"Te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond AOW in"

Lege zakken via Pixabay

Een te grote groep jonge senioren gaat financieel ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en FASv. Het gaat om bijna 150.000 huishoudens met een laag inkomen. De ouderenorganisaties roepen het demissionaire kabinet op om maatregelen te nemen zodat deze groep niet in de armoede belandt. "Als deze jonge senioren (55-65 jaar) al vanuit een slechte positie de AOW ingaan, is het moeilijk een buffer op te bouwen om financiële klappen op te vangen."
 
Het betreft vaak lageropgeleiden, mensen met schulden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Ongeveer een kwart van hen heeft een uitkering. Van alle jonge senioren valt inmiddels 10,3 procent onder deze kwetsbare groep, een percentage dat al jaren stijgt.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitzondering op provisieverbod

Uitzondering op provisieverbod

Er komt een uitzondering op het provisieverbod voor financiële dienstverleners voor het bemiddelen en adviseren van consumenten met (voorzienbare) betalingsachterstanden...

Minister geeft voortaan diploma af

Minister geeft voortaan diploma af

Niet langer de exameninstituten maar de minister van Financiën geeft in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk de diploma's af. Dat stelt het ministerie voor in...

Financiën talmt met Centrale Examenbank Wft

Financiën talmt met Centrale Examenbank Wft

Het ministerie van Financiën is nog steeds niet verder met de Centrale Examenbank Wft. Sterker: de inschrijvers die zijn afgewezen, wachten nog steeds op de...

Financiën eiste loon terug van top SNS Reaal

Financiën eiste loon terug van top SNS Reaal

Het ministerie van Financiën heeft dit voorjaar van SNS Reaal geëist dat het salaris terugvordert bij de vertrokken SNS-topman Ronald Latenstein. Dat schrijft...

Financiën: "motie 118 voldoende uitgevoerd"

Financiën: "motie 118 voldoende uitgevoerd"

Minister Dijsselbloem vindt dat Financiën uitvoering heeft gegeven aan motie 118 vakbekwaamheid. Dat schrijft hij in een vrijdag aan de Tweede Kamer verzonden...

Pe-examens: 15 oktober overleg op Financiën

Pe-examens: 15 oktober overleg op Financiën

Op 15 oktober vindt er op het ministerie van Financiën overleg plaats over versoepeling van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Naast de intermediairorganisaties...

De jager wenst dienende rol financiële sector

De jager wenst dienende rol financiële sector

De minister van Financiën is van plan de SER advies te vragen over de vraag hoe de financiële sector een meer dienende rol kan gaan vervullen ten opzichte...

Minister zet beroepseed door

Minister zet beroepseed door

Financiën houdt vast aan een beroepseed voor financiële dienstverleners en hun personeel. Voor personen die worden getoetst op hun geschiktheid wordt de...

Commissie de wit hard voor dnb en financiën

Commissie de wit hard voor dnb en financiën

"De commissie stelt vast dat de Nederlandse autoriteiten in het belang van de financiële stabiliteit terecht hebben ingegrepen bij Fortis en heeft waardering...

Handel banken voor eigen rekening niet direct aan banden

Handel banken voor eigen rekening niet direct aan banden

Minister De Jager van Financiën laat onderzoeken of een verbod voor banken in Nederland om te handelen voor eigen rekening wenselijk is. Zoja, dan zet hij in...