"smart Financial Life is nieuw verdienmodel"

"Wij pakken alle veranderingen en de wensen van politiek en toezicht samen in een nieuw verdienmodel." Aldus voorzitter Edwin Herdink van de Commissie CFD bij de presentatie woensdag van Smart Financial Life.

De presentatie vond plaats tijdens de eerste landelijke bijeenkomst van de Commissie, waar een kleine 100 tussenpersonen op af kwam. Zoals VVP eerder al wist te melden, is Smart Financial Life opgebouwd rond een online kasboek. Via dit kasboek kan de adviseur uitgroeien tot, aldus Herdink, "het kloppend hart van de financiële huishouding van de relatie" met als nieuw verdienmodel een abonnementensysteem. Herdink: "Door provisie om te buigen naar adviesvergoeding verstevigen we ons fundament naar de toekomst toe." Smart Financial Life is een variant van het kasboek dat BMS uit Leusden inzet bij budget- en inkomensbeheer.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Mark - 22 november 2011

@ adviseur Ik neem aan dat je een geintje maakt: klant een consumptief krediet aansmeren voor betaling van jouw adviesjes?! Ik zeg: eerst foutloos Nederlands leren schrijven en dan een lesje ethiek nemen.

Optimist - 18 november 2011

Wat ik hier nog gemist heb in de discussie is dat op het congres van CFD ook Bert ter Maat van Intermed als gastspreker aanwezig was. Bert is de oprichter van de 1e intermediaire verzekeraar die geheel eigendom is van het intermediair. Via het Smart-Traject en de combinatie met Intermed biedt CFD het intermediair dus een unieke gouden kans om geheel onafhankelijk te worden van de anti-intermediaire verzekeraars. Ik ben dan ook vol lof over de route die CFD ons biedt. En zoals Herdink het zelf zij: het is een keuze die u zelf maakt, u bent tot niets verplicht. @Jeffrey Leichel Ik hoop inderdaad dat CFD met het bovenstaande de gouden sleutel gevonden heeft. De volgende stap is nu aan het intermediair.

Frank van Woensdrecht - 18 november 2011

Ik sluit me aan bij de constatering van CFD dat kijkend naar de toekomst het huidige provisie fundament teveel onzekere factoren bevat. Zie de berichten afgelopen maand: ING, die via de ingang van collectieve contracten 8.500.000 particulieren gaat benaderen, De Consumentenbond die zorgverzekeringen gaat aanbieden en tot slot NN die via het directe kanaal het intermediair rechtsreeks gaat beconcureren. Allemaal factoren die van grote invloed zijn op het provisiemodel. Terecht dat CFD hiervoor niet de ogen sluit en een nieuwe visie heeft ontwikkeld, het is nu aan het intermediair om de volgende stap te zetten en de sleutel om te draaien.

Jeffrey Leichel (Stichting ODIN) - 18 november 2011

We komen zo langzamerhand op het punt waarbij onze energie beter gestopt kan worden in een nieuw en duurzaam verdienmodel dan het afgeven op verzekeraars en politiek. Die spelen hun eigen spel vanuit hun eigen belang en vooral met een eigen visie en een eigen focus. De insteek van CFD om ook een eigen visie te ontwikkelen en te beginnen op transactieniveau bij de klant is boeiend. Even boeiend is het transitieproces dat Adfiz voor haar leden inzet. Er worden op dit moment tal van nieuwe verdienmodellen ontwikkeld. Of CFD een 'gouden sleutel' heeft kun je pas echt vaststellen als je de eerste workshop hebt gevolgd. Dan zal blijken in hoeverre dit verdienmodel past in je eigen bedrijfsvoering en in welke mate het schaalbaar is naar andere diensten die je wil bieden. Belangrijkste is dat zoveel mogelijk tussenpersonen visie en focus krijgen. Als we op eigen kracht kunnen overleven, worden we vanzelf een gelijkwaardige gesprekspartner.

adviseur - 17 november 2011

Ik verdien mij het hele jaar al scheel aan dergelijke innitiatieven. Klant levert mij bankafschriften aan van 1 maand. Kom daarna met een pakket aan saneringen/besparingen. Mening klant is zeer verbaasd hoe ik het plan dichtgetimmerd heb. Uiteraard blijft er ruimte over voor een klain kredietje van € 2.000,- voor mijn factuur. Besparing verdient krediettermijn bedrag ruimn terug. Zo doen wij dat innovatieve intermediars!

