Stijging spaarrentetarief zet door in 2023

Stijgende rente

"Voor het eerst in jaren zien we een stijgende lijn van het gemiddelde spaarrentetarief bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS). Hoewel de gemiddelde spaarrente bij DOS nog steeds onder de één procent ligt, was de stijging in het afgelopen jaar aanzienlijk", aldus de Spaarrente Barometer van MoneyView.

In de eerste zes maanden van afgelopen jaar daalde het gemiddelde spaarrentetarief bij DOS nog licht. In de tweede helft van het jaar kwam daar echter verandering in: vanaf juli steeg het gemiddelde gestaag. In het laatste kwartaal schoot dit gemiddelde sneller omhoog. Aan het einde van het jaar kwam het gemiddelde uit op 0,68 procent, terwijl dit aan het begin van 2022 0,06 procent was. In het nieuwe jaar zet de stijging vooralsnog door. Momenteel komt het gemiddelde spaarrentetarief uit op 0,75 procent.

De hoogst verkrijgbare spaarrente is afkomstig van de Duitse aanbieder Trade republic. Bij de Trade republic Spaarrekening wordt een rente geboden van 2,00 procent. Het is een product waarbij je naast sparen ook kunt beleggen. Niet belegd geld wordt automatisch voor je aangehouden op de rentedragende spaarrekening.  Gedurende het gehele jaar zijn het vooral de buitenlandse aanbieders geweest die de hoogste rente vergoeden
op DOS. Van de top-15 is er op dit moment maar één aanbieder van Nederlandse komaf.

De stijgende rentetarieven, hebben bijgedragen aan het verdwijnen van de negatieve rentepercentages op de Nederlandse spaarmarkt. In de eerste zes maanden van afgelopen jaar was nog bij 12 aanbieders sprake van een negatieve spaarrente boven een bepaald spaarsaldo. De eerste aanbieder die de negatieve spaarrente afschafte, was Centraal Beheer in juli 2022. Tijdens het begin van het laatste kwartaal was de negatieve rente bij alle  aanbieders verleden tijd.

Het valt op dat het aantal rentewijzigingen in 2022 bijna is verdubbeld vergeleken met een jaar eerder. Over heel 2022 zijn er in totaal 165 rentewijzigingen door MoneyView geregistreerd. Vooral in het vierde kwartaal waren er enorm veel aanpassingen (bijna 90). Dit aantal is nagenoeg negen keer zoveel als in het eerste kwartaal van 2022. Bijna alle wijzigingen in het vierde kwartaal betroffen renteverhogingen. In onderstaande figuur is het aantal rentewijzigingen per jaar over de afgelopen tien jaar weergegeven.

Bij LTD’s is hetzelfde beeld zichtbaar als bij DOS. Ook hier wordt 2022 gekenmerkt door een grote hoeveelheid
rentewijzigingen: meer dan 250, anderhalf keer zoveel als een jaar eerder. Veel van de rentewijzigingen in het laatste kwartaal (ongeveer 60 procent) werden doorgevoerd bij producten die via het (banken)platform Raisin worden aangeboden. De rentetarieven van de deposito’s werden bij deze aanbieders in het laatste kwartaal in alle gevallen meer dan één keer gewijzigd.

De hoogst verkrijgbare spaarrente bij een looptijd van 1 jaar (3,00 procent) wordt momenteel aangeboden door de Italiaanse Banca Progetto en de Slowaakse Privatbanka (aangeboden door spaarplatform Raisin). Met een rente van 3,45 procent vergoedt de Slowaakse Privatbanka de hoogste rente bij een 5-jaars deposito. Tot slot wordt bij een looptijd van 10 jaar de hoogste rente vergoed door de Estse Bigbank, 3,20 procent.

 

Reactie toevoegen

 
Realistisch denken en doen

Realistisch denken en doen

(Martin Koot, MoneyView in VVP 2) Deze column schrijf ik in de week van de provinciale verkiezingen. Als u dit leest, weet u de uitslag allang. Als de voortekenen...

Een vijfde caravanpolissen vergoedt na drie jaar slechts dagwaarde

Een vijfde caravanpolissen vergoedt na drie jaar slechts dagwaarde

Uit het meest recente Special Item van MoneyView wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de dekkingen van caravanverzekeringen. Het bureau: “Gedurende...

MoneyView: aantal rentewijzigingen blijft aanzienlijk

MoneyView: aantal rentewijzigingen blijft aanzienlijk

In de eerste drie maanden van dit jaar is de hoeveelheid rentewijzigingen bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) weer wat afgenomen ten opzichte van het...

Hip and happening, maar voor wie?

Hip and happening, maar voor wie?

(Pepijn van Kleef van MoneyView in VVP 1, 2023) Moneyview houdt alle hypotheekrentes nagenoeg realtime bij en dat hebben we afgelopen jaar geweten ook. In totaal...

Kredietrente kruipt naar bovengrens

Kredietrente kruipt naar bovengrens

De gemiddelde rente voor Persoonlijke Leningen bevindt zich volgens MoneyView weer (bijna) op hetzelfde niveau als tien jaar geleden en veel aanbieders kruipen met...

MoneyView: keuzeopties AO-criteria nemen af

MoneyView: keuzeopties AO-criteria nemen af

Gangbare arbeid als criterium voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is van de markt verdwenen, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Bij gangbare arbeid geldt...

Oud en nieuw

Oud en nieuw

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 06-2022) MoneyView en ik vieren in 2023 allebei ons dertigjarig jubileum. Deze mijlpaal maakt dat ik, bij wijze van uitzondering,...

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

ORV-premie in 20 jaar gemiddeld 65 procent goedkoper geworden

Zowel de hoogste als de laagste ORV-premie zijn meer dan zestien procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde premie is in een jaar tijd met meer dan acht procent...

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Claimen (kleine) schade aan motorfiets onvoordelig

Zeker bij relatief kleine schades aan de motorfiets kan het aan te bevelen zijn om níet te claimen. Dat stelt MoneyView in haar Special Item Tweewielerverzekeringen....

Impliciete uitsluiting

Impliciete uitsluiting

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5) Met de regelmaat van de klok buigen verzekeraars zich over de vraag of, dan wel hoe ze hun premies beter kunnen afstellen op...