"Stel pensioenplan verplicht bij scheiding"

Scheiding via Pixabay

Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Dat schrijft de Pensioenfederatie in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie van het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021. De federatie: "De pensioenuitvoerder hoeft de ex-partners na de melding van scheiding niet te informeren over de mogelijkheid tot het maken van afwijkende afspraken. Wel geeft de pensioenuitvoerder informatie over de procedure voor het doorgeven van afwijkende afspraken en de termijn die daarvoor geldt. De toelichting stelt immers uitdrukkelijk dat de termijn van zes maanden na scheiding een administratieve termijn is, uitsluitend bedoeld voor het doorgeven van de afwijkende afspraken. Niet om dan pas te gaan nadenken over afwijkende afspraken. De afwijkende afspraken moeten dus al op het moment van de scheiding zijn gemaakt.
 
"Wij voorzien echter dat de brief van de pensioenuitvoerder na de scheiding toch vaak pas het eerste moment zal zijn waarop ex-partners gaan nadenken over de pensioengevolgen, wanneer het eigenlijk al te laat is. Hierdoor kunnen ex-partners over en weer ongewild een deel van hun pensioen verliezen. Er ontbreekt voor pensioenuitvoerders een eerder moment waarop ze proactief en gericht de deelnemers kunnen informeren. Zij kunnen slechts volstaan met de algemene informatie op de website.  
 
"In de toelichting bij het wetsvoorstel staat als argument waarom een verplicht pensioenplan voorafgaand aan de scheiding niet nodig is, dat er een default pensioenverdeling is geregeld, wat bij een ouderschapsplan niet het geval is. Maar als er tijdens een scheiding geen pensioenafspraken zijn gemaakt, dan zullen de ex-partners vaak het idee hebben dat er nog niets is geregeld over pensioen en dat dat later nog kan. Deze situatie kan ongewild zijn en bijvoorbeeld indruisen tegen reeds gemaakte afspraken over andere (financiële) onderdelen die wel bij de scheiding aan bod zijn gekomen. 

"Stel een pensioenplan verplicht bij de scheiding. Aandacht voor pensioen is dan onontkoombaar. De afspraken kunnen direct na de scheiding worden doorgegeven aan de pensioenuitvoerder. De verdeling kan kort erna worden verwerkt, zodat ex-partners snel financieel inzicht hebben. Processen als pensionering en waardeoverdracht kunnen dan sneller afgerond worden.  Wij hechten er bijzondere waarde aan om adequate begeleiding tijdens de scheiding in overleg met u goed vorm te geven."

De Pensioenfederatie pleit verder voor vereenvoudiging: "Verdere vereenvoudiging van de nieuwe regels is noodzakelijk. Dit draagt bij aan betere uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid." Ook het Verbond van Verzekeraars vindt de nieuwe regels te complex.
 

Reactie toevoegen

 
Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Adviesalerts! Business Support

Adviesalerts! Business Support

(Toon Berendsen in VVP 1, 2023) Het is altijd goed om als financieel adviseur naar nieuwe wegen te zoeken. Ook in dit katern Business Support weer een aantal Adviesalerts!. Verduurzaming,...

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

Verhuisregeling bij scheiden: slechts voor een van beiden mogelijk

De verhuisregeling is belangrijker dan ooit vanwege de gestegen hypotheekrentes, maar zorgt bij relatiebreuken nog voor veel problemen. Uit onderzoek onder de financieel...

Nieuwe berekening partneralimentatie

Nieuwe berekening partneralimentatie

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie...

Steeds minder echtscheidingen

Steeds minder echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen neemt al zeven jaar op rij af. In 2021 eindigden 25.600 huwelijken in een echtscheiding. Dat zijn minder dan acht echtscheidingen per...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...