Fred Groen - 17 november 2011

Aanwezig op een inspirerende en boeiende bijeenkomst van CFD waarvoor mijn dank. De te nemen besluiten om de toekomst als gezond bedrijf in te kunnen gaan, zijn verder ondersteund door interessante lezingen van goede sprekers. Ik hoop dat CFD de brancheorganisatie kan worden waar we allemaal achter gaan staan, ze verdienen het. Ik heb voldoende goede ideeën gehoord om met vertrouwen verder te gaan.

Martin de Goede - 17 november 2011

Wij werken al een tijdje met een abonnement met ViewOnCash en MijnKluis van Infa / Figlo als basis voor het advies. Onze ervaring is dat de gemiddelde klant best wel financieel inzicht wil maar nauwelijks bereid is dit zelf up to date te houden. Al snel na het eerste bezoek waarin de klant meestal vrij enthousiast is zien ze daardoor de meerwaarde van deze tools niet meer.

Werner - 17 november 2011

Vasthouden aan provisie is op termijn het einde van de adviespraktijk. Niet omdat ik niet in provisie geloof maar omdat de politiek en het verbond te onzekere factoren zijn. Niemand kan garanderen dat er geen waterbed ontstaat of wordt gecreëerd. Men wil immers van ons af! Heel verstandig danook van CFD om nu een alternatief te bieden zodat een ieder op eigen tempo de omschakeling kan gaan invullen. Niet wachten tot het te laat is, maar de bakens verzetten nu het nog kan.

Boudewijn - 17 november 2011

Gisteren aanwezig op de bijeenkomst van CFD en niet eerder zo een levendige en boeiende presentatie meegemaakt van een brancheorganisatie. Eindelijk kleur in assurantieland tussen al het grijs. Ontzag voor Graafsma met zijn strijd voor het intermediair en bewondering voor de bevlogenheid en het redenaarstalent van voorzitter Herdink. Het zal mij niet verbazing indien deze heren op termijn doordringen tot de landelijke politiek. Dit zal dan direct een enorm gemis zijn voor onze branche. Heren bedankt en heel veel succes met het Smart-concept, ik ben er zeker bij!

@cfd - 17 november 2011

Dat noemen we voortschrijdend inzicht. Provisie toch maar vervangen door een abonnementsysteem. Het lijkt net een gewone belangenbehartiger, alleen dringt het een beetje later door.

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

Blijf als adviseur vooral jezelf in 2022

(Brancheorganisaties in katern Vooruitblik 2022 in VVP 6) Waar liggen in 2022 de uitdagingen en kansen voor financieel adviseurs, gevolmachtigden en hypothecair...

CFD: klein is het nieuwe groot

CFD: klein is het nieuwe groot

"Klein is het nieuwe groot", zo luidt de kerstboodschap van CFD dit jaar. Hiermee geeft CFD aan dat zij ook in 2022 zich hard maken voor kleine gespecialiseerde...

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Brancheorganisaties: "blijf als adviseur vooral jezelf in 2022"

Blijf als adviseur vooral jezelf in het nieuwe jaar. Dat is de boodschap van het katern ‘Vooruitblik 2022’ in VVP 6, met daarin Adfiz, CFD, Federatie...

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

CFD lanceert Huizenlinks.nl

CFD lanceert Huizenlinks.nl

Met Huizenlinks.nl kan de adviseur zich positief onderscheiden door klanten te helpen met het verkopen of met het vinden van een woning. Aldus CFD bij de lancering...

CFD lanceert BORG Certificaat Service

CFD lanceert BORG Certificaat Service

Het Business Benefits Pakket van CFD is uitgebreid met de 'CFD BORG Service'. Hiermee kunnen adviseurs hun zakelijke klanten excellent ondersteunen bij het verkrijgen...

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

CFD lanceert keurmerk FinZeker voor onafhankelijke advieskantoren

FinZeker. Dat is de naam van het door CFD ontwikkelde keurmerk voor onafhankelijke advieskantoren dat vrijdag is gelanceerd. Per adviesmodule (Hypotheek, Pensioen,...

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD ondersteunt leden bij pensioenadvisering

CFD-leden kunnen voor pensioenadvisering voortaan een beroep doen op PLAN (Pensioen & Lijfrente Advies Nederland). CFD is een samenwerking aangegaan met dit...

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van...

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD verzoeken CDFD om PE-examens op afstand mogelijk te maken

Adfiz, CFD en OvFD, verenigd in CANON, hebben het CDFD verzocht om PE-examens op afstand (digitaal) mogelijk te maken. In de huidige coronatijden vindt immers niet...