Solidariteitsmonitor Verbond toont stabiel beeld

Richard Weurding 2018

De spreiding tussen de premies van vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen nam tussen 2017 en 2018 licht toe en stabiliseerde in 2019.  "Hieruit blijkt dat binnen de vijf meest voorkomende particuliere verzekeringen geen uitschieters naar boven of beneden zijn voor wat betreft de betaalbaarheid en verzekerbaarheid," aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Volgens de donderdag gepubliceerde solidariteitsmonitor zijn de verschillen tussen de hoogste en de laagste premie voor de WA-verzekeringen en de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (APV) ten opzichte van 2018 iets groter geworden, terwijl deze bij de inboedelverzekering zijn afgenomen. Bij de overlijdensrisicoverzekeringen en opstalverzekeringen is het beeld zodanig divers, dat er geen eenduidige conclusie te trekken valt.

Bij de vergelijking tussen 2017 en 2018 bleken de verschillen tussen opstalverzekering, de inboedelverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering juist iets groter geworden terwijl de spreiding bij overlijdensrisicoverzekeringen en WA-verzekeringen voor motorvoertuigen gelijk bleef.

Dit laat zien dat het nog echt te vroeg is om een indruk te geven van mogelijke trends, aldus het Verbond.

Het onderzoek meet premiedifferentiatie en niet de oorzaak daarvan. Dat kan gebruik van Big Data zijn, maar bijvoorbeeld ook politieke besluitvorming. Mochten zich in de toekomst extremen voordoen, dan zal het Verbond de oorzaak daarvan nader onderzoeken.

Ruim vier miljoen premies onder de loep

Met de monitor wil het Verbond de consequenties van het gebruik van Big Data voor de solidariteit goed en toetsbaar volgen.

De monitor is mede ontwikkeld in samenwerking met MoneyView dat voor meer dan 93.000 verschillende fictieve ‘maatmensen’ ruim 4,5 miljoen premies heeft berekend voor vijf veel voorkomende particuliere verzekeringen. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek heeft deze data geanalyseerd en een rapport opgesteld met de resultaten. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Verbond wil afhandeling letselschade vlotter en minder complex

Het huidige stelsel van letselschadevergoeding, aldus het Verbond van Verzekeraarsm kent te veel knelpunten en is aan herziening toe. De verzekeringssector wil...

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Vertrouwen in eigen verzekeraar licht gedaald

Klanten hebben het afgelopen jaar vooral meer waardering gekregen voor het contact met hun verzekeraar. De score op dit punt liet in 2019 de sterkste verbetering...

Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Recordaantal verzekeringsfraudeurs opgespoord

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat zijn er twaalf procent meer dan in 2017. Sinds...

'Loket' Joodse oorlogspolissen vijf jaar langer open

'Loket' Joodse oorlogspolissen vijf jaar langer open

Joodse polishouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn beroofd van hun levens- en uitvaartverzekeringen kunnen vijf jaar langer terecht bij de Stichting Individuele...

PIV integreert met Verbond van Verzekeraars

PIV integreert met Verbond van Verzekeraars

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (stichting PIV) integreert per 1 januari 2020 met het Verbond van Verzekeraars. De activiteiten worden ondergebracht...

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Verbond en NVGA van start met Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben gezamenlijk de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgericht. De stichting heeft dan ook twee belangrijke...

Verbond: "Maak Nederland klimaatweerbaar"

Verbond: "Maak Nederland klimaatweerbaar"

Het kabinet heeft volgens het Verbond van Verzekeraars een belangrijke drempel weggenomen voor agrariërs die zich willen verzekeren tegen de gevolgen van...

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Verbond en NVGA publiceren Leidraad Klantbelang Centraal

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA hebben samen de Leidraad Klantbelang Centraal (KBC) ontwikkeld, waarmee gevolmachtigden hun bedrijfsvoering kunnen toetsen...

Verbond: aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid

Verbond: aanmoedigingsprijs Toegankelijkheid

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid (7 t/m 11 oktober) reikt het Verbond van Verzekeraars de Koploper Toegankelijkheid aan één van zijn leden uit....

E-skates verboden op openbare weg

E-skates verboden op openbare weg

In tegenstelling tot in andere landen zijn e-skates in Nederland verboden op de openbare weg en ook niet verzekerd. "Mensen die in het buitenland een e-skate kopen...