"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

Scheiding via Pixabay

Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Dat schrijft de Pensioenfederatie in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021. De federatie: "De pensioenuitvoerder hoeft de ex-partners na de melding van scheiding niet te informeren over de mogelijkheid tot het maken van afwijkende afspraken. Wel geeft de pensioenuitvoerder informatie over de procedure voor het doorgeven van afwijkende afspraken en de termijn die daarvoor geldt. De toelichting stelt immers uitdrukkelijk dat de termijn van zes maanden na scheiding een administratieve termijn is, uitsluitend bedoeld voor het doorgeven van de afwijkende afspraken. Niet om dan pas te gaan nadenken over afwijkende afspraken. De afwijkende afspraken moeten dus al op het moment van de scheiding zijn gemaakt.
 
"Wij voorzien echter dat de brief van de pensioenuitvoerder na de scheiding toch vaak pas het eerste moment zal zijn waarop ex-partners gaan nadenken over de pensioengevolgen, wanneer het eigenlijk al te laat is. Hierdoor kunnen ex-partners over en weer ongewild een deel van hun pensioen verliezen. Er ontbreekt voor pensioenuitvoerders een eerder moment waarop ze proactief en gericht de deelnemers kunnen informeren. Zij kunnen slechts volstaan met de algemene informatie op de website.  
 
"In de toelichting bij het wetsvoorstel staat als argument waarom een verplicht pensioenplan voorafgaand aan de scheiding niet nodig is, dat er een default pensioenverdeling is geregeld, wat bij een ouderschapsplan niet het geval is. Maar als er tijdens een scheiding geen pensioenafspraken zijn gemaakt, dan zullen de ex-partners vaak het idee hebben dat er nog niets is geregeld over pensioen en dat dat later nog kan. Deze situatie kan ongewild zijn en bijvoorbeeld indruisen tegen reeds gemaakte afspraken over andere (financiële) onderdelen die wel bij de scheiding aan bod zijn gekomen. 

"Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Aandacht voor pensioen is dan onontkoombaar. De afspraken kunnen direct na de scheiding worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De verdeling kan kort erna worden verwerkt, zodat ex-partners snel financieel inzicht hebben. Processen als pensionering en waardeoverdracht kunnen dan sneller afgerond worden.  Wij hechten er bijzondere waarde aan om adequate begeleiding tijdens de scheiding in overleg met u goed vorm te geven."

De Pensioenfederatie pleit verder voor vereenvoudiging: "Verdere vereenvoudiging van de nieuwe regels is noodzakelijk. Dit draagt bij aan betere uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid." Ook het Verbond van Verzekeraars vindt de nieuwe regels te complex.
 

Reactie toevoegen

 
Aantal werknemers zonder pensioen afgenomen met bijna 20 procent

Aantal werknemers zonder pensioen afgenomen met bijna 20 procent

Eind 2022, aldus het CBS, waren er 765.000 werknemers zonder pensioenregeling via hun werkgever. Dat waren 171.000 werknemers minder dan bij de vorige meting,...

Pensioenleeftijd werknemers nadert 66 jaar

Pensioenleeftijd werknemers nadert 66 jaar

In 2023 gingen 86.000 werknemers met pensioen. De gemiddelde pensioenleeftijd was 65 jaar en elf maanden en daarmee drie maanden hoger dan in 2022. Dit blijkt uit...

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

It’s a wonderful (advies)world!

It’s a wonderful (advies)world!

(Uit katern Pensioen & Vernogen, VVP 2-2024) It’s a wonderful world, zong Hubrien Meijaard (Stan&Wende) op het 19 maart gehouden VVP-event Pensioen...

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

Pensioenambitie veel zzp'ers groter dan bereidheid om geld op zij te zetten

"Bijna de helft van de zzp’ers/ondernemers wil voor hun 65ste met pensioen, blijkt uit onderzoek door Brand New Day. Het onderzoek laat echter ook zien dat...

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Taskforce: "Zelfstandigen gemakkelijker inzage geven in fiscale jaarruimte"

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties,...

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw...

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...