"Te weinig water zorgt voor miljardenschade aan funderingen"

Huis scheef ingezakt verzakt fundering

Vereniging Eigen Huis roept het nieuwe kabinet op tot actie tegen funderingsschade door lage en fluctuerende grondwaterpeilen. "Dit leidt namelijk tot extra kosten voor overheid en woningbezitters, en bedreigt de schaarse woningvoorraad."

Samen met andere partijen, zoals Aedes, ANWB, Bouwend Nederland en Natuurmonumenten, ondersteunt Vereniging Eigen Huis het 'maatschappelijk manifest voor schoon en voldoende water voor mens en natuur'. In het manifest staan tien concrete voorstellen hoe kabinet, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke opgave. Dit initiatief komt voort uit de dringende noodzaak om waterkwaliteit en -beschikbaarheid in Nederland te verbeteren in het licht van groeiend watergebruik, toenemende vervuiling en klimaatverandering.

Vereniging Eigen Huis sloot zich aan bij het manifest om verdere vertraging van woningbouw te voorkomen en funderingsschade te stoppen. De vereniging pleit al enige jaren voor een sterke nationale aanpak van de funderingsproblematiek. Het grondwaterpeil heeft invloed op de staat van funderingen; door te lage en fluctuerende grondwaterpeilen verzakken huizen. De funderingsproblematiek heeft ook gevolgen voor het aanpakken van de wooncrisis. Elke euro die ontwikkelaars en corporaties uitgeven aan het repareren van funderingsschade kan niet worden uitgegeven aan de bouw van nieuwe woningen. Het manifest stelt daarom voor om te werken aan een stabiele grondwaterstand om de groei van funderingsschade te voorkomen of ten minste te remmen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
ChatGPT versus Ronald Tiemessen

ChatGPT versus Ronald Tiemessen

(Uit Katern Hypotheken, VVP 3-2024) Nieuw in VVP in 2024: VVP legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord...

"Hoofdlijnenakkoord overwegend positief voor huiseigenaar"

"Hoofdlijnenakkoord overwegend positief voor huiseigenaar"

Vereniging Eigen huis is blij dat er geen verplichtingen komen voor huiseigenaren en kopers om hun woning te verduurzamen met een (hybride) warmtepomp, of om het...

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

"Financieel adviseur moet huiseigenaar beter informeren over financieren verduurzaming"

Huizenkopers zijn onvoldoende op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om de woning te verduurzamen. Financieel adviseurs nemen vaak niet alle mogelijkheden...

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. Dat...

Verbond steunt advies Rli voor nationale aanpak funderingsschade

Verbond steunt advies Rli voor nationale aanpak funderingsschade

Het Verbond van Verzekeraars steunt de door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voorgestelde aanpak voor preventieve maatregelen in de waterhuishouding,...

Woonlasten in ruim kwart gemeenten boven 1.000 euro

Woonlasten in ruim kwart gemeenten boven 1.000 euro

In 94 gemeenten zijn inwoners dit jaar meer dan 1.000 euro kwijt aan gemeentelijke woonlasten, tegenover 54 gemeenten in 2023. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging...

Door aflossen minder zorgen om aflossingsvrije hypotheek

Door aflossen minder zorgen om aflossingsvrije hypotheek

Huiseigenaren maken zich minder vaak zorgen over hun aflossingsvrije hypotheek, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. In 2018 maakte achttien procent zich...

Vereniging Eigen Huis tegen verplicht klimaatlabel

Vereniging Eigen Huis tegen verplicht klimaatlabel

Vereniging Eigen Huis is niet enthousiast over de invoering van een verplicht klimaatlabel, zoals vorige geopperd door de AFM. Eigen Huis:  "Het risico van...

Rechten en plichten VvE onvoldoende uitgelegd door makelaar en adviseur

Rechten en plichten VvE onvoldoende uitgelegd door makelaar en adviseur

"Professionals als makelaars en hypotheekadviseurs zouden de kopende partij meer kunnen voorlichten over de rechten en plichten die bij het wonen in een eigen appartement...

"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"

"NHG is verdienmodel voor het Rijk geworden"

Vereniging Eigen Huis wil dat minister Kaag de premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) volgend jaar verlaagt. Eigen Huis: "NHG heeft overvloedige...