Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

letselschade rolstoel via Pixabay

Zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek bij het bepalen van de rekenrente bij letselschade te verbeteren. Die doet hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Verbond van Verzekeraars vroeg Hoogduin de huidige uitgangspunten voor het berekenen van de rekenrente te analyseren.

Hoogduin: “Als de aanbevelingen worden gevolgd, zou dat op basis van de huidige cijfers ten opzichte van de uitgangspunten zoals die in de Aanbevelingen van de Rechtspraak geformuleerd worden tot een significante bijstelling van de te hanteren rekenrentes leiden.

“De meest recente Aanbevelingen van de Rechtspraak, zoals die zijn gepubliceerd in maart 2022, leiden op dit moment tot een te positieve rekenrente voor de eerste vijf jaar, omdat de zeer forse stijging van de inflatie over de afgelopen maanden daarin (nog) niet verdisconteerd is.

“Voor de middellange termijn van vijf tot 50 jaar geldt echter dat de inschattingen van de Rechtspraak te somber zijn, omdat bij het beleggen in staatsobligaties op risicovrije wijze gunstigere rendementen behaald zullen worden dan de door de Rechtspraak gehanteerde rente op spaardeposities. Ook op de lange termijn meen ik dat de uitgangspunten van de Rechtspraak te somber zijn.”

Op dit moment is er geen door alle partijen aanvaarde norm voor het bepalen van de rekenrente. Met behulp van de analyse en de aanbevelingen willen verzekeraars het proces, om toekomstige jaarschade contant te maken, verder standaardiseren zodat er minder discussies ontstaan over de hoogte ervan en slachtoffers snel duidelijkheid krijgen.

Aanbeveling 1

Kies voor een indeling in twee perioden: de termijn waarover voldoende marktinformatie beschikbaar is, zijnde de eerste 50 jaar, en de periode daarna.

Aanbeveling 2

Als de feitelijke inflatie op het moment van vaststellen van de letselschade-uitkering afwijkt van twee procent (zoals dat op dit moment het geval is), wordt aangenomen dat deze in vijf jaar in gelijke stappen toe beweegt naar het door de ECB nagestreefde inflatiecijfer van twee procent.

Aanbeveling 3

Gebruik de Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) over de afgelopen twaalf maanden voor Nederland, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling van voedsel en energie (kerninflatie) en overheidsmaatregelen, mits praktisch goed uitvoerbaar, als de inflatie die naar de waarde van twee procent toe groeit.

Aanbeveling 4

Gebruik voor de rente over de eerste 50 jaar de swapcurve voor Nederlandse staatsobligaties.

Aanbeveling 5

Gebruik voor de vaststelling van de risicovrije evenwichtsrente na 50 jaar de som van de gemiddelde meetkundige reële groei van het bruto binnenlands product over de afgelopen 20-25 jaar (op basis van CBS -cijfers) en twee procent inflatie.

Aanbeveling 6

Hanteer vijf jaar voor de convergentie van de risicovrije rente in de eerste vijftig jaar naar de risicovrije evenwichtsrente daarna.

Verder wijst Hoogduin er op dat “er vanuit economisch perspectief kanttekeningen zijn te
plaatsen bij de keuze om de aan het slachtoffer uit te keren schadevergoeding uitsluitend
met een risicovrije rente te disconteren, terwijl het toekomstig besteedbaar vermogen voor
een ieder ander inherent onzeker is. Ik geef daarom in overweging om bovenop de risicovrije
rente een ‘risicopremie’ te hanteren, zoals dat in andere sectoren gebruikelijk is bij het
begroten van toekomstige kosten en baten”.

 

 

Reactie toevoegen

 
Stv gaat audits uitvoeren voor NKL

Stv gaat audits uitvoeren voor NKL

De Letselschade Raad en Stv hebben op 5 juni een overeenkomst getekend, zodat Stv nu ook audits kan uitvoeren voor organisaties die het Nationaal Keurmerk Letselschade...

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

Kaag: niks veranderd bij verzekering truckruns

“Ik heb geen aanwijzingen dat het verzekeren van evenementen die worden georganiseerd door vrijwilligers in brede zin steeds vaker een probleem is.”...

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Slachtofferhulp Nederland en Achmea helpen mensen met licht letsel na een verkeersongeval aan betere informatie en online hulp. Het eerste hulpmiddel is nu live:...

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Meer houvast en regie over het schadebedrag én hulp bij het verwerken van het ongeval. Dat bieden volgens het Verbond van Verzekeraars de Smartengeldcalculator...

Geen signalen dat verzekeraars letselschadeslachtoffers dumpen bij Wmo-loket

Geen signalen dat verzekeraars letselschadeslachtoffers dumpen bij Wmo-loket

“Sinds de beantwoording van de vorige Kamervragen over dit onderwerp hebben mij geen signalen bereikt dat letselschadeslachtoffers in recente zaken oplopen...

Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

De nieuwe Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ is officieel van start gegaan. Een groep bestaande uit wetenschappers, belangenbehartigers,...

Consumentenbond: grote verschillen tussen inzittendenpolissen

Consumentenbond: grote verschillen tussen inzittendenpolissen

Meerdere aanbieders van een schadeverzekering inzittenden (SVI) dekken een whiplash en psychische klachten niet zonder bewijs of doktersverklaring. Ook zijn huisdieren...

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

(Rechtspraak) De Rechtbank Den Haag rekent Allianz af op de lange duur van en de harde opstelling bij de afhandeling van een letselschade. De rechtbank: “Deze...

Verbond gaat tanden zetten in klimaat, cyber en letselschade

Verbond gaat tanden zetten in klimaat, cyber en letselschade

“We ambiëren nog nadrukkelijker een actieve maatschappelijke voortrekkersrol en zullen onze tanden zetten in de thema’s klimaat, cyberveiligheid...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...