Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een adviseur 4.000 vergoeden aan een klant. Dit omdat de adviseur niet heeft voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies over de beleggingspolis van de klant van hem mocht worden verwacht.

Daarnaast is de Commissie van oordeel dat de adviseur (Lineas 2 Huizen) toerekenbaar is tekortgeschoten in zijn verplichtingen door de consument ten tijde van het uitbrengen van zijn hersteladvies niet te wijzen op het door de klant in zijn klacht aan de orde gestelde nieuwe verzekeringsproduct.

De Commissie becijfert de schade op 8.000 euro. Zij halveert dit bedrag, omdat de consument ook iets te verwijten valt.

De Commissie in Uitspraak 2019-180: “Allereerst had van Consument een actievere houding verwacht mogen worden na ontvangst van het advies van Tussenpersoon om de overlijdensrisicodekking uit de Verzekering te halen, zoals opgenomen in zijn e-mailbericht van 19 augustus 2014. Het valt Consument aan te rekenen dat hij, hoewel in ieder geval vanaf 2015 bijgestaan door een deskundige adviseur, pas veel later – volgens mededeling van Consument ter zitting eind 2016, dan wel begin 2017 - de overlijdensrisicodekking uit de Verzekering heeft gehaald.

“Daarnaast valt het Consument toe te rekenen dat door de zeer specifieke eisen die hij aan het hersteladvies stelde geen nadere advisering heeft plaatsgevonden. Ook de omstandigheid dat Consument zich gedurende het offertetraject ook rechtstreeks tot de verzekeraar heeft gewend heeft onduidelijkheid voor Tussenpersoon gecreëerd voor de vraag langs welk kanaal Consument de verzekering zou willen omzetten in een Reaal Vermogensverzekering en of hij nog prijs stelde op advisering door Tussenpersoon.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bank eiste terecht inschakelen hypotheekadviseur

Bank eiste terecht inschakelen hypotheekadviseur

De enkele omstandigheid dat in het verleden een hypothecaire geldlening met een bepaalde hoogte is verstrekt aan Consument betekent niet dat vandaag de dag de verstrekking...

Levenpolis niet voor achterstallige betalingen

Levenpolis niet voor achterstallige betalingen

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening. Daarnaast heeft de consument een levensverzekering. De verzekering wordt verpand aan de geldverstrekker....

Opmerkelijk

Opmerkelijk

HYPOTHEKEN – In januari 2017 neemt de financieel adviseur de portefeuille over van een collega. In 2002 heeft deze collega de consument geadviseerd over en...

Privacyklacht van natuurlijke persoon

Privacyklacht van natuurlijke persoon

PRIVACY – In deze uitspraak oordeelt de Geschillencommissie dat zij de eis tot herstel van schadevrije jaren niet kan behandelen, omdat de klager geen consument...

Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

BROMMERVERZEKERING – De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In het onderhavige geval draait het...

AFM: activering consumenten met woekerpolis afgerond

AFM: activering consumenten met woekerpolis afgerond

Verzekeraars hebben hun klanten met een beleggingsverzekering gewezen op de mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren. In 9 procent van de gevallen...