Tien uur is geen ‘moment van onbedachtzaamheid’

Fotograag toerist via Pixabay

Bij een moment van onbedachtzaamheid gaat het volgens de rechtspraak – vergelijk onder andere HR 11 januari 1991, NJ 1991, 271 – om het enkele minuten onbeheerd achterlaten van verzekerde zaken. Wie voor 2.500 euro fotospullen een nachtlang onbeheerd achterlaat, hoeft dus niet te rekenen op clementie van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

De Commissie in Uitspraak 2019-181: “De consument heeft zich niet gehouden aan de vereisten met betrekking tot de voorzichtigheid die gelden op grond van de Voorwaarden. Er was immers geen sprake van een moment van onbedachtzaamheid of een andere situatie die als lichte schuld kan worden aangemerkt.”

De consument claimde bij ASR 2.500 euro aan fotospullen, nadat hij was vergeten zijn fototas mee naar binnen te nemen toen hij om 22.00 uur naar zijn hotelkamer ging. De tas, die hij onder een stoel had geplaatst, was weg toen hij de ochtend erop om 8.00 uur ging kijken.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Bank eiste terecht inschakelen hypotheekadviseur

Bank eiste terecht inschakelen hypotheekadviseur

De enkele omstandigheid dat in het verleden een hypothecaire geldlening met een bepaalde hoogte is verstrekt aan Consument betekent niet dat vandaag de dag de verstrekking...

Levenpolis niet voor achterstallige betalingen

Levenpolis niet voor achterstallige betalingen

HYPOTHEKEN – De consument heeft een hypothecaire geldlening. Daarnaast heeft de consument een levensverzekering. De verzekering wordt verpand aan de geldverstrekker....

Opmerkelijk

Opmerkelijk

HYPOTHEKEN – In januari 2017 neemt de financieel adviseur de portefeuille over van een collega. In 2002 heeft deze collega de consument geadviseerd over en...

Privacyklacht van natuurlijke persoon

Privacyklacht van natuurlijke persoon

PRIVACY – In deze uitspraak oordeelt de Geschillencommissie dat zij de eis tot herstel van schadevrije jaren niet kan behandelen, omdat de klager geen consument...

Verzwaarde stelplicht

Verzwaarde stelplicht

BROMMERVERZEKERING – De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In het onderhavige geval draait het...

Collectief klagen gaat niet samen met klagen bij Kifid

Collectief klagen gaat niet samen met klagen bij Kifid

Kifid heeft deze week de spelregels nader geduid als het gaat om een individuele klacht, waarmee de klager ook deelneemt aan een collectieve procedure in de rechtspraak....