"Kabinet, neem klimaatambities financiële sector serieus!"

Spitsbergen Expeditie

"De financiële sector laat blijken dat het een groene en koolstofarme economie wil versnellen. Met het sturen op de klimaatimpact van de financieringen en beleggingen kan de sector zelfs hierin een leidende rol spelen. De minister zou dit moeten snappen en serieus moeten nemen!”, aldus Anita de Horde die met klimaatjournaliste  Bernice Notenboom een drietal expedities naar Spitsbergen organiseerde. Zij deed haar oproep aan de minister van Economische Zaken en Klimaat tijdens een bijeenkomst voor leden van de expedities en hun relaties in de Climate Planet Utrecht.

Nooteboom, bekend van extreme reizen die het veranderende klimaat een gezicht geven, laat in films, in boeken en in lezingen zien wat de gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn voor mens, dier en planeet. Samen met De Horde organiseerde zij in 2016, 2017 en 2018 drie expedities naar Spitsbergen. Op de eerste gingen Nederlandse captains of industry mee, de tweede boot was voorbehouden voor de vastgoedwereld, mogelijk gemaakt door ING en op de derde expeditie gingen beslissers uit de financiële en energiesector mee, juist omdat deze sectoren een enorme impact kunnen hebben op het klimaatbeleid. Van de financiële instellingen waren alleen de pensioenfondsen niet vertegenwoordigd, bang dat deze reis zou worden gezien als een snoepreisje en derhalve de reputatie zou schaden. “Onzin”, volgens Nootenboom. “De expedities zijn noodzakelijk om de urgentie om in actie te komen diep van binnen te ervaren. Wie op de Noordpool is geweest, is een ander mens en kan nooit meer zijn ogen sluiten voor de klimaatproblematiek.”

Aan boord werd niet alleen gekeken naar het smeltende ijs en de in zee stortende ijsrotsen, tevens werd met elkaar naar oplossingen gezocht. Die oplossingen werden uiteindelijk samengevat in de Spitsbergen ambitie 2018-2020. De expeditie werd georganiseerd aan de vooravond van het nieuwe Nationaal Energieakkoord. Arie Koornneef overhandigde het epistel aan de voorzitter van het klimaatberaad Ed Nijpels en delen van het epistel zijn opgenomen in het uiteindelijke akkoord. De Spitsbergen ambitie is een verbintenis tussen vijftien Nederlandse financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen. Doel is om gezamenlijk de transitie naar een groene en koolstofarme economie te versnellen. Zij zeggen het epistel onder meer: “Daarnaast kunnen wij actief investeren in nieuwe mogelijkheden die bijdragen aan een klimaatpositieve duurzame economie en aan de internationale doelstellingen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor Nederland verbinden wij ons aan de klimaatdoelstellingen zoals opgenomen in het regeerakkoord (tenminste 49% co2-reductie in 2030, 100% in 2050), met een ambitie om het halen van deze doelen te versnellen waar mogelijk.”

In de ambitie committeren de instellingen zich aan het meten en extern rapporteren van de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen voor 2020. Ook gaan de instellingen gebruikmaken van klimaatscenario-analyses en Science Based Targets. Dit zijn klimaatreductiedoelen die worden gesteld aan de hand van de wetenschap. Zo kunnen de instellingen voldoen aan de doelen in het Parijsakkoord.

De Horde zei zich zorgen te maken over de duurzaamheidsambities van het huidige kabinet. Op 5 september vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over klimaat en energie. Er werden Kamervragen gesteld over de rol van financiële dienstverleners en het tegengaan van klimaatverandering. Minister Wiebes zei toen letterlijk: ‘Ikzelf denk dat we niet moeten denken dat wij de aarde gaan vergroenen als wij banken vragen om te rapporteren over hun investeringsportfolio. Wat wij als samenleving vragen, wordt op een gegeven moment gefinancierd. De belangrijkste manier om het portfolio van banken te veranderen, is gewoon om onze samenleving anders met energie te laten omgaan. Als we huizen vergroenen, ontstaat daar vraag naar financiering. Het is niet zo dat je de raffinage uitbant door banken te laten rapporteren over hoeveel financiering ze verschaffen aan raffinage. Dat is uiteindelijk niet de weg, maar het is wel een van de dingen waarmee de banken en de financieringsinstellingen op dit moment bezig zijn.’ Een verbazingwekkende uitspraak volgens De Horde. “Volgens Wiebes pakt de financiële sector de handschoen dus niet op. Dat is onzin. De sector laat blijken dat het een groene en koolstofarme economie wil versnellen. Met het sturen op de klimaatimpact van de financieringen en beleggingen kan de sector zelfs hierin een leidende rol spelen. De minister zou dit moeten snappen en serieus moeten nemen!”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bepaal wie de VVP Advies Award 2022 wint!

Bepaal wie de VVP Advies Award 2022 wint!

Woon de spectaculaire, korte live-uitzending van de finale van de VVP Advies Award 2022 bij en bepaal wie zich het meest klantgerichte advieskantoor van 2022 mag...

Adviseurs maken hét verschil met digitalisering

Adviseurs maken hét verschil met digitalisering

(Partner in kennis ING in katern Digitale Revolutie in VVP 4-2022) Is er wel sprake van een digitale revolutie, zoals de titel van dit VVP-katern suggereert? Of...

Halve finale Advies Award 2022 in beeld…

Halve finale Advies Award 2022 in beeld…

De drie finalisten van de Advies Award 2022 zijn bekend. Van de spannende halve finale, die 7 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een korte sfeerimpressie...

Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep finalisten Advies Award 2022

Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep finalisten Advies Award 2022

“Expat Mortgages, Jähnig + Ter Braak en L&B Adviesgroep zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2022. Deze kantoren, die net als de andere drie...

Halve finalisten Advies Award 2022 aan het woord

Halve finalisten Advies Award 2022 aan het woord

De zes halve finalisten van de VVP Advies Award 2022 hebben afgelopen woensdag hun pitch gehouden voor de jury van de Advies Award 2022. De zes halve finalisten...

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

Kifid: ING moet BKR-registraties verwijderen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0696, bindend) Een consument heeft een klacht ingediend over de registraties in het CKI en gesteld dat de registraties niet proportioneel...

Wim van de Kraats CRO Aegon Nederland

Wim van de Kraats CRO Aegon Nederland

Wim van de Kraats is per 1 september benoemd tot Chief Risk Officer van Aegon Nederland. Hij wordt daarmee lid van de Management Board Aegon NL in een statutaire...

ING maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk voor klanten

ING maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk voor klanten

Vanaf nu kunnen ING-klanten die dat willen in de ING App en op Mijn ING zien wat de CO2-uitstoot is van hun uitgaven. De zogenoemde Voetafdruk Inzicht is een proef...

ASR beloont vrouwen en mannen gelijk bij gelijkwaardig werk

ASR beloont vrouwen en mannen gelijk bij gelijkwaardig werk

ASR beloont mannen en vrouwen gelijk bij gelijkwaardige arbeid, zo blijkt uit de jaarlijkse Gender Pay Gap analyse. ASR voert jaarlijks de analyse uit om te monitoren...

Duurzaamheid definitief op radar hypotheekadviseur

Duurzaamheid definitief op radar hypotheekadviseur

Duurzaamheid staat definitief op de radar van de hypotheekadviseur. Het onderwerp komt in bijna ieder hypotheekgesprek (84 procent) ter sprake en wordt vaak door...