Te (luipaard)bont...

Luipaardbont

De Hoge Raad volgt de eerdere uitspraak dat geen giftenaftrek geldt voor aan een museum geschonken voorwerpen gemaakt van luipaardbont.

Belanghebbende heeft in 2014, samen met zijn broer, aan een museum een aantal uit luipaardbont vervaardigde voorwerpen geschonken. De voorwerpen, die in Nederland zijn vervaardigd kort nadat hun vader omstreeks 1964 uit Oost-Afrika twee luipaardhuiden had meegebracht, zijn door hen verkregen uit de nalatenschap van hun moeder, die in 2013 is overleden.

De handel in (voorwerpen van) luipaardhuid is verboden.

Het Hof heeft geoordeeld dat de voorwerpen, ondanks het handelsverbod, een geldelijke waarde hebben en dat op belanghebbende de bewijslast rust van de hoogte daarvan. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat de voorwerpen een zodanige waarde hebben dat hij aanspraak kan maken op enige giftenaftrek, aldus het Hof.

Dit oordeel woerd in cassatie bestreden met een klacht, erop neerkomend dat bij afwezigheid van een legale markt voor de voorwerpen, de waarde ervan moet worden bepaald aan de hand van de kosten die verbonden zijn aan de enige legale manier om de voorwerpen te vervangen, te weten: het zelf (laten) vervaardigen van de voorwerpen uit zelf geïmporteerde huid van met vergunning zelf geschoten luipaard.

De klacht faalt. De Hoge Raad: "Gelet op het stelsel van de Wet IB 2001 is het Hof er terecht van uitgegaan dat giften in natura voor de toepassing van de giftenaftrek uit die wet moeten worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer. De klacht, die uitgaat van een andere wijze van waardebepaling, faalt reeds daarom."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beroep op vrijstelling niet gehonoreerd bij kruislingse schenkingen

Beroep op vrijstelling niet gehonoreerd bij kruislingse schenkingen

Staatssecretaris Snel wil niet morrelen aan de wijziging van de vrijstelling schenkbelastingvoor de eigen woning uit 2017. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen....

Eigen schuld dikke bult...

Eigen schuld dikke bult...

Wie opzettelijk een onjuiste belastingaangifte doet, kan zich niet verschuilen achter de belastingadviseur. Dat oordeel velt de Rechtbank Amsterdam. De verdachte...

Fiscale claim niet verzilverd...

Fiscale claim niet verzilverd...

Uit het arrest Kostov kan niet worden afgeleid dat een btw-plichtige natuurlijke persoon zonder meer elke incidentele handeling onder bezwarende titel verricht in...

Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

 Omdat hij de fiscaliteit niet ook goed in woorden had uitgewerkt, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een hypotheekadviseur 500 euro...