“Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste kennis”

Studie frustratie via Pixabay

Adfiz, CFD en OvFD roepen de minister op te stoppen met het herhaald toetsen van eerder getoetste kennis, vaardigheden en competenties. Dit in hun consultatiereactie op de Wijzigingsregeling eind- en toetstermen (PE) 2023.

De drie organisaties: “Helaas stellen we vast dat uit de geselecteerde eind- en toetstermen voor de PE-examens blijkt dat de termijn voor een PE-ontwikkeling fors is opgerekt en dat er meerdere termen überhaupt zodanig behoren tot de basiskennis en -vaardigheden van het vak, dat wij schrikken van het oordeel van de minister dat dit hertoetsbare actualiteiten zouden betreffen.

“Door het feitelijk loslaten van het actualiteitscriterium is sprake van een continue hertoetsing van herhaaldelijk eerder getoetste vakkennis, vaardigheden en competenties. We stellen vast dat de mate waarin PE-examens intussen betrekking hebben op eerder behaalde vakbekwaamheid (kennis, vaardigheden en competenties) volkomen disproportioneel is en werkelijke professionalisering frustreert.

“Het huidige systeem van PE-examens ondermijnt het leven lang ontwikkelen van de beroepsgroep van financieel adviseurs en lijkt eerder bij te dragen aan een leven lang stilstaan van adviseurs. We maken dan ook opnieuw bezwaar tegen PE-examens die gaan over oude zaken.

“We bieden aan dat we in samenspraak met het ministerie grondig per eind- en toetsterm bekijken in welke omvang er steeds sprake is (geweest) van toetsing van oude vakbekwaamheid. Daarbij bezien we ook graag in gezamenlijkheid op welke punten een systeem voor PE verbeterd kan worden zodat het daadwerkelijk zal bijdragen aan de eigen vakbekwame actuele ontwikkeling van adviseurs en de professionalisering van de beroepsgroep als geheel.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

erkend hypotheekadviseur - landelijke adviseurs 10 januari 2023

Onlangs PE hyp krediet gedaan. Eerdere jaren een 8 gehaald. Nu eerst gezakt, dag later geslaagd. Na ruim een maand studeren. Ik weet inmiddels dat er opnieuw berekeningen moeten worden gemaakt. Dat heeft niets te maken met Permanente Educatie. Het is gewoon opnieuw berekenen (gewoon examen Hyp Krediet, waar maar ca 20% het examen haalt). Concentreer je als overheid gewoon op de permanente educatie, dus bijscholing middels groepjes of wat dan ook. Dat is inderdaad beter dan het miljoenenbal van de opleiders sponsoren. Dit is volstrekt onnodig. Opleiders zijn meer bezig met overnames dan met werkelijk het belang van adviseurs dienen.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 5 januari 2023

Wanneer zeer ervaren goed bekend staande adviseurs waar nooit klachten over zijn die op HBO niveau functioneren en hun kennis en kunde ook nog kunnen overbrengen op hun relaties niet anders getoetst kunnen worden dan met een groot deel kleine weetvraagjes, in de praktijk vrijwel niet voorkomende situaties of de fiscale jungle op hypotheekgebied is het systeem van toetsen niet passend bij het beoogde doel en de te toetsen beroepsgroep. Ik stak altijd veel meer op van de groepsbijeenkomsten waarbij we met collega's onder elkaar wat lastige praktijkgevallen bespraken, de actuele belangrijke wijzigingen doornamen en dan onze eigen praktijk hobbelgevallen in de groep konden gooien. Nu heb je een examentraining, om maar door het hoepeltje te kunnen springen.

Jan Ties Sikkema - Jabes Verzekeringen 3 januari 2023

hoe onzinnig ook om bijvoorbeeld alle wijzigingen in vergoedingen binnen de zvw met daarbij wel/ geen eigen bijdragen en eigen risico's op te nemen in de lesstof - dat kijk je in de praktijk van alledag toch gewoon even na!? We gaan er voor - drie examens te gaan maar zeker een terugkerende frustratie! Een goed advies is ook gebaseerd op goed fatsoen maar helaas is dat niet te toetsen.

Joost Kam - Advies Verzekerd! 3 januari 2023

@Paul Schoo: mee eens, en daarmee komt onafhankelijk advies in gevaar. Maar zie maar eens alle onafhankelijke adviseurs te verenigen in één sterk machtsblok, het ''verdeel en heers'' spel wordt door ons niet gespeeld, ik heb jaren geleden al eens geroepen dat als wij als verzekerings''boeren'' de stoute (gaatjes) schoenen aantrekken en net als de boeren de boel eens flink opstoken of eens een tijd geen handel aan bepaalde maatschappijen te gunnen er opeens wél concessies gedaan kunnen worden. We laten ons teveel verdelen. De trend wordt dat alles binnen de algoritmes moet passen en met één druk op de knop, liefst zonder personeel, geregeld moet kunnen worden, lekker lean-and-mean, maar in bepaalde behoeften voorzien kan niet omdat er niet buiten de lijntjes kan worden gekleurd want het past niet in het actuariële rekenmodel. Ben ík even blij dat ik in een nichemarkt werk!

