wellicht dat het authenticatieverhaal is afgelopen, maar dat is niet zo. Zowel in het zakelijke als het consumentendomein gaan verschuivingen optreden. De door ons bepleite harmonisatie van authenticatie bevordert een situatie waarin gemeenschappelijke branche-inkoop mogelijk wordt en dientengevolge kosten voor alle partijen laag kunnen worden gehouden.”

Toekomst Digitaal Paspoort onzeker

In het zakelijke domein is de toekomst van het Digitaal Paspoort onzeker. De grootschalige introductie van het persoonsgebonden eHerkenning, dat ook buiten de verzekeringsbranche te gebruiken is, wordt onderzocht. Belangrijke voorwaarden als single sign-on op hoog-frequent gebruik en de dienstverlening via tussenpersonen spelen bij deze introductie een belangrijke rol. Evenals de ook in dit domein groeiende vraag wie voor de stijgende kosten zal opdraaien.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Mackaaij helpt SIVI maximaal vindbaar te zijn

Mackaaij helpt SIVI maximaal vindbaar te zijn

"Al jaren ben ik van mening dat een organisatie als SIVI maximaal vindbaar moet zijn. Het beschikbaar geven van de naam SIVI.nl helpt daar weer een beetje bij. Wij...

Sivi publiceert resultaten samenwerking pensioensector

Sivi publiceert resultaten samenwerking pensioensector

Sivi heeft in twee papers de resultaten gepubliceerd van de samenwerking onder regie van Sivi tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars. De papers geven aan...

SIVI richt beheer Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën in

SIVI richt beheer Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën in

De Stichting Financieel Paspoort is een samenwerking aangegaan met SIVI, om openheid en verdere ontwikkeling de Gegevensstandaard Persoonlijke Financiën (GPF)...

Informatiesessie van Digitaal Paspoort naar eHerkenning

Informatiesessie van Digitaal Paspoort naar eHerkenning

SIVI organiseert op donderdag 19 september om 14:00 uur wederom een informatiesessie met als onderwerp de migratie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning. In...

Digitaal Paspoort wordt uitgefaseerd

Digitaal Paspoort wordt uitgefaseerd

Het Digitaal Paspoort wordt de komende 1,5 jaar uitgefaseerd ten faveure van een nieuwe systematiek van inloggen. De verzekeringsbranche stapt voor B2B-authenticatie...

Digitaal ecosysteem

Digitaal ecosysteem

“Digitale datakoppelingen versterken het klantvertrouwen in de keten. Door handmatige werkzaamheden uit te bannen bevestig je niet alleen dit vertrouwen,...

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI heeft de essentiële informatie voor verzuimprocessen vastgelegd in twee nieuwe verzuimstandaarden, die alle ketenpartijen in staat stellen te voldoen aan...

Branchedebat Adfiz-jubileum:  geen discussie meer over waarde van advies

Branchedebat Adfiz-jubileum: geen discussie meer over waarde van advies

"Kan de AFM ons misschien vertellen waarom de kosten van advies niet in de premie verdisconteerd mogen worden?", vroeg Jurjen Oosterbaan Martinius van Bureau DFO...

SIVI ontwikkelt AFD Certificeringstool

SIVI ontwikkelt AFD Certificeringstool

Nu de All Finance Datacatagolus (AFD) Standaard steeds intensiever wordt toegepast bij gegevensuitwisseling in de financiële sector, heeft SIVI de AFD Certificeringstool...

SIVI ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

SIVI ontwikkelt standaard voor dataportabiliteit

SIVI heeft een standaard voor dataportabiliteit in de verzekeringssector geïntroduceerd. Deze standaard is – in het kader van de AVG – noodzakelijk...