"Te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond AOW in"

Lege zakken via Pixabay

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en FASv. Het gaat om bijna 150.000 huishoudens met een laag inkomen. De ouderenorganisaties roepen het demissionaire kabinet op om maatregelen te nemen zodat deze groep niet in de armoede belandt. "Als deze jonge senioren (55-65 jaar) al vanuit een slechte positie de AOW ingaan, is het moeilijk een buffer op te bouwen om financiële klappen op te vangen."
 
Het betreft vaak lageropgeleiden, mensen met schulden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Ongeveer een kwart van hen heeft een uitkering. Van alle jonge senioren valt inmiddels 10,3 procent onder deze kwetsbare groep, een percentage dat al jaren stijgt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders waren vorig jaar gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013. Dat is een van de conclusies van het CBS na onderzoek naar twaalf...

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

Cfd: evaluatie provisieverbod is besmet

CFD heeft opnieuw bezwaren geuit tegen de betrokkenheid van onderzoeker Peter Risseeuw bij de evaluatie van het provisieverbod. Financiën heeft de opdracht...

"Geen adviesplicht bij Europees pensioenproduct"

"Geen adviesplicht bij Europees pensioenproduct"

Nederland is geen voorstander van een adviesplicht bij een eventueel Europees individueel pensioenproduct. Dat schrijft Financiën in zijn antwoord op de consultatie...

Geen signalen dat adviseurs onvoldoende meewerken bij activeren

Geen signalen dat adviseurs onvoldoende meewerken bij activeren

"Op dit moment zijn er geen signalen dat adviseurs in groten getale onvoldoende meewerken bij het activeren van klanten met een beleggingsverzekering; wel blijft...

Financiën zegt contract met vragenleverancier centrale examenbank op

Financiën zegt contract met vragenleverancier centrale examenbank op

Het ministerie van Financiën blijkt onlangs voortijdig het driejarige contract te hebben opgezegd met de Nederlandse Associatie voor Examinering en eX:plain...

Financiën herstelt weeffout in wft-module Vermogen

Financiën herstelt weeffout in wft-module Vermogen

In het door Financiën ter consultatie voorgelegde Wijzigingsbesluit Financiële Markten is geregeld dat de adviseur Vermogen mag adviseren over arbeidsverzekeringen...

Financiën kende niet hele solvabiliteitsverhaal Reaal nv

Financiën kende niet hele solvabiliteitsverhaal Reaal nv

Het ministerie van Financiën wist ten tijde van de nationalisatie van SNS Reaal niet dat de solvabiliteit van Reaal in werkelijkheid lager was. Dat is te lezen...

Financiën blijft inzetten op afschaffen overheidsbijdrage toezicht

Financiën blijft inzetten op afschaffen overheidsbijdrage toezicht

Het ministerie van Financiën gaat er nog steeds van uit dat de overheidsbijdrage aan het toezicht op de financiële sector wordt afgeschaft. Dit ondanks...

Uitzondering op provisieverbod

Uitzondering op provisieverbod

Er komt een uitzondering op het provisieverbod voor financiële dienstverleners voor het bemiddelen en adviseren van consumenten met (voorzienbare) betalingsachterstanden...

Minister geeft voortaan diploma af

Minister geeft voortaan diploma af

Niet langer de exameninstituten maar de minister van Financiën geeft in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk de diploma's af. Dat stelt het ministerie voor in...