Sociaal Verhaal claimt winst in Yarden-kwestie

Rechtershamer via Pixabay

De polishouders bij Yarden die met hulp van Vereniging Sociaal Verhaal naar de rechter stapten, zijn vrijdag door de rechter in het gelijk gesteld. Sociaal Verhaal: "In de uitspraak van het kort geding oordeelt de rechter dat Yarden zich ten aanzien van de polishouders moet houden aan de verplichtingen uit de naturapakketpolissen zoals deze golden vóór 1 juli 2019. Wij verwachten dat veel polishouders met de betreffende naturapolis zich nu bij de vereniging zullen melden om ook hun poliswijziging terug te laten draaien." 

De kantonrechter geeft in de uitspraak aan, aldus Sociaal Verhaal, "dat het herstelplan dat Yarden aandroeg om de pakketpolissen die dekking boden voor een complete begrafenis of crematie flink te versoberen 'eenzijdig en zelfstandig is opgesteld'. Ook oordeelt de rechter dat de verslechterde financiële positie van Yarden de uitvaartverzekeraar uitsluitend zelf aan te rekenen is. 'De oorzaak van de precaire financiële positie van Yarden vindt zijn oorsprong in de wijze waarop Yarden haar bedrijfsvoering heeft uitgevoerd en de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Dat is uitsluitend Yarden aan te rekenen.'"

Vereniging Sociaal Verhaal is "blij dat de wijzigingen voor de negentien polishouders die zij te hulp schoot nu voorlopig worden teruggedraaid en roept de 390.000 polishouders met dezelfde polis op zich alsnog bij de vereniging aan te melden.

Reactie toevoegen

 

Reacties

geert sijbring - admicon 18 september 2020

Ik begrijp dat Yarden de polis niet zomaar mag aanpassen. en dat er negatief op wordt gereageerd begrijp ik ook. Maar ik mis een paar belangrijke oorzaken in de discussie. Eerst mag er niet meer verkocht worden aan de deur, en toen het provisie verbod , Dit is naar mijn bescheiden oordeel de echte oorzaak. Het is een breng product en wij brengen niets meer , omdat we niet betaald worden door de maatschappij en klant wil of kan niet betalen. Gaat lekker zo ,, en allemaal de oorzaak van niet goed DOORDACHTE WIJZIGINGEN IN HET VERDIEN MODEL. Maar straks heeft de overheid weer een oplossing die ze weer geld opleverde en weer werk voor veel ambtenaren.

Tosca Wiebenga en W.D. Krooshof - Vereniging Sociaal Verhaal Yarden 15 september 2020

In oktober 2019 hebben wij schriftelijk ons bezwaar geuit naar Yarden over de wijzigingen uitvaartverzekering. Daarop hebben wij een reactie van Yarden ontvangen, waaruit ik begreep dat we toch in aanmerking komen voor het pakket ipv bedrag. Wel wordt een indexering in rekening gebracht. Kent u dit antwoord, dat waarschijnlijk vele klanten ook ontvangen hebben, die destijds bezwaar hebben aangetekend??

Meer over
Consumentenbond: aansluiten bij Yarden Claim niet nodig

Consumentenbond: aansluiten bij Yarden Claim niet nodig

"Aansluiten bij een claimorganisatie, waar een deel van de eventuele opbrengst naar toe gaat, is in dit geval niet nodig." Dat stelt de Consumentenbond naar aanleiding...

Nu Yarden onder vuur claimclub

Nu Yarden onder vuur claimclub

Yarden ligt onder vuur van claimclub Corpocon Legal. In een reactie op de site wijkt Yarden vooralsnog geen meter. Corpocon Legal heeft Yarden Claim opgericht....

Nederlander laks met zorg in laatste levensfase

Nederlander laks met zorg in laatste levensfase

Nederlanders vergeten geld te reserveren voor zorg in laatste levensfase, zo blijkt uit de Yarden Afscheidsmonitor. Uit dit onderzoek van PanelWizard onder...

Open brief CFD en Odin aan Dela, Monuta en Yarden

Open brief CFD en Odin aan Dela, Monuta en Yarden

"Wij denken dat de voorlichting aan consumenten veel beter kan en dat de samenwerking met het onafhankelijke intermediair een betere plek verdient op jullie...

Consument aan roer in nieuwe uitvaartpolis Yarden

Consument aan roer in nieuwe uitvaartpolis Yarden

In de nieuwe Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering van Yarden heeft de consument zelf de regie over de besteding van het uit te keren bedrag. Zo kan hij kiezen...

Yarden publiceert tweede klantverslag

Yarden publiceert tweede klantverslag

Yarden heeft haar tweede klantverslag gepubliceerd, met als centrale thema 'herinneren'. Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden: "Klanten en leden van...

Allianz en Yarden werken samen

Allianz en Yarden werken samen

Allianz en Yarden bieden één totaaloplossing van verzekeringen rondom overlijden, bestaande uit een orv en een uitvaartverzekering. Serge Evers, directeur...

Yarden ziet klanttevredenheid toenemen

Yarden ziet klanttevredenheid toenemen

Yarden zag haar ledenaantal, netto resultaat en solvabiliteit vorig jaar toenemen ten opzichte van 2014. Ook de overall klanttevredenheid steeg van 7,8 (2014) naar...

Overname guv door Yarden beklonken

Overname guv door Yarden beklonken

Vereniging Gooische Uitvaartverzorging (GUV) en Uitvaartorganisatie Yarden zijn per 1 januari 2016 gefuseerd. GUV blijft onder haar eigen naam actief en gaat verder...

Yarden neemt portefeuille NorthWest over

Yarden neemt portefeuille NorthWest over

Yarden heeft de portefeuille met uitvaartverzekeringen van NorthWest overgenomen. Op 31 december heeft DNB toestemming verleend voor de begin november al aangekondigde...