Stichting Contactgroep automatisering wil adviseurs bewuster maken

Leon van Vliet

De in 2016 opgerichte Contactgroep Automatisering, een initiatief van zestien leveranciers van software applicaties voor financieel adviseurs, is een stichting geworden. De stichting wil de bewustwording van financieel adviseurs op het gebied van de toepassingsmogelijkheden van automatisering vergroten.

De Stichting kent een tweeledig doel. Enerzijds treedt de Stichting op als platform voor organisaties die op effectieve wijze contact zoeken met de leveranciers van software, zoals die door financieel adviseurs wordt gebruikt. Anderzijds beoogt de Stichting de bewustwording van financieel dienstverleners over de vraag wat de effecten voor hun bedrijfsvoering kunnen zijn als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, te vergroten. De stichting levert in 2017 in iedere editie van VVP een bijdrage aan het nieuwe praktijkgerichte katern Ken je vak!

“2016 was een jaar waarin we verkend hebben of er voldoende draagvlak was voor een dergelijke contactgroep, aldus Leon van Vliet, voorzitter van de Stichting. "Al snel bleek, dat dit initiatief in een grote behoefte voorzag, zowel bij de deelnemende leveranciers als bij de stakeholders. De financiële sector wordt geconfronteerd met enorme veranderingen waarbij digitalisering een grote rol speelt. Neem bijvoorbeeld de trend naar meer flexibilisering van premies voor individuele klanten en specifieke klantgroepen. Een enorme uitdaging voor automatiseerders, maar ook zaken als toenemende aandacht voor privacybescherming aan de ene kant en de wens tot meer gebruik van brondata aan de andere kant, vragen veel aandacht en overleg.”

Een onderwerp waar de Stichting ook meer aandacht aan gaat schenken, is de tijd tussen het moment dat stakeholders een besluit nemen en de invoering daarvan. "Of het nu gaat om acceptatiewijzigingen bij aanbieders, fiscale aanpassingen of implementatie van nieuwe wetten, we zien steeds vaker dat dit soort wijzigingen op het allerlaatste moment bekend worden gemaakt. Men vergeet dan dat deze wijzigingen op dat moment nog in allerlei applicaties moeten worden verwerkt. Dit vereist de nodige tijd voor het ontwikkelen en testen en dit is direct in het belang van de consument. Bij fiscale wijzigingen die niet tijdig in de software verwerkt kunnen worden, ontstaat het risico dat consumenten nog enige tijd adviezen krijgen die niet op actueel geldende normen of regelingen zijn gebaseerd. Organisaties moeten doordrongen worden dat tussen besluitvorming en implementatie een zekere tijd vereist is om wijzigingen goed door te voeren."

 

KENNIS ADVISEURS BEPERKT

Volgens Van Vliet is bij veel adviseurs de kennis van en affiniteit met automatisering beperkt. "Adviseurs zijn vooral bezig met hun vak en met het contact met de klant. Toch is het belangrijk dat adviseurs oog blijven houden voor de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatisering die zich nu voordoen en in de komende tijd alleen maar intensiever zullen worden. Werkprocessen zullen efficiënter worden, waardoor de kosten van het kantoor omlaag zullen gaan. Tegelijkertijd is te zien, dat groepen consumenten steeds meer behoefte aan advies krijgen en dat deze adviezen ook steeds meer kennis, vaardigheid en informatie vragen. In het komend jaar zal de Stichting op dit punt een aantal initiatieven nemen om de bewustwording van financieel adviseurs te vergroten.”

 

DEELNEMERS

De Stichting Contactgroep Automatisering bestaat op dit moment uit de volgende organisaties: Akkermans & Partners, ANVA, Ockto, Everest, Euroface, FasterForward, Figlo, Findesk, Hypotheekbond, Intersoftware, MoneyView, Omniplan,  Rolls, Kooijmans software, TJIP, Unit4, UniTrust.

Reactie toevoegen

 
Meer over
MoneyView lanceert gratis online portal Checkpoint

MoneyView lanceert gratis online portal Checkpoint

MoneyView heeft Checkpoint gelanceerd, een online portal, waarin banken en verzekeraars hunproducten die opgenomen zijn in de database van MoneyView zelf kunnen...

Extra kennissessie over starters op de hypotheekmarkt

Extra kennissessie over starters op de hypotheekmarkt

De kennissessie over starters op de hypotheekmarkt die a.s.r. hypotheken in samenwerking met Nationale Hypotheekbond en Kuiper ACT organiseert, is volgeboekt. Een...

Freo biedt lening zonder inzage loonstrook

Freo biedt lening zonder inzage loonstrook

In samenwerking met Ockto heeft Freo (Rabobank) de Aanlever App ontwikkeld. Hiermee kunnen klanten een lening aflsuiten zonder een loonstrook te overhandigen. Via...

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

MoneyView heeft op haar corona-website ook een overzicht geplaatst van relevante voorwaarden vanarbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dienstverlening die verzekeraars...

Het werk gaat door... Jurriën Schel

Het werk gaat door... Jurriën Schel

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Ook reisverzekeringen op corona-site MoneyView

Ook reisverzekeringen op corona-site MoneyView

MoneyView heeft nu ook de voor de coronacrisis belangrijkste voorwaarden en bepalingen van reis- en annuleringsverzekeringen op de website www.moneyview.nl/corona...

MoneyView opent website met crisismaatregelen hypotheken

MoneyView opent website met crisismaatregelen hypotheken

MoneyView geeft op www.moneyview.nl/corona een overzicht van de verschillende maatregelen die hypotheekverstrekkers nemen naar aanleiding van de coronacrisis. Op...

E-commerce-giganten in verzekeringsland (blog TJIP)

E-commerce-giganten in verzekeringsland (blog TJIP)

(door Dingeman Leijdens, CEO van TJIP) Al een paar jaar duiken de namen van bedrijven als Amazon en Google op in relatie tot de verzekeringsmarkt. Vaak in de vorm...

Doorlopend krediet in gewijzigde vorm nieuw leven inblazen?

Doorlopend krediet in gewijzigde vorm nieuw leven inblazen?

MoneyView stelt in zijn nieuwste Special Item Consumptief Krediet de vraag of er niet toch weer een vorm van doorlopend krediet (DK) moet komen. Het onderzoeksbureau:...

Anva en Adfiz stellen Safebay twee maanden gratis beschikbaar

Anva en Adfiz stellen Safebay twee maanden gratis beschikbaar

Anva en Adfiz stellen het communicatieplatform Safebay twee maanden lang gratis beschikbaar. Op deze manier willen Anva en Adfiz adivseurs helpen om communicatie...