Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register

Register via Pixabay

Minister Kaag heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. De plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren blijft wel van kracht.

Aanleiding voor het besluit van Kaag vormt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn die regelt dat lidstaten moeten zorgen dat een ieder van het algemeen publiek toegang moet krijgen tot UBO-informatie, onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig is.

Kaag: “In Nederland is overeenkomstig de richtlijn geregeld dat een ieder toegang kan krijgen tot informatie over UBO’s van juridische entiteiten. Nederland heeft daarbij alle lidstaatopties benut ter vergroting van de privacy van UBO’s, waaronder afscherming van UBO’s, registratie en betaling door raadplegers en informatie over raadplegingen aan UBO’s.

“In de komende dagen zal ik het arrest met alle betrokkenen nader analyseren en in overleg treden met de Europese Commissie om te bezien welke informatieverstrekkingen wel mogelijk zijn, mede in het licht van toezicht. Het voorlopig niet meer verzorgen van informatieverstrekkingen betekent bijvoorbeeld voor de opsporing dat informatie weliswaar minder gemakkelijk geraadpleegd kan worden, maar dat de benodigde informatie op basis van een vordering van de OvJ nog wel beschikbaar is. De uitspraak kan ook financiële gevolgen hebben, aangezien het beheer van het register wordt bekostigd aan de hand van de vergoedingen voor raadplegingen.“

De uitspraak, in een Luxemburgse zaak, richt zich primair tot de Europese wetgever en de Europese Commissie. De Commissie heeft aangegeven de uitspraak nog te bestuderen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering

Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”

DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan...

Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens...

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding...

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...

Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen

Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen

Er bestaat volgens de voorzieningenrechter geen grond voor (voorlopige) buitenwerkingstelling van de in het kader van de verplichte implementatie van de vierde en...

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiële...

UBO-register van kracht

UBO-register van kracht

Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts...

"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"

"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"

De zogenoemde FinCEN leaks, waarbij duizenden verdachte meldingen van banken aan de Amerikaanse antiwitwas-autoriteit zijn gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten,...

In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken

In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken

De NVB roept op de publiek-private keten te versterken ten behoeve van een effectieve bestrijding van witwassen. De NVB in een tweet naar aanleiding van berichtgeving...