Stichting Contactgroep automatisering wil adviseurs bewuster maken

Leon van Vliet

De in 2016 opgerichte Contactgroep Automatisering, een initiatief van zestien leveranciers van software applicaties voor financieel adviseurs, is een stichting geworden. De stichting wil de bewustwording van financieel adviseurs op het gebied van de toepassingsmogelijkheden van automatisering vergroten.

De Stichting kent een tweeledig doel. Enerzijds treedt de Stichting op als platform voor organisaties die op effectieve wijze contact zoeken met de leveranciers van software, zoals die door financieel adviseurs wordt gebruikt. Anderzijds beoogt de Stichting de bewustwording van financieel dienstverleners over de vraag wat de effecten voor hun bedrijfsvoering kunnen zijn als gevolg van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, te vergroten. De stichting levert in 2017 in iedere editie van VVP een bijdrage aan het nieuwe praktijkgerichte katern Ken je vak!

“2016 was een jaar waarin we verkend hebben of er voldoende draagvlak was voor een dergelijke contactgroep, aldus Leon van Vliet, voorzitter van de Stichting. "Al snel bleek, dat dit initiatief in een grote behoefte voorzag, zowel bij de deelnemende leveranciers als bij de stakeholders. De financiële sector wordt geconfronteerd met enorme veranderingen waarbij digitalisering een grote rol speelt. Neem bijvoorbeeld de trend naar meer flexibilisering van premies voor individuele klanten en specifieke klantgroepen. Een enorme uitdaging voor automatiseerders, maar ook zaken als toenemende aandacht voor privacybescherming aan de ene kant en de wens tot meer gebruik van brondata aan de andere kant, vragen veel aandacht en overleg.”

Een onderwerp waar de Stichting ook meer aandacht aan gaat schenken, is de tijd tussen het moment dat stakeholders een besluit nemen en de invoering daarvan. "Of het nu gaat om acceptatiewijzigingen bij aanbieders, fiscale aanpassingen of implementatie van nieuwe wetten, we zien steeds vaker dat dit soort wijzigingen op het allerlaatste moment bekend worden gemaakt. Men vergeet dan dat deze wijzigingen op dat moment nog in allerlei applicaties moeten worden verwerkt. Dit vereist de nodige tijd voor het ontwikkelen en testen en dit is direct in het belang van de consument. Bij fiscale wijzigingen die niet tijdig in de software verwerkt kunnen worden, ontstaat het risico dat consumenten nog enige tijd adviezen krijgen die niet op actueel geldende normen of regelingen zijn gebaseerd. Organisaties moeten doordrongen worden dat tussen besluitvorming en implementatie een zekere tijd vereist is om wijzigingen goed door te voeren."

 

KENNIS ADVISEURS BEPERKT

Volgens Van Vliet is bij veel adviseurs de kennis van en affiniteit met automatisering beperkt. "Adviseurs zijn vooral bezig met hun vak en met het contact met de klant. Toch is het belangrijk dat adviseurs oog blijven houden voor de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatisering die zich nu voordoen en in de komende tijd alleen maar intensiever zullen worden. Werkprocessen zullen efficiënter worden, waardoor de kosten van het kantoor omlaag zullen gaan. Tegelijkertijd is te zien, dat groepen consumenten steeds meer behoefte aan advies krijgen en dat deze adviezen ook steeds meer kennis, vaardigheid en informatie vragen. In het komend jaar zal de Stichting op dit punt een aantal initiatieven nemen om de bewustwording van financieel adviseurs te vergroten.”

 

DEELNEMERS

De Stichting Contactgroep Automatisering bestaat op dit moment uit de volgende organisaties: Akkermans & Partners, ANVA, Ockto, Everest, Euroface, FasterForward, Figlo, Findesk, Hypotheekbond, Intersoftware, MoneyView, Omniplan,  Rolls, Kooijmans software, TJIP, Unit4, UniTrust.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Niet omdat het moet…

Niet omdat het moet…

(door Martin Koot, MoneyView) De noodzaak voor adviseurs om hun vakmanschap verder te bekwamen en over het eigen bemiddelingsassortiment heen te gaan kijken is...

Comeback van inhoud

Comeback van inhoud

(door Martin Koot, MoneyView) Wat we meemaken is volgens mij de grote comeback van inhoud. Het mag weer ergens over gaan! Pap, ik weet een leuk verjaardagscadeau....

Op afstand klant identificeren bij hypotheekaanvraag

Op afstand klant identificeren bij hypotheekaanvraag

Binnenkort kunnen klanten van een hypotheekadviseur zich op een eenvoudige en betrouwbare manier online identificeren wanneer hun adviseur daar om vraagt. Op 9 maart...

Unieke en cruciale samenwerking in het volmachtkanaal

Unieke en cruciale samenwerking in het volmachtkanaal

(Uit VVP-special Digitale Transformatie) “Het massaal omarmen door verzekeraars én volmachtbedrijven van het door de Stichting Uniforme Inrichting...

Een platform voor de gehele markt

Een platform voor de gehele markt

(Kennispartner ING Hypotheken in VVP-special Digitale Transformatie) Klanten en adviseurs ervaren in hun dagelijks leven steeds meer digitalisering en gemak. Jacques...

Voorrang voor adviseur met gevalideerde data

Voorrang voor adviseur met gevalideerde data

(door Gert Vasse, Ockto) Waar staan we eigenlijk met de digitalisering in de adviessector? Nou, er is eigenlijk een digitale revolutie gaande. En dat is goed nieuws...

Maarten Boddeus directeur Product & Markt bij Omniplan

Maarten Boddeus directeur Product & Markt bij Omniplan

Maarten Boddeus is per 1 januari aangesteld als Directeur Product & Markt bij Omniplan. Boddeus, die eind 2018 bij Omniplan in...

René Frankena Manager Strategie bij Intersoftware

René Frankena Manager Strategie bij Intersoftware

Intersoftware heeft René Frankena benoemd tot Manager Strategie, Innovatie en Business Development. Frankena gaat zich richten op "het verder uitbouwen van...

VKG winnaar Adviescampagne 2019

VKG winnaar Adviescampagne 2019

De campagne ‘De klant vertelt’ van VKG is de winnaar van de VVP Adviescampagne 2019. Dit maakte juryvoorzitter en Adfiz-directeur Enno Wiertsema bekend...

DIAS Software neemt Unit4 Financiële Intermediairs over

DIAS Software neemt Unit4 Financiële Intermediairs over

DIAS Software B.V. is de nieuwe eigenaar van Financiële Intermediairs van Unit4 Bedrijfssoftware. Fred Lingg, geen onbekende bij Unit4, is benoemd tot algemeen...