Te laat geklaagd (maar klacht was sowieso ongegrond)

Kifid 2017 (deel logo)

Consumenten vorderden 75.944,25 euro van de adviseur omdat deze in 2010 geen passend advies zou hebben verstrekt. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) is van oordeel dat de consumenten te laat hebben geklaagd over het advies. Hun vordering wordt afgewezen (uitspraak 2018-574).

De adviseur zou onder meer hebben verzuimd de consumenten te waarschuwen voor overkreditering. Ook adviseerde hij een aflossingsvrij deel, terwijl de klanten gezegd zouden hebben volledig te willen aflossen.  

De adviseur (De Hypotheker) voerde aan dat de consumenten pas in februari 2017 voor het eerst hun beklag hebben gedaan over het in 2010 gegeven advies, terwijl zij de gevolgen al veel eerder hadden kunnen en moeten ontdekken.

De Geschillencommissie volgt de adviseur: "Het had eind 2010 op de weg van Consumenten gelegen zich tot de Adviseur te wenden. Consumenten hebben echter pas in februari 2017 een klacht ingediend bij de Adviseur waardoor de Adviseur de mogelijkheid is ontnomen om eventueel een hersteladvies uit te brengen. Hoewel de Commissie begrijpt dat de financiële situatie van Consumenten pas na leegstand van de Woning penibel is geworden en de Woning pas na ruim 6 jaar is verkocht voor een aanzienlijk lager bedrag, kan dit niet leiden tot de conclusie dat geen sprake is van schending van de klachtplicht."

Klacht ongegrond

Overigens merkt de Commissie op dat ook indien wel tijdig zou zijn geklaagd, de klacht ongegrond zou zijn verklaard. "Het verstrekken van de geldlening heeft binnen de destijds geldende normen in wet- en regelgeving plaatsgevonden. Ten onrechte is bij de berekening van de maximale verstrekking door de financieel expert van Consument rekening gehouden met de maandlast van het persoonlijk krediet. Consumenten hadden dit krediet reeds voor het passeren van de geldlening afgelost. Daarnaast heeft de Adviseur de verkoopopbrengst gebaseerd op de mededeling van Consumenten hierover en de bij de Adviseur laatst bekende verkoopprijs. Consumenten hebben het adviesrapport voor akkoord getekend en verwacht mag worden dat zij deze informatie alvorens tot ondertekening over te gaan, bestudeerd hebben. Eventuele onjuistheden hadden zij, alvorens tot ondertekening over te gaan, bij de Adviseur kenbaar moeten maken.

"Voorts heeft de Adviseur alleszins begrijpelijk gehandeld door de dekking bij arbeidsongeschiktheid en overlijden te baseren op het budget van Consumenten, meer konden zij op dat moment niet betalen. Dit geldt evenzo voor het door Consumenten afgesloten aflossingsvrije leningdeel. De vraag of een van de ouders van Consumenten financiële steun heeft toegezegd, doet niet ter zake nu deze mededeling in een gespreksnotitie is opgenomen en niet in het adviesrapport. Deze mededeling heeft kennelijk geen rol gespeeld bij het advies. Los van de vraag of de Adviseur in het adviesrapport een rekenfout heeft gemaakt en daarmee een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, realiseerden Consumenten zich voor het gebruikmaken van de optie tot koop dat de Woning, zelfs bij een verkoopopbrengst van 125.000 euro met verlies verkocht zou worden. Consumenten waren zich op dat moment ook bewust dat het tekort niet gedekt kon worden door de bij de Bank afgesloten geldlening en ook niet met eigen middelen."

 

Reactie toevoegen

 
Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

Kifid wijst klacht over aov van Aegon af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0289) De consument heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon. Wegens  aan spanning gerelateerde klachten - die ze als een...

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 juni prof. mr. dr. Ruth de Bock benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en per 1 juli 2021 mr. Annemieke Boer, mr. dr. ing....

Het gevaar van execution only

Het gevaar van execution only

Uitspraak 2019-128 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) illustreert het gevaar van execution only. De klant ging in zee met de adviseur...

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Termijn van ’30 dagen’ in herinneringsbrief voldoet niet

Met het noemen van een termijn van ’30 dagen’ (in plaats van ‘een maand’) in de herinneringsbrief wegens betalingsachterstand heeft Nationale-Nederlanden...

Uitgesnoept...

Uitgesnoept...

Cadeaus, kleding, drank, snoep en culturele uitjes. Dat hoeft de reisverzekeraar volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) niet te vergoeden.  Consument...

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Adviseur heeft recht op overeengekomen honorarium

Ook al waren zij niet tevreden over de dienstverlening van hun adviseur, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) consumenten toch de...

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Adviseur moet bijna 40 mille vergoeden wegens schending zorgplicht

Raspoort Assurantie- en Financieringsbedrijf uit Haarlem moet wegens schending van de zorgplicht bijna 40.000 euro vergoeden aan een VvE. Dat oordeelt de Geschillencommissie...

Adviseur moet aanbod documenteren

Adviseur moet aanbod documenteren

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN - Consument sluit een hypotheek. Op dat moment heeft de geldverstrekker de optie van boetevrij bij verkoop of een (beperkte)...

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Advieskosten hoeven niet in opdrachtbevestiging

Dat in de opdrachtbevestiging en de toepasselijke voorwaarden geen afspraken waren opgenomen over de door de adviseur bij consument in rekening te brengen advies-...

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

Bank hoeft fout in berekening boeterente niet voort te zetten

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is van oordeel dat de bank niet gehouden kan worden een gemaakte (en ontdekte) fout in haar berekening van...