Technologie en klimaat hoog op toezichtagenda DNB

DNB (Gebouw)

Financieel-technologische innovatie en de impact van de ontwikkeling van het klimaat staan centraal in de prioriteiten die toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in de komende jaren wil leggen in haar toezicht op de Nederlandse financiële sector. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ en de jaarlijkse toezichtagenda ‘Vooruitblik 2018’ waarin DNB prioriteiten toelicht die in de komende jaren boven op het reguliere toezicht ter hand worden genomen.

In de ‘Toezicht Vooruitblik 2018’ worden de sectorbrede prioriteiten uit de ‘Visie’ verder uitgewerkt. Voor wat betreft de technologische vernieuwing gaat DNB in 2018 bijvoorbeeld verder met de uitbouw van haar ‘Maatwerk voor innovatie’ wanneer bestaande financiële wet- en regelgeving onnodig knellend blijkt voor nieuwe spelers.

Onder de prioriteit ‘toekomstgerichtheid en duurzaamheid’ zullen onderzoeken worden gestart naar het verandervermogen van financiële instellingen, naar klimaatrisico’s en naar onbedoelde effecten van wet- en regelgeving. En als het gaat om speerpunt ‘streng op financieel-economische criminaliteit’ voorziet de toezichthouder verder werk voor wat betreft het voorbereiden van de financiële sector op veranderende wet- en regelgeving, de systematische integriteitsrisico-analyse (sira) en de financiering van terrorisme.

Prioriteiten per sector 

Behalve sectorbreed legt DNB in haar toezicht volgend jaar ook binnen de verschillende sectoren speciale accenten. Bij de banken worden momenteel de interne modellen herbeoordeeld, wordt gekeken naar de kredietrisico’s en wordt een nieuwe internationale stresstest verwacht. Bij de verzekeraars zal extra aandacht worden gegeven aan de kansen en risico’s van de zogenoemde insurtech, en aan het inzicht in de technische voorzieningen en ervaringssterfte. Pensioenfondsen kunnen extra onderzoek verwachten op het gebied van de toekomstgerichtheid en de beheersing van de uitvoering in een digitaliserende omgeving.

Reactie toevoegen

 
Datapositie AFM versterkt

Datapositie AFM versterkt

"Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke...

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister: "Vergaande nieuwe wetgeving finfluencers niet nodig"

Minister Van Weyenberg ziet voor nu geen noodzaak voor vergaande nieuwe wettelijke maatregelen inzake finfluencers. Hij ziet wel ruimte voor verbeteringen. De minister:...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB integreert duurzaamheidsrisico's verder in toezicht verzekeraars

DNB zal de duurzaamheidrisico’s bij verzekeraars (en pensioenfondsen) verder integreren in het toezicht. Aldus de toezichthouder in 'Toezicht in Beeld 2023'....

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Datagedreven toezicht versus dataminimalisatie

Minister Kaag ziet vooralsnog geen privacyproblemen bij de intensivering van het datagedreven toezicht door AFM en DNB. Dat antwoordt zij op vragen van de vaste...

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

"AFM en DNB voldoende duidelijk over ontwikkeling toezichtkosten"

Minister Kaag meent dat AFM en DNB hun kostenontwikkeling voldoende duidelijk maken. “Aanvullende maatregelen acht ik op dit moment niet nodig”, aldus...

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

Digitalisering financiële diensten blijft speerpunt DNB-toezicht

DNB zal instellingen in 2022 blijven uitdagen op hun strategie en de houdbaarheid van hun bedrijfsmodel, gegeven de digitalisering van financiële diensten....

Chris de Bruin:  "AFM zoekt spijkers op laag water"

Chris de Bruin: "AFM zoekt spijkers op laag water"

"De conclusie is dus dat de overheid kennelijk de ruimte heeft je onrecht aan te doen zonder dat je er iets tegen kunt ondernemen.” Aldus financieel adviseur...