Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW met twee jaar verlengd

carola-schouten-1 2022

Minister Schouten verlengt de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) met twee jaar. Zo is het volgens haar mogelijk is om de groep van zzp-ers die voor 2013 al arbeidsongeschikt was zonder ingrijpende precedentwerking te compenseren.

De 3.700 zzp-ers in kwestie behoren in beginsel tot de OBR-doelgroep, maar kunnen geen aanvraag indienen als de OBR volgens huidige planning per 1 januari 2023 eindigt. Met een verlenging van de OBR zouden de komende twee jaar zzp-ers met een laag inkomen en vermogen worden geholpen. Dit is naar verwachting een klein deel van de groep met een inkomenshiaat.

Schouten: “Indien de OBR voor onbepaalde tijd wordt verlengd, zijn er tot 2059 nog uitkeringslasten, de laatste instroom vindt dan in 2054 plaats. De uitkeringslasten voor 2059 worden op enkele honderden euro’s geschat, terwijl de vaste kosten op basis van het huidige kostentoerekeningsmodel voor de SVB constant verondersteld worden op 250.000 euro. Dit is ondoelmatig en door de SVB beoordeeld als zeer onwenselijk.”

Eind 2017 ontvingen circa 9.800 zelfstandigen al een private arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervan zullen naar verwachting van verzekeraars 1.700 mensen vóór de AOW-leeftijd herstellen. Dit betekent dat bij 8.100 van deze arbeidsongeschikte zelfstandigen, de uitkering zal stoppen voor de AOW-leeftijd terwijl zij dan nog niet hersteld zijn. Van deze 8.100 waren circa 3.700 personen al vóór 1-1-2013 ziek. Van mensen die na die tijd ziek werden, wordt aangenomen dat zij zich beter hebben kunnen voorbereiden op de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Betere verzuimbegeleiding levert meer op dan gratis kinderopvang"

"Betere verzuimbegeleiding levert meer op dan gratis kinderopvang"

Zieke medewerkers vanaf dag één begeleiden naar herstel kan ervoor zorgen dat sectoren die gebukt gaan onder arbeidskrapte direct geholpen zijn. Dat...

Bonden en verzekeringsartsen willen rol verzekeringsarts bij RIV-toets behouden

Bonden en verzekeringsartsen willen rol verzekeringsarts bij RIV-toets behouden

Behoud de rol van de verzekeringsarts bij de RIV-toets. Daarvoor pleiten de vakbonden FNV, CNV, VCP en de verenigingen voor verzekeringsartsen NOVAG en NVVG in een...

VCP: "IOW moet vast onