Te (luipaard)bont...

Luipaardbont

De Hoge Raad volgt de eerdere uitspraak dat geen giftenaftrek geldt voor aan een museum geschonken voorwerpen gemaakt van luipaardbont.

Belanghebbende heeft in 2014, samen met zijn broer, aan een museum een aantal uit luipaardbont vervaardigde voorwerpen geschonken. De voorwerpen, die in Nederland zijn vervaardigd kort nadat hun vader omstreeks 1964 uit Oost-Afrika twee luipaardhuiden had meegebracht, zijn door hen verkregen uit de nalatenschap van hun moeder, die in 2013 is overleden.

De handel in (voorwerpen van) luipaardhuid is verboden.

Het Hof heeft geoordeeld dat de voorwerpen, ondanks het handelsverbod, een geldelijke waarde hebben en dat op belanghebbende de bewijslast rust van de hoogte daarvan. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de voorwerpen een zodanige waarde hebben dat hij aanspraak kan maken op enige giftenaftrek, aldus het Hof.

Dit oordeel woerd in cassatie bestreden met een klacht, erop neerkomend dat bij afwezigheid van een legale markt voor de voorwerpen, de waarde ervan moet worden bepaald aan de hand van de kosten die verbonden zijn aan de enige legale manier om de voorwerpen te vervangen, te weten: het zelf (laten) vervaardigen van de voorwerpen uit zelf geïmporteerde huid van met vergunning zelf geschoten luipaard.

De klacht faalt. De Hoge Raad: "Gelet op het stelsel van de Wet IB 2001 is het Hof er terecht van uitgegaan dat giften in natura voor de toepassing van de giftenaftrek uit die wet moeten worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. De klacht, die uitgaat van een andere wijze van waardebepaling, faalt reeds daarom."

Reactie toevoegen

 
Arbeidskorting met 115 euro verhoogd

Arbeidskorting met 115 euro verhoogd

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een laag inkomen in de knel komen. Daarom trekt het kabinet structureel twee miljard euro uit om mensen met een krappe beurs...

Sleutelovereenkomsten uitgezonderd van het belastbaar feit

Sleutelovereenkomsten uitgezonderd van het belastbaar feit

Door sleutelovereenkomsten uit te zonderen van het belastbaar feit, zoals opgenomen in de Fiscale Verzamelwet 2025 die momenteel wordt geconsulteerd, is geen sprake...

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Register Belastingaviseurs: “Sta afbouwen FOR toe”

Register Belastingaviseurs: “Sta afbouwen FOR toe”

Het Register Belastingadviseurs (RB) schrijft te begrijpen dat het kabinet in navolging van het afschaffen van pensioen in eigen beheer, ook de fiscale oudedagsreserve...

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

Schenkingsvrijstelling eigen woning omlaag

De schenkingsvrijstelling eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 omlaag tot 28.947 euro. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling die geldt in...

Ruimere mogelijkheden om oudedagsverplichting om te zetten

Ruimere mogelijkheden om oudedagsverplichting om te zetten

Het kabinet wil dat belastingplichtigen ruimere mogelijkheden hebben om hun oudedagsverplichting (ODV) om te zetten in een lijfrente. De ODV is de fiscale waarde...

Kabinet wil oudedagsreserve afschaffen

Kabinet wil oudedagsreserve afschaffen

Het kabinet wil de oudedagsreserve afschaffen. “Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2023 hun oudedagreserve niet meer verder opbouwen”, aldus het Belastingplan...

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek...

Twee belastingschijven in box 2 vanaf 2024

Twee belastingschijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet wil twee belastingschijven introduceren in box 2 van de belastingen. In box 2 betalen aandeelhouders in een binnen- of buitenlandse onderneming belasting...

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe

Staatssecretaris Van Rij heeft het gewijzigde wetsvoorstel waarmee vanaf 2023 excessief lenen van de eigen bv wordt aangepakt naar de Tweede Kamer gestuurd, conform...