"Kabinet, neem klimaatambities financiële sector serieus!"

Spitsbergen Expeditie

"De financiële sector laat blijken dat het een groene en koolstofarme economie wil versnellen. Met het sturen op de klimaatimpact van de financieringen en beleggingen kan de sector zelfs hierin een leidende rol spelen. De minister zou dit moeten snappen en serieus moeten nemen!”, aldus Anita de Horde die met klimaatjournaliste  Bernice Notenboom een drietal expedities naar Spitsbergen organiseerde. Zij deed haar oproep aan de minister van Economische Zaken en Klimaat tijdens een bijeenkomst voor leden van de expedities en hun relaties in de Climate Planet Utrecht.

Nooteboom, bekend van extreme reizen die het veranderende klimaat een gezicht geven, laat in films, in boeken en in lezingen zien wat de gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn voor mens, dier en planeet. Samen met De Horde organiseerde zij in 2016, 2017 en 2018 drie expedities naar Spitsbergen. Op de eerste gingen Nederlandse captains of industry mee, de tweede boot was voorbehouden voor de vastgoedwereld, mogelijk gemaakt door ING en op de derde expeditie gingen beslissers uit de financiële en energiesector mee, juist omdat deze sectoren een enorme impact kunnen hebben op het klimaatbeleid. Van de financiële instellingen waren alleen de pensioenfondsen niet vertegenwoordigd, bang dat deze reis zou worden gezien als een snoepreisje en derhalve de reputatie zou schaden. “Onzin”, volgens Nootenboom. “De expedities zijn noodzakelijk om de urgentie om in actie te komen diep van binnen te ervaren. Wie op de Noordpool is geweest, is een ander mens en kan nooit meer zijn ogen sluiten voor de klimaatproblematiek.”

Aan boord werd niet alleen gekeken naar het smeltende ijs en de in zee stortende ijsrotsen, tevens werd met elkaar naar oplossingen gezocht. Die oplossingen werden uiteindelijk samengevat in de Spitsbergen ambitie 2018-2020. De expeditie werd georganiseerd aan de vooravond van het nieuwe Nationaal Energieakkoord. Arie Koornneef overhandigde het epistel aan de voorzitter van het klimaatberaad Ed Nijpels en delen van het epistel zijn opgenomen in het uiteindelijke akkoord. De Spitsbergen ambitie is een verbintenis tussen vijftien Nederlandse financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen. Doel is om gezamenlijk de transitie naar een groene en koolstofarme economie te versnellen. Zij zeggen het epistel onder meer: “Daarnaast kunnen wij actief investeren in nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een klimaatpositieve duurzame economie en aan de internationale doelstellingen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor Nederland verbinden wij ons aan de klimaatdoelstellingen zoals opgenomen in het regeerakkoord (tenminste 49% co2-reductie in 2030, 100% in 2050), met een ambitie om het halen van deze doelen te versnellen waar mogelijk.”

In de ambitie committeren de instellingen zich aan het meten en extern rapporteren van de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen voor 2020. Ook gaan de instellingen gebruikmaken van klimaatscenario-analyses en Science Based Targets. Dit zijn klimaatreductiedoelen die worden gesteld aan de hand van de wetenschap. Zo kunnen de instellingen voldoen aan de doelen in het Parijsakkoord.

De Horde zei zich zorgen te maken over de duurzaamheidsambities van het huidige kabinet. Op 5 september vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over klimaat en energie. Er werden Kamervragen gesteld over de rol van financiële dienstverleners en het tegengaan van klimaatverandering. Minister Wiebes zei toen letterlijk: ‘Ikzelf denk dat we niet moeten denken dat wij de aarde gaan vergroenen als wij banken vragen om te rapporteren over hun investeringsportfolio. Wat wij als samenleving vragen, wordt op een gegeven moment gefinancierd. De belangrijkste manier om het portfolio van banken te veranderen, is gewoon om onze samenleving anders met energie te laten omgaan. Als we huizen vergroenen, ontstaat daar vraag naar financiering. Het is niet zo dat je de raffinage uitbant door banken te laten rapporteren over hoeveel financiering ze verschaffen aan raffinage. Dat is uiteindelijk niet de weg, maar het is wel een van de dingen waarmee de banken en de financieringsinstellingen op dit moment bezig zijn.’ Een verbazingwekkende uitspraak volgens De Horde. “Volgens Wiebes pakt de financiële sector de handschoen dus niet op. Dat is onzin. De sector laat blijken dat het een groene en koolstofarme economie wil versnellen. Met het sturen op de klimaatimpact van de financieringen en beleggingen kan de sector zelfs hierin een leidende rol spelen. De minister zou dit moeten snappen en serieus moeten nemen!”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
ASR groeit mede dankzij integratie Generali

ASR groeit mede dankzij integratie Generali

De integratie van Generali legde ASR in 2018 geen windeieren. De bruto geschreven premies in het segment Leven stegen van 1.453 miljard euro naar 1,566 miljard,...

ASR: concept vitality samen met Discovery

ASR: concept vitality samen met Discovery

ASR start dit jaar in samenwerking met Discovery het concept ASR Vitality. Discovery verleent ASR het exclusieve recht om het Vitality-programma gericht op duurzame...

Winstdaling Aegon door ongunstige marktomstandigheden

Winstdaling Aegon door ongunstige marktomstandigheden

Aegon zag in de tweede helft van 2018 de winst dalen van 1,5 miljard euro naar 253 miljoen euro. Dit vanwege ongunstige marktomstandigheden, een juridische schikking...

Het vuur van... Marijke Troost

Het vuur van... Marijke Troost

Er zijn veel prachtige mensen in onze sector die elke dag het beste geven wat in hen zit. In ‘Het vuur van... ’ zet VVP deze mensen op een voetstuk....

Fondsenplatform lanceert software voor beleggen en advies

Fondsenplatform lanceert software voor beleggen en advies

Fondsenplatform heeft software voor beleggen en advies gelanceerd waarmee financieel adviseurs eenvoudig via één straat een modelportefeuille kunnen...

PSD2 bij 82 procent nog onbekend

PSD2 bij 82 procent nog onbekend

De nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 is bij 82 procent van de Nederlanders nog onbekend. Na uitleg van wat PSD2 is, verwacht echter bijna de helft van de Nederlanders...