Tegemoetkoming in mindering gebracht op studieschuld

Euro's 50 via Pixabay

De terugkeer van de basisbeurs, waar de Eerste Kamer eerder deze week mee instemde, betekent het einde van het sociaal leenstelsel. Als gebaar richting studenten die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd komt er een tegemoetkoming. Voor een (nominale) studieperiode van vier jaar gaat het om 1.436 euro per student. Deze tegemoetkoming is ook voor studenten die geen studiefinanciering hebben gehad. Verder ontvangen circa 375.000 studenten die hebben gestudeerd in de eerste vier cohorten (2015/16 tot en met 2018/19) een extra tegemoetkoming als vervanging van de studievoorschotvoucher van zo’n 1.835 euro. De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht op de studieschuld.

Terugbetaalregimes gelijkgetrokken

Tegelijk met de herinvoering van de basisbeurs trekt minister Dijkgraaf de terugbetaalregimes voor studieleningen gelijk voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Zo komt er meer gelijkwaardigheid tussen deze onderwijsrichtingen. De regimes zijn nu nog verschillend voor enerzijds het mbo (en ho-studenten uit het oude basisbeursstelsel) en anderzijds het hbo en wo: er zijn verschillende aflosperiodes (respectievelijk vijftien en 35 jaar) en verschillende berekeningen van de rente. Het gelijktrekken geldt sowieso voor nieuwe mbo-studenten. Mbo’ers die al studeren (en na 1 augustus ook nog studiefinanciering krijgen) mogen kiezen tussen het oude en nieuwe stelsel. Wie geen keuze maakt, gaat als mbo-student automatisch over naar het aflosregime van 35 jaar. Voor ho-studenten wijzigt het terugbetaalregime niet.

Circa 435.00 studenten, waaronder naar schatting 124.000 eerstejaars, hebben naar verwachting recht op de nieuwe basisbeurs. Aanvragen kan vanaf maandag 19 juni via MijnDUO.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

Nu met de nieuwe leennormen meer geld kan worden geleend voor verduurzaming, is het volgens a.s.r. aantrekkelijker geworden om ook te kijken naar woningen met een...

Hogere rente lastig voor pensioenfondsen en verzekeraars

Hogere rente lastig voor pensioenfondsen en verzekeraars

Hoewel het verschil tussen een rentevaste periode van tien en 20 jaar ongeveer hetzelfde is gebleven (0,20-0,30 procentpunt), kiezen meer mensen vanwege de hogere...

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

Uitgaande van de verwachte gemiddelde loonstijging in 2023, stijgt volgend jaar voor de meeste inkomens de maximale hypotheek. Aldus de toelichting bij de Wijzigingsregeling...

Persoonlijke lening bij verbouwen minder vaak interessant door stijgende rente

Persoonlijke lening bij verbouwen minder vaak interessant door stijgende rente

Een lening afsluiten om te verbouwen is volgens Geld.nl steeds minder vaak voordeliger dan de hypotheek verhogen. “Alleen voor leenbedragen tot 23.000 euro...

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Een op de vijf Nederlanders met een koopwoning en hypotheek maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Ondanks die zorgen schakelt de helft van alle huiseigenaren...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Aanvulling Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Met een brief informeert de AFM de sector over een aanvulling van de leidraad ‘Vergoeding vervroegde aflossing van de hypotheek’. In deze Leidraad uit...

Minder hypotheek met mobiliteitsbudget

Minder hypotheek met mobiliteitsbudget

Ondanks dat het mobiliteitsbudget een vaste looncomponent is en wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, willen geldverstrekkers het volgens Frits Hypotheken...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...