Soort AOW verkeerd ingeschat

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0175) De consument heeft zich voor advies bij het verhogen en oversluiten van haar hypothecaire geldlening tot de adviseur gewend. De potentiële geldverstrekker heeft de aanvraag van de consument uiteindelijk afgewezen omdat hij uitgaat van een andere soort AOW-uitkering dan waarmee de adviseur heeft gerekend. De Geschillencommissie oordeelt dat de adviseur (Dethuisadviseur.nl) niet gehandeld heeft zoals van een redelijke handelend en redelijk bekwaam adviseur had mogen worden verwacht. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen.

De commissie: “Vast staat dat de adviseur bij zijn berekeningen en bij de hypotheekaanvraag van een te hoge AOW-uitkering is uitgegaan, namelijk de AOW voor alleenwonenden. Hij deed dit omdat de consument en de echtgenoot niet samenwoonden. Maar het was hem gezien de contacten met de consument en de echtgenoot duidelijk dat de consument en de echtgenoot wel gehuwd waren. Dat was ook de reden waarom NIBC bij haar berekeningen uitging van de AOW voor gehuwden. Naar het oordeel van de commissie had de adviseur er niet zonder meer van mogen uitgaan dat de consument AOW voor alleenwonenden zou ontvangen. De commissie oordeelt dat de adviseur zijn zorgplicht tegenover de consument heeft geschonden.

"De consument vordert 2.000 euro voor de tijd die zij heeft besteed aan besprekingen, telefoongesprekken en het verzamelen van gegevens. Dit bedrag komt niet voor vergoeding in aanmerking. De tijd die de consument heeft besteed levert in beginsel geen schade op in de zin dat het vermogen van de consument door die tijdsbesteding is verminderd. Dit kan onder omstandigheden anders zijn, maar dit is niet komen vast te staan. De consument heeft niet gesteld en ook los daarvan is niet gebleken dat de consument in verband met die tijdsbesteding kosten heeft gemaakt of dat zij door die tijdsbesteding inkomsten is misgelopen.

“De consument vordert ook 397 euro aan taxatiekosten. Deze kosten zou de consument niet hebben gemaakt als de adviseur bij zijn berekening niet was uitgegaan van de juiste AOW-uitkering. Als hij was uitgegaan van de AOW voor gehuwden, zou meteen duidelijk zijn geweest dat de door de consument gewenste verhoging van de geldlening niet mogelijk was. Dan zou de consument de taxatie niet hebben laten uitvoeren en dus ook niet de taxatiekosten hebben gemaakt. De adviseur moet deze kosten daarom aan de consument vergoeden.”

Reactie toevoegen

 
Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Klager gaat nat…

Klager gaat nat…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0334) Volgens de consument is op 9 februari 2020 als gevolg van harde wind en veel regen schade aan zijn tuinhuis, barbecue en partytent...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0322) De ex-vriend heeft de cliënte van Bovemij op slinkse wijze voor zijn karretje gespannen om zo een verzekering te verkrijgen voor...

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...