Sterke daling NHG-garanties voor woningverbetering

Huis te koop TB 2021

In het vierde kwartaal van 2022 zijn er meer woningen verkocht binnen de NHG-kostengrens en ook het marktaandeel van NHG binnen die kostengrens nam toe. Dit komt zowel door de dalende huizenprijzen als door het beleid van de overheid waardoor het voor beleggers minder aantrekkelijk is huizen te kopen.   

Het aantal garanties voor aankoop van een woning nam in het laatste kwartaal van 2022 met dertien procent toe ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Garanties voor woningverbetering lieten een sterke daling zien. Er werden door de snel gestegen hypotheekrentetarieven ruim 45 procent minder garanties verstrekt voor oversluitingen dan in het laatste kwartaal van 2021

Hoger aandeel energiebesparende maatregelen

Consumenten kiezen minder snel voor woningverbetering. “Door de sterk gestegen hypotheekrente wordt het voor veel consumenten te duur om ook nog te investeren in verduurzaming en woningverbetering” , zegt Bjorn Jonkergouw, Manager Finance, Risk, Compliance and Business Support. ”Dit is wel een zorgwekkende trend, want de opgave voor Nederland is er niet minder op geworden. We willen nog steeds dat zoveel mogelijk huizenbezitters energiebesparende maatregelen nemen.” 

In het vierde kwartaal van 2022 noteerde NHG een klein aantal verliesdeclaraties en bleven restschulden uit. Door de sterk gestegen huizenprijzen hebben de meeste woningen een overwaarde, waardoor van een restschuld geen sprake is. 

In Q4 is intensief samengewerkt met geldverstrekkers om oplossingen op maat te vinden voor consumenten met (dreigende) betaalproblemen. Zo is (over geheel 2022) voor ruim 475 consumenten verkoop van de woning voorkomen. In 2023 worden voorbereidingen getroffen om maatregelen die effectief en efficiënt zijn gebleken onderdeel te maken van het standaard NHG-beleid.

 

Reactie toevoegen

 
NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

NHG en vijf marktpartijen stoppen met pilot 'Duurhuur’

De pilot ‘Duurhuur’, van NHG, Aegon, BLG Wonen, Florius, ING en Vereniging Eigen Huis is geen succes geworden en is beëindigd. Er was onvoldoende...

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG-toolkit voor woningbehoud

NHG verbetert vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheden voor de geldverstrekker om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG. Carla Muters, voorzitter bestuur...

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

Meer energiebesparende maatregelen in minder hypotheken met NHG

In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met NHG met achttien procent. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge...

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Een op de vijf Nederlanders met een koopwoning en hypotheek maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Ondanks die zorgen schakelt de helft van alle huiseigenaren...

Onderzoek NHG en SVn: weinig oog voor startersoplossingen woningmarkt

Onderzoek NHG en SVn: weinig oog voor startersoplossingen woningmarkt

Er zijn 31 oplossingen ontwikkeld om starters aan een koopwoning te helpen waarvan er op dit moment 18 beschikbaar zijn, maar deze oplossingen worden tot op heden...

Marktaandeel NHG gestegen

Marktaandeel NHG gestegen

NHG zag in het eerste kwartaal een stijging van het aantal garanties voor de aankoop van een woning van 39 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022....

Carla Muters (NHG): vrouw aan de top

Carla Muters (NHG): vrouw aan de top

"Sinds een jaar nu mag ik me topvrouw van NHG noemen. Dat is een eer en bovendien een uiterst interessante en afwisselende job", aldus Carla Muters, voorzitter van...

Marktaandeel NHG gestegen naar 66 procent

Marktaandeel NHG gestegen naar 66 procent

Steeds meer consumenten kiezen bij de aankoop van hun woning binnen de kostengrens voor NHG. Het NHG-marktaandeel nam toe naar 66 procent ten opzichte van 61 procent...

NHG: extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens

NHG: extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen bij woonwagens

De extra leenruimte die het bij woningen mogelijk maakt om energiebesparende voorzieningen te treffen, zal door NHG in 2023 ook bij woonwagens toegepast worden “Wij...

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en Normen NHG in 2023

Belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en Normen NHG in 2023

NHG heeft de belangrijkste wijzigingen Voorwaarden en Normen (V&N) per 1 januari 2023 op een rij gezet: NHG heeft nieuwe criteria opgesteld waar een erfpacht-...