"Slim omgaan met beëindiging fiscaal partnerschap bij echtscheiding"

Scheiding via Pixabay

Ex-partners komen in aanmerking voor aanzienlijke belastingvoordelen mits zij hun belastingaangiftes op de juiste manier inrichten. Aldus de vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Zo kunnen gescheiden stellen rekening houden met aftrekposten voor partneralimentatie, hypotheekrente en advocaatkosten en kunnen zij aanspraak maken op kinderkortingen. Slim omgaan met de beëindiging van het fiscaal partnerschap kan daarbij lonen.

Fiscaal partnerschap
 
De meeste getrouwde stellen zijn fiscaal partners. Het voordeel hiervan is dat bepaalde inkomsten en aftrekposten zo gunstig mogelijk kunnen worden verdeeld. Het fiscaal partnerschap eindigt zodra het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend én de ex-partners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. In het jaar dat het fiscaal partnerschap is beëindigd, kan er nog samen belastingaangifte worden gedaan. En dat kan een belastingvoordeel opleveren, vooral als de gezamenlijke woning nog niet is verdeeld en/of een van de partners veel vermogen heeft. In het jaar daarna mag dat niet meer. Het in stand laten van het fiscaal partnerschap kan voor een van de ex-partners ook nadelig zijn, omdat hierdoor bijvoorbeeld nog geen aanspraak kan worden gemaakt op kind gebonden budget, huur- of zorgtoeslag.
 
Aftrekposten
 
Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2020 wordt de aftrek van partnerlimenatie stapsgewijs verlaagd van 52 naar 37 procent in 2023. Beide ex-partners dienen de partneralimentatie op te geven, de alimentatie is aftrekbaar voor de betaler en als inkomsten belast bij de ontvanger. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar noch belast.
 
Voor ex-partners die nog (deels) eigenaar zijn van de voormalige woning geldt dat zij tot twee jaar nadat zij verhuisd zijn, aanspraak kunnen maken op hypotheekrenteaftrek, ook als zij niet meer in de woning wonen. Daarvoor is wel van belang dat zij de hypotheekrente daadwerkelijk hebben (mee)betaald en dat hierover met elkaar afspraken zijn gemaakt.
 
Bepaalde advocaatkosten die in 2019 door de alimentatiegerechtigde zijn gemaakt, zijn aftrekbaar. Hieronder worden proces-, incasso- en reiskosten geschaard die zijn gemaakt voor het verkrijgen, behouden of verhogen van de partneralimentatie.
 
Kortingen
 
Ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op kindgebonden budget en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit kan na scheiding veranderen. Waar er voorheen geen aanspraak kon worden gemaakt, kan dit na scheiding wel het geval zijn of kan de hoogte hiervan wijzigen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er allerlei voorwaarden en regels zijn waaraan moet zijn voldaan. De vFAS raadt ex-partners daarom aan zich hierover goed te (laten) informeren.
 
De toeslagen worden doorgaans automatisch verstrekt. De vFAS adviseert ex-partners echter om de gewijzigde situatie altijd ook zelf aan de belastingdienst door te geven. Dat geldt ook voor de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviesalerts! Business Support

Adviesalerts! Business Support

(Toon Berendsen in VVP 1, 2023) Het is altijd goed om als financieel adviseur naar nieuwe wegen te zoeken. Ook in dit katern Business Support weer een aantal Adviesalerts!. Verduurzaming,...

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Nieuwe berekening partneralimentatie

Nieuwe berekening partneralimentatie

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie...

Steeds minder echtscheidingen

Steeds minder echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. In 2021 eindigden 25.600 huwelijken in een echtscheiding. Dat zijn minder dan acht echtscheidingen per...

Jongere partners lopen bij scheiding grootste risico allebei de woning te moeten verlaten

Jongere partners lopen bij scheiding grootste risico allebei de woning te moeten verlaten

Hoe jonger de ex-partners zijn hoe groter de kans dat beiden financieel niet in staat zijn de voormalig samen bewoonde woning te behouden. Dat blijkt uit onderzoek...

NVHP organiseert Week van de Echtscheiding

NVHP organiseert Week van de Echtscheiding

De NVHP organiseert van 6 tot en met 12 september de Week van de Echtscheiding. De NVHP heeft voor haar leden meerdere instrumenten ontwikkeld waaronder speciale...

Aantal echtscheidingsaanvragen fors teruggelopen

Aantal echtscheidingsaanvragen fors teruggelopen

De coronacrisis heeft geleid tot een forse daling van het aantal echtscheidingsaanvragen, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 300 leden van de vereniging Familie-...

Gescheiden...

Gescheiden...

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de...

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 pas in 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 'Pensioenverdeling bij scheiding 2021' wordt door het kabinet opgeschoven naar 1 januari 2022. Minister Koolmees:...

Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Opt-in samenwonenden bij nieuwe regels pensioenverdeling bij scheiden?

Mogelijk kunnen ook samenwonenden straks opteren voor pensioenconversie bij beëindiging van de relatie. "De regering is bereid om bij de uitwerking van een...