Stv: drie verzekeraars voldoen niet aan Protocol Verzekeringskeuringen

Stv logo

Van de 27 getoetste verzekeraars voldoen er 24 aan het Protocol Verzekeringskeuringen, aldus de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), die onderzoek deed naar het accepteren van klanten voor een levensverzekering,
arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioenverzekering een medisch acceptatietraject hebben.

Het Stv stelde een toetskader op op basis van het Protocol Verzekeringskeuringen en twee aanvullende circulaires. "Na afstemming met enkele commissies van het Verbond hebben we het toetskader vastgesteld. De onderzoeksdagen vonden plaats in de periode april tot en met juni 2021, de vervolgonderzoeken liepen door tot begin november 2021. Aan het einde van het onderzoek voldoen 24 van de 27 (89 procent) getoetste verzekeraars aan het Protocol Verzekeringskeuringen. Er zijn drie verzekeraars die ook na het vervolgonderzoek nog niet volledig voldoen aan het protocol."

Aanvankelijk, na de onderzoeksdag, voldeed 41 procent van de getoetste verzekeraars aan het protocol. Verzekeraars die niet volledig voldoen aan een kerncode hebben een herstelmogelijkheid gekregen, waarbij ze binnen een bepaalde periode kunnen aantonen de geconstateerde tekortkomingen te hebben opgelost. Er zijn dertien verzekeraars die van de herstelmogelijkheid gebruik hebben gemaakt en zich aantoonbaar hebben verbeterd.

De verbetering door deze verzekeraars is een van de belangrijke waarden van het onderzoek door Stv. "We bevestigen niet alleen waar wel of niet wordt voldaan aan de verplichtingen van de zelfregulering, we bevorderen met de toets en de herstelmogelijkheid ook de verbetering van de dienstverlening door verzekeraars."

Bij de drie verzekeraars die nog niet volledig voldoen aan het protocol gaat het mis op één toetspunt: als de verzekerde door zijn gezondheid een hoger dan gemiddeld risico vormt voor de verzekeraar en de medisch adviseur aan de verzekeraar een negatief advies geeft, dan moet de medisch adviseur de verzekerde op de hoogte stellen met een brief met daarin de achtergrond van zijn advies, het medisch oordeel en het advies dat
de medisch adviseur aan de verzekeraar geeft. Dat gebeurt bij deze drie verzekeraars niet.

Dit is ook een van de verplichtingen waar het Stv het vaakst een tekortkoming constateerde. De andere zijn:

  1. In het aanvraagformulier voor de verzekering mogen geen vragen worden gesteld dat de kandidaat-verzekerde eerder op medische gronden is afgewezen.
  2. Onder de vragengrens maken verzekeraars alleen gebruik van de model-
    gezondheidsverklaring van het Verbond of een ingekorte versie daarvan.

Op basis van dit onderzoek heeft het Stv enkele aanbevelingen aan het Verbond van Verzekeraars gedaan:

  1. Bevorder dat alle verzekeraars zich aan het Protocol Verzekeringskeuringen houden. Er zijn drie verzekeraars die nog niet geheel voldoen aan het protocol. Neem maatregelen om ervoor te zorgen dat ook deze verzekeraars zich volledig aan het protocol houden.
  2. Maak spoedig duidelijk wat verzekeraars moeten doen met afwijkende vragen ten opzichte van de model-gezondheidsverklaring.  Er is nu onduidelijkheid over hoe verzekeraars om dienen te gaan met leefstijlvragen in hun gezondheidsverklaring.
  3. Voeg aanvullende eisen zo spoedig mogelijk toe aan het protocol.
  4. Bekijk periodiek het Protocol Verzekeringskeuringen. Het Protocol Verzekeringskeuringen is ingegaan in 2012. In de afstemronde met het Verbond werd direct duidelijk dat bepaalde onderdelen van het protocol niet meer actueel waren.

Reactie toevoegen

 
Recordbedrag aan schade door extreem weer

Recordbedrag aan schade door extreem weer

De schade door extreem weer bedraagt in 2022 meer dan 886 miljoen euro, het hoogste bedrag aan verzekerde schade sinds 2007. Dit blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor...

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Verbond ontwikkelt toolkit klimaatrisico's

Het Verbond van Verzekeraars heeft een toolkit klimaatrisico’s op zijn website gezet. Het Verbond: "Een van de belangrijkste tools die je op onze themapagina...

Nibud lanceert Geldplan Bijna pensioen

Nibud lanceert Geldplan Bijna pensioen

Nibud heeft het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd. Hiermee krijgen 55-plussers inzicht in de keuzes die zij kunnen maken over hun pensionering. "Het Geldplan Bijna...

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

Om arbeidsparticipatie te stimuleren is een activerend arbeidsongeschiktheidsstelsel nodig. Aldus het Verbond van Verzekeraars in een position paper. Het Verbond:...

"Veel aanbod voor ouderen die autoverzekering willen afsluiten"

"Veel aanbod voor ouderen die autoverzekering willen afsluiten"

Ouderen die een autoverzekering willen afsluiten, kunnen uit genoeg verzekeraars kiezen. Bij driekwart van de aanbieders kunnen oudere automobilisten terecht....

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verbond: “Niet doen alsof markt cyberverzekeringen al volwassen is”

Verzekeraars zetten al stappen om cyberpolissen voor iedereen begrijpelijker en beter vergelijkbaar te maken. Aldus reageert het Verbond van Verzekeraars op de AFM-verkenning...

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Nieuwe leden en associate partners Verbond

Op de eerste bestuursvergadering in 2023 heeft het bestuur van het Verbond van Verzekeraars twee nieuwe leden verwelkomd: QBE Europe SA en Allianz Direct Versicherungs-AG. QBE...

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico

(Geeke Feiter-Van Heuvelen, Verbond van Verzekeraars, in VVP 1-2023) Een veranderend klimaat vraagt om bewustzijn, preventie én verzekeringsoplossingen....

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Verbond: "EVR robuust en zorgvuldig systeem"

Van de 12.000 vastgestelde fraudegevallen per jaar wordt momenteel een kleine 5.000 geregistreerd in het externe verwijzingsregister (EVR). Het aantal klanten dat...

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

Weurding: "Cumulatie van grote vraagstukken ongekend"

"Ik hoop dat Vrede en Verbinding de buzzwords voor 2023 worden." Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarstoespraak....