Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

Kifid 2017 (deel logo)

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een adviseur 4.000 vergoeden aan een klant. Dit omdat de adviseur niet heeft voldaan aan hetgeen ter zake van het hersteladvies over de beleggingspolis van de klant van hem mocht worden verwacht.

Daarnaast is de Commissie van oordeel dat de adviseur (Lineas 2 Huizen) toerekenbaar is tekortgeschoten in zijn verplichtingen door de consument ten tijde van het uitbrengen van zijn hersteladvies niet te wijzen op het door de klant in zijn klacht aan de orde gestelde nieuwe verzekeringsproduct.

De Commissie becijfert de schade op 8.000 euro. Zij halveert dit bedrag, omdat de consument ook iets te verwijten valt.

De Commissie in Uitspraak 2019-180: “Allereerst had van Consument een actievere houding verwacht mogen worden na ontvangst van het advies van Tussenpersoon om de overlijdensrisicodekking uit de Verzekering te halen, zoals opgenomen in zijn e-mailbericht van 19 augustus 2014. Het valt Consument aan te rekenen dat hij, hoewel in ieder geval vanaf 2015 bijgestaan door een deskundige adviseur, pas veel later – volgens mededeling van Consument ter zitting eind 2016, dan wel begin 2017 - de overlijdensrisicodekking uit de Verzekering heeft gehaald.

“Daarnaast valt het Consument toe te rekenen dat door de zeer specifieke eisen die hij aan het hersteladvies stelde geen nadere advisering heeft plaatsgevonden. Ook de omstandigheid dat Consument zich gedurende het offertetraject ook rechtstreeks tot de verzekeraar heeft gewend heeft onduidelijkheid voor Tussenpersoon gecreëerd voor de vraag langs welk kanaal Consument de verzekering zou willen omzetten in een Reaal Vermogensverzekering en of hij nog prijs stelde op advisering door Tussenpersoon.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Adviseur moet bloeden voor niet vermelden mogelijke fiscale naheffing

Naar het oordeel van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) ligt het in de relatie tussen consument en de adviseur binnen de risicosfeer...

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Bank moet registratie heroverwegen na seponering door OM

Een financiële dienstverlener mag bij een gerechtvaardigde verdenking van fraude overgaan tot registratie van persoonsgegevens in het Extern Verwijzingsregister...

Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Kifid: focus op kortere doorlooptijden

Vooral de doorzettende trend van succesvolle bemiddeling en de groeiende naamsbekendheid van Kifid stemmen Kifid-directeur Eveline Ruinaard tevreden. Dat zegt ze...

Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Door zorgverlof misgelopen inkomsten niet te claimen op reisverzekering

Door zorgverlof misgelopen inkomsten kunnen niet worden verhaald op de reisverzekering, oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in...

"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

"Voor drie mille advieskosten mag klant betere dienstverlening verwachten"

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat De Hypotheker 750 euro advieskosten terugbetalen aan de klant. De Commissie "volgt Consument in zijn...

Bank kan overkreditering niet in schoenen adviseur schuiven

Bank kan overkreditering niet in schoenen adviseur schuiven

Florius (ABN Amro Hypotheken) moet een consument de rente vergoeden die hij te veel heeft betaald wegens overkreditering (Uitspraak 2019-210 Geschillencommissie...