Spook...

Spook via Pixabay

Ineens komt er weer een spook uit de kast waar verzekeraars helemaal niet op zitten te wachten. De Consumentenbond wil dat verzekeraars hun klanten expliciet vragen of ze instemmen met een premieverhoging als deze tien procent of meer bedraagt.

Dat doet gelijk denken aan de roemruchte uitspraken 2016-401 en 2016-448 van de Geschillencommissie van Kifid. De Geschillencommissie was van oordeel dat “een verzekeraar zijn verzekeringsproducten weliswaar per contract vervaldatum mag aanpassen maar dan alleen als het gaat om aanpassingen van een beperkte omvang en financieel belang. Een voorbeeld van een dergelijke aanpassing betreft een premieverhoging voor zover deze hoogstens tien procent bedraagt. In het geval van verhogingen boven de tien procent dient de verzekeraar naar haar oordeel een nieuw aanbod te doen dat vervolgens door de verzekerde dient te worden aanvaard. (…) Deze jurisprudentie is van belang voor de handelwijze van verzekeraars bij premieverhogingen en geeft houvast aan consumenten, die onvoorzien geconfronteerd worden met exorbitante premieverhogingen”. 

Het huis was te klein bij de verzekeraars. En de Commissie van Beroep van Kifid volgde de verzekeraars in hun bezwaren. De Commissie concludeerde dat “de bevoegdheid van de verzekeraar om op de verlengingsdatum de premie en de voorwaarden te wijzigen niet op zichzelf staat. Enerzijds staat daar tegenover de informatie- en motivatieplicht van de verzekeraar en anderzijds de bevoegdheid van de verzekerde (consument) om na het eerste verzekeringsjaar te allen tijde de verzekeringen te beëindigen. Daarmee zijn de wederzijdse rechten en plichten voldoende in evenwicht. De door de Geschillencommissie geformuleerde eis ‘dat een wijziging van de premie met meer dan 10 procent de uitdrukkelijke aanvaarding van de verzekerde behoeft’ vindt geen steun in het recht”.

De oproep van de Consumentenbond maakt dus geen schijn van kans. Maar ze schudt de verzekeraars hopelijk weer even wakker. Transparantie is makkelijk beleden met de mond, maar zij moet in de praktijk worden waargemaakt. En dat betekent dat je als verzekeraar ook een eerlijk en duidelijk verhaal moet vertellen als het gaat om premieverhogingen. En dat premieverhogingen ook werkelijk ergens op moeten stoelen. Anders blijft het spoken!

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Roelof - claimshulp 28 mei 2019

Dit is naar mijn mening een foute stelling: De door de Geschillencommissie geformuleerde eis ‘dat een wijziging van de premie met meer dan 10 procent de uitdrukkelijke aanvaarding van de verzekerde behoeft’ vindt geen steun in het recht”.' Immers, het Kifid is geen rechtbank. Ik ben benieuwd hoe een echte Rechter tegen dit probleem aankijkt en pas als die dit roept is het jurisprudentie.

Meer over
Uitkomsten risicogebaseerd toezicht niet extrapoleren

Uitkomsten risicogebaseerd toezicht niet extrapoleren

(Commentaar VVP) Mag je een hele beroepsgroep te kijk zetten op basis van zo weinig onderzoeksgegevens? Die vraag dringt zich op bij de volgens de AFM “teleurstellende...

Overwinning of dode mus?

Overwinning of dode mus?

Lobbyen loont in het dossier actieve provisietransparantie, al zullen er genoeg adviseurs zijn die nog steeds vinden dat er geen provisietransparantieprobleem is...

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Wonderlijk: iets is slecht voor je, maar omdat iets anders nóg slechter is, is het eerste toch goed voor je… Zo redeneert tenminste het Gerechtshof...

Verzekeraars in de tang bij verplichte AOV ZZP'ers

Verzekeraars in de tang bij verplichte AOV ZZP'ers

(door redactie VVP) Het ei is gelegd: in het dinsdag door de Stichting van de Arbeid gepresenteerde advies ‘Keuze in zekerheid’ krijgt een verplichte...

Soep

Soep

(Gecorrigeerd) Een ding gaat zeker gebeuren na de woensdag gepubliceerde Kifid-uitspraken GC 2019-623 en 625: adviseurs gaan kiezen voor niet-bindend advies. Want...

Artikel 4:20 lid 3 Wft nagel aan doodskist?

Artikel 4:20 lid 3 Wft nagel aan doodskist?

Artikel 4:20 lid 3 van de Wft doelt ook op premiedalingen. Met die interpretatie in Uitspraken GC 2019-623 en GC 2019-625 schrijft Kifid het volgende hoofdstuk in...

Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Hoe revolutionair is het veeljubelde Lemonade werkelijk? De Amerikaanse onderneming is inmiddels ook in Europa actief, in Duitsland om precies te zijn. Dit met als...

Niet blind varen op buitenlandse maatschappijen

Niet blind varen op buitenlandse maatschappijen

Moeten de Nederlandse verzekeraars zich werkelijk druk maken over de groeiende invloed van buitenlandse verzekeraars op de schadeverzekeringsmarkt van Nederland?...

Pole position

Pole position

Consumenten vinden financieel advies belangrijk en de onafhankelijk adviseur staat daarbij in pole position , zo blijkt uit onderzoek ‘Trendonderzoek klantgerichtheid...

Supersaai, verzekeringen!

Supersaai, verzekeringen!

Leuke podcast van De Onzichtbare Hand over te veel verzekerd zijn en waar je kunt besparen. Al was het maar vanwege de als altijd pakkende uitspraken van Jort Kelder....