Start onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

Werker via Pixabay cirkelzaag

Roos Vermeij wordt voorzitter van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze commissie is door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld om te adviseren over een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsongeschiktheid. De onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) start per direct en heeft als doel haar advies op te leveren in het eerste kwartaal van 2024.

Roos Vermeij is voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA en hield zich daar bezig met uiteenlopende dossiers, waaronder sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Na de Tweede Kamer was zij bestuurder bij pensioenfonds PME en tot juni 2022 wethouder economie en wijken in Rotterdam.

Bruno Bruins is benoemd als vice-voorzitter van deze commissie. Hij was minister van Medische Zorg en Sport van 2017 tot en met 2020 en was daarvoor vijf jaar voorzitter van de Raad van bestuur van UWV. Hij is nu werkzaam als Staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State.

Overige leden van de commissie:

Neele Kistemaker, oprichter en directeur van Muzus, een adviesbureau dat met een ontwerpaanpak aan maatschappelijke transities en sociale vraagstukken werkt.

Irmgard Borghouts, bijzonder hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg.

Sita Mohabir, organisatieadviseur, trainer en jobcoach op het gebied van toegankelijkheid en gelijkwaardige inclusie.

Josine Westerbeek, oud-(vice-)voorzitter van CNV en programmaleider ‘Zorg voor de Schepping’ bij Socires, een onafhankelijke denktank over cultuur en maatschappij. Zij is tevens onder meer lid van de Raad van Toezicht van Stichting HandicapNL.

Maarten Lindeboom, hoogleraar algemene economie en afdelingshoofd van het Department of Economics bij de VU Amsterdam. Tevens kroonlid van de SER.

Harry van de Kraats, voormalig algemeen directeur van AWVN en momenteel werkzaam als partner bij ‘executive search’ bureau Maes & Lunau.

Wout de Boer, verzekeringsarts niet praktiserend, onderzoeker op het gebied van nationale en internationale verzekeringsgeneeskunde.

Pierre Koning, hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Minister Van Gennip is de internetconsultatie gestart van de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat alleen op basis van wat mensen...

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2023) De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt nog verlengd tot en met 31 december 2024....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 4, 2023) Het ziekteverzuim in Nederland stijgt. In 2022 kostte dat werkgevers maar liefst 27 miljard euro. Nooit...

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Minister Van Gennip van SZW is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. Het concept-wetsvoorstel...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...

Vernieuwing niet de pas afsnijden

Vernieuwing niet de pas afsnijden

(Cosmas Blaauw van SharePeople in VVP 4, 2023) “Met SharePeople willen we in de eerste plaats bereiken dat de ondernemer goed voor zichzelf zorgt. Zodat...

Inzetbaarheid van klanten staat bij ons op de eerste plaats

Inzetbaarheid van klanten staat bij ons op de eerste plaats

(Partner in Kennis a.s.r. in VVP 4, 2023) Zestig jaar geleden werd de eerste arbeidsongeschiktheidsverzekering geïntroduceerd door het wit-blauwe kruis, een...