Termijn voor PE-actualiteiten te ver opgerekt

Examenzaal via Pixabay

De organisaties van financieel adviseurs vinden dat de termijn voor PE-actualiteiten te ver wordt opgerekt. Dit schrijven zij in hun reactie op de internetconsultatie 'Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft'.

Adfiz, CFD, NVF en OvFD: "We stellen vast dat PE-examens over oude vakbekwaamheid niet van toegevoegde waarde zijn en maken opnieuw bezwaar tegen PE-examens die gaan over oude zaken. Het holt ook het draagvlak voor de wettelijke eisen voor vakbekwaamheid verder uit. We bepleiten dat er opvolging wordt gegeven aan de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer dat als er zich geen actualiteiten hebben voorgedaan, er ook geen PEexamens worden aangeboden."

In het adviesdocument wordt als uitgangspunt voor de PE-ontwikkelingen genomen dat deze op 1 januari 2019 in beginsel niet ouder zijn dan drie jaar. De organisaties: "We stellen vast dat dit opnieuw een onwenselijke verdere oprekking is van de termijn voor PE-actualiteiten. In vorige adviesdocumenten stond als criterium ontwikkelingen die in beginsel niet ouder zijn dan een jaar (of weliswaar ouder zijn maar nog steeds van belang voor de huidige adviespraktijk). Ook dit was al een oprekking van de PE-termijn die eerder door de minister aan de Tweede Kamer is gecommuniceerd. Toegezegd is dat PE-examens in beginsel gaan over actualiteiten die binnen een tijdsbestek van een jaar hebben plaatsgevonden (actualiteit op peildatum 1 januari niet ouder dan 12 maanden). Hiermee zou moeten worden voorkomen dat teveel ‘oude’ kennis wordt getoetst."

PE-examens niet meer richten op competenties en vaardigheden

De organisaties vinden verder onder meer: "PE-examens dienen zich uitsluitend te richten op kennis en niet meer op competenties en vaardigheden. Deze zijn in de PEplus-examens getoetst en dienen niet te worden hertoetst. We constateren dat met de onderhavige toetstermen competenties en vaardigheden opnieuw worden getoetst. Wij herhalen ons bezwaar hiertegen.

"PE-examens die vakbekwaamheid toetsen op basis van eind- en toetstermen die ook al golden bij eerdere PE-examens, zijn niet van toegevoegde waarde voor de professionalisering van grote groepen financieel adviseurs. Het frustreert de motivatie om op een hoog niveau met vakbekwaamheid bezig te zijn dat daadwerkelijk bijdraagt aan de eigen vakbekwame ontwikkeling en professionalisering van de beroepsgroep als geheel. Illustratief in dit opzicht zijn de voorgestelde toetstermen voor de beroepskwalificatie Pensioen die nagenoeg geheel bestaan uit al eerder getoetste vakbekwaamheid via een vorig PE-examen."

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - admicon Hypotheken en verzekeringen 16 november 2018

Na 45 jaar werken Niet genoeg competenties en vaardigheden. iedere keer haal ik op mijn oude dag 100% kennis 100 % integriteit, en 55% COMPETENTIES . EN DUS GEZAKT.( inkomen en hypotheken) Dit bewijst dat het hele systeem er op gericht is dat de adviseur en assurantie tussen persoon het veld moet ruimen.Om plaats te maken voor internet en directe kanalen , waar de klant NIET goed wordt beschermt tegen producten die ze weer op de mark zetten , Om de klant te misleiden. en dan geen aansprakelijkheden voor banken maatschappijen en vooral overheden. Maar wat willen we nu , Wij kiezen een overheid die liegt , bedriegt en steelt van burgers. En die dan ons de maat nemen.

Stijn Brouwers - Brouwers Assurantien 15 november 2018

Ons rigide HERHAAL diplomaplicht is een groot gedrocht. Eén schijn vertoning waarbij de politiek denkt dat wij hierdoor betere adviseurs worden. Je stampt iets in je hoofd probeert op het examen, zonder horloge, het juiste vakje aan te vinken en bij een positief resultaat ben je ineens een betere adviseur als degene die net gezakt is. O ja, direct na je examen alweer 75% verdampt wat je in je hoofd hebt gestampt. Boek dicht en hop weer naar de praktijk. Politiek DURF te veranderen.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 15 november 2018

Blijft een zielige vertoning zoals "vermeend deskundigen" vinden hoe ze het vak vorm moeten geven. Laat alles maar over aan de "Tucht van de markt", dan komt het allemaal goed. Een paar kleine aanpassingen in het aansprakelijkheidsrecht en ieder kijkt wel uit wat hij adviseert. Permanent actueel kan door een door de AFM gecontroleerd instituut 1 keer per maand een briefing te laten doen over de belangrijkste actualiteiten, die de adviseur voor kennisgeving getekend terug stuurt. Verdieping van de stof kan indien gewenst zelf ingekocht worden. Examens zijn overbodig. Want het register waarin de kennisgeving wordt geregistreerd is leidend voor het aansprakelijkheidsrecht cq de Kifid procedure. Het kan zo eenvoudig. Overbodig opleidingspersoneel kan terug naar de bank of verzekeraar om daar het kennisniveau op te krikken d.i. n.l. schandalig laag.

Meer over
Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Eind vorig jaar zijn duidelijk meer PE-examens afgelegd dan in de maanden daaraan voorafgaand. Niet verwonderlijk, want de huidige PE-periode loopt over drie maanden...

Behandel PE Schade Zakelijk/Zorg zelfde als Hypothecair/Consumptief krediet

Behandel PE Schade Zakelijk/Zorg zelfde als Hypothecair/Consumptief krediet

Dukers & Baelemans roept op om PE Schade Zakelijk/Zorg identiek te behandelen als PE Hypothecair krediet/Consumptief krediet. Dit in de consultatie 'Besluit...