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 3 januari 2023

De zorgverzekeraars hebben grip op de zorgleveranciers. De verzekeraars en banken hebben grip op de adviseurs. Die stand moet nog veel verder uitgedund worden. Onafhankelijkheid van adviseurs is er pas bij het bedienen en vergelijken van 60% van de markt een schier onmogelijke opgave voor een normaal betaalbaar tarief. Teugels worden verder aangehaald. Dit is de meerjarenplanning van banken en verzekeraars om de gehele distributie in eigen hand te houden, om consumenten dom te houden en zakken met geld binnen te slepen. Nee, ik kan geen positivisme opbrengen voor een dergelijke strategie en wederom slapende overheid.

Fred Hes - Assurantiekantoor Flevo 3 januari 2023

Helemaal mee eens. Ik heb net weer 3 examens achter de rug maar het was vrijwel hetzelfde als 3 jaar geleden. Geen enkele uitdaging en geen nieuwe zaken die het doen van die examens interessant maakt. Wel voor elk examen 1 maand flink zitten blokken want ook al is er niet direct iets nieuws, zaken waar je normaal vrijwel niet mee te maken hebt zullen toch weer op examenniveau gebracht moeten worden. Bij elkaar dus 3 maanden maar voor wat? Misschien is er ook wel niet direct iets nieuws maar verzin dan een heel ander concept want dit geeft alleen maar het gevoel van blij dat het er weer opzit.

Dirk Kooiman - Kooiman-Advies 3 januari 2023

PE is voor mij na verkoop kantoor en 'pensioen' niet meer aan de orde, dus daarover heb ik geen oordeel. Ik volg nu voor het derde jaar PA op 8 vakgebieden en dat is fantastisch. Af en toe iets opfrissen maar bovenal (en terecht) actueel. Chapeau voor Lindenhaeghe.

Sander - SK Consulting 3 januari 2023

Het afschaffen van de PE Examens zou een zeer goed bericht zijn bij de start van 2023! Het inmiddels tot extreem verdienmodel voor opleiders gevormde systeem frustreert menig adequate adviseur gezien de eerdere reacties op dit platform. Het huidige systeem voldoet absoluut niet aan vakbekwaamheid en veroorzaakt veel uitval van goede mensen in onze branche. Zou goed zijn als aan de oproep gehoor gegeven wordt!

Patrick Betman - TMA Consultancy 3 januari 2023

Het wordt natuurlijk al heel lang geroepen in adviseursland, dat de PE-verplichting een gedrocht eerste klas is en inderdaad een hoop adviseurs tot wanhoop drijft. Als je dan ziet hoeveel PE en PA verplichtingen er al zijn, dan kom ik bij de PE-examens zaken tegen die allang achterhaald zijn. Dat schept verwarring en veroorzaakt bovendien onnodig veel zakken voor examens met alle stress van dien (nog los van de onnodige kosten die moeten worden gemaakt). Die tijd kunnen we beter besteden aan het helpen van relaties. Ik hoop dat men in Den Haag de ogen en oren eens opent en de branche verder helpt.

Ingrid Leene - Getsmart Pensioenconflicten 3 januari 2023

Wat een positief geluid om 2023 mee te starten. Al jaren is het PE-circus een grote frustratie voor financieel adviseurs. We hebben zoveel goede, integere en vakbekwame financieel adviseurs. Het probleem is wel dat het PE-circus voor opleiders een verdienmodel is geworden. Dit lijkt op de problemen die door de Nationale Ombudsman zijn gesignaleerd. Wordt Nederland eindelijk wakker?

Meer over
Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april

Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april

Het CDFD heeft de inhoud van de PE-examens en toetstermen vanaf 1 april aanstaande gepubliceerd. Met ingang van 1 april worden zoals ieder jaar de initiële,...

Inhoud PE-examens en aanpassing toetstermen vanaf 1 april 2019

Inhoud PE-examens en aanpassing toetstermen vanaf 1 april 2019

Op de website van het CDFD zijn eerder deze week de eind- en toetstermen geplaatst die vanaf 1 april 2019 van toepassing zijn op de Wft-examens. De wijzigingen...

Lindenhaeghe bezorgd over ongelijke spreiding PE-examens

Lindenhaeghe bezorgd over ongelijke spreiding PE-examens

Lindenhaeghe adviseert financieel adviseurs niet te lang te wachten met hun PE-examen(s). Als steuntje in de rug kom het instituut met een gratis herexamenservice. Wie...