Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

Euro's via Pixabay 2018

De Stichting van de Arbeid pleit in een brief aan het kabinet voor de oprichting van een corona-noodfonds. De Stichting: "Hierop kunnen werkenden die werkzaam zijn op flexibele contracten tijdelijk een beroep doen. Anderzijds kunnen ook bedrijven die te kampen hebben met liquiditeit hun werknemers in vaste dienst loon-doorbetaling garanderen. Dit corona-noodfonds zou moeten uitkeren voor de duur van de coronamaatrege-len op basis van de loonstroken van de laatste drie maanden en een bericht van de werkgever dat er geen werk meer is als gevolg van de coronamaatregelen. Dit fonds zou betaald moeten worden uit de algemene middelen. Uit het fonds kan de overheid als opdrachtgever ook toeleveranciers en opdrachtnemers van aanbestede werken en diensten deels doorbetalen ondanks dat er tijdelijk minder of geen werk wordt verricht."

De Stichting verder: "Voorkom dat de WW-rechten van werknemers die gebruik maken van de WTV-regeling worden opgesoupeerd (WTV = werktijdverkorting).

"Pas de regelgeving van de WTV zodanig aan dat ook bedrijven die nu ‘indirect’ schade ondervinden van het coronavirus een beroep kunnen doen op deze regeling.

"Verander het Bbz (Bijstand voor zelfstandigen), die stamt uit 2004, zodanig dat ZZP’ers niet verplicht worden om, naast de terugbetaling, acht procent rente over het verstrekte bedrag te betalen.Verleen voorschotten aan ZZP’ers die in acute nood zijn. Verkort de termijn waarbinnen een besluit op een BBZ-aanvraag wordt genomen. Bekijk of het nodig is een extra financiële injectie aan het BBZ te geven om levensvatbare ZZP-ondernemingen te ondersteunen.

"Pas de regelgeving WTV zodanig aan dat bedrijven niet pas na zes weken worden gecompenseerd door UWV maar al na twee weken. Vooral het MKB is hiermee gebaat. Dit zal faillissementen voorkomen.

"Verander de regelgeving in de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) voor de premie-WW zodanig dat bedrijven die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk met werknemers afspraken moeten maken over meer werken, niet voor deze werknemers voor de hoge WW-premie worden aangeslagen (als gevolg van de regel dat de verloonde uren de contractuele uren niet met meer dan 30 procent mogen overstijgen).

"Alle sectoren waar nu schouder aan schouder wordt gewerkt, waarbij mensen meer risico lopen om besmet te raken op het coronavirus, verdienen extra aandacht. Het kabinet dient voldoende zorgmaatregelen te nemen voor deze groepen. Hun extra uitgaven - zoals extra kinderopvang (en mogelijke) kosten die nu nog niet kunnen worden benoemd – dienen te worden gecompenseerd."

Reactie toevoegen

 
Meer over
FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

De FNV is "woedend" dat de 'Wet Werken Waar je Wilt' niet door de Eerste Kamer is gekomen. De FNV: "De wet naar een voorstel van D66 en GroenLinks lag volledig in...

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Sinds 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal...

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de...

SLIM-regeling krijgt extra middelen

SLIM-regeling krijgt extra middelen

De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast. Voor de periode van 2024 tot...

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

"Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun bij arbeidsongeschiktheid, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties."...

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

Bij de opening van het (digitale) loket maandag zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan...

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde...

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Het ziekteverzuim onder werknemers was volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2023 vijf procent. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim...

Steun voor verplichte AOV daalt

Steun voor verplichte AOV daalt

De steun voor de verplichte AOV voor zelfstandigen daalt, aldus onderzoek door Knab. "Een jaar geleden steunde 41 procent het plan nog, maar nu er meer details bekend...

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Bonus op niet ziek zijn helpt niet echt

Uit onderzoek door Acture blijkt dat het geven van een niet-ziek bonus niet echt helpt. Bijna 50 procent geeft aan dat een niet-ziekmeldbonus hen niet zou weerhouden...