Specifieke normering zorgplicht beheerfase?

Adviseur stropdas via Pixabay

De AFM gaat het komende jaar inventariseren waar behoefte bestaat aan concretisering van het wettelijk zorgplichtkader. Dat kondigt de toezichthouder aan in zijn wetgevingsbrief 2020.

De AFM: "Bij krediet en verzekeringen gaan consumenten vaak een langjarige relatie aan met de aanbieder en adviseur van het product. Het wettelijk kader bevat diverse specifieke normen die zien op de fase vóór en tijdens de verkoop van deze producten. Specifieke normering op het gebied van de periode daarna, de beheerfase, is echter beduidend beperkter. Een norm die in ieder geval gedurende de looptijd van een overeenkomst op een financiële dienstverlener rust is de algemene zorgplicht als bedoeld in artikel 4:24a Wft. Uit de aard van deze norm volgt echter dat deze niet concreet de verplichtingen aangeeft die gelden gedurende de looptijd van een overeenkomst."

Private lease
 
De AFM pleit er in de brief met wetgevingswensen bij de minister verder voor alsnog over te gaan tot wettelijke regulering van en toezicht op operational lease aan consumenten. 

In een reactie hierop schrijft minister Hoekstra: "Ik wil met de AFM in overleg treden over de trend die de AFM waarneemt ten aanzien van het groeiende gebruik van operational lease (private lease) voor verschillende producten en de risico’s die daaraan volgens de AFM zijn verbonden. Ik zal de AFM en andere relevante partijen vragen om meer inzicht te geven in onder andere de groei van private lease, de oorzaken van deze groei en de risico’s voor consumenten. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of er een probleem is dat ingrijpen behoeft en of aanpassing van financiële wetgeving het meest voor de hand ligt om een oplossing te bieden. Daarbij betrek ik eveneens de lopende evaluatie van de Europese richtlijn voor consumentenkrediet."
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Wanneer een overlijdensrisicopremie vanwege de universal life methodiek zo hoog wordt dat het denkbaar is dat de waarde van de beleggingsverzekering zijn betekenis...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

De procentuele bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht gaat toch weer omhoog: van 13,4 naar 14,2 procent. Dat is af...

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

De AFM wil dat verzekeraars de verwachtingen van polishouders met winstdelende verzekeringen goed managen. De toezichthouder in een notitie ten behoeve van het rondetafelgesprek...

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

Contra-productief. Dat is volgens financieel adviseurs het gehamer van de AFM op het risico van overkreditering bij verduurzaming. Adviseurs, aldus het dinsdag...

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Het terugstorten door de AFM van meer dan een half miljoen euro aan heffingen aan Today's Tomorrow heeft geleid tot vragen aan minister Hoekstra van het Kamerlid...

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Niet controleren aflosnota kost advieskantoor duizenden euro's

Kifid laat verzekeringskantoor Amptmeijer een bedrag van 7.570,68 euro vergoeden aan een klagend stel. In haar einduitspraak GC 2020-439 oordeelt de Geschillencommissie...

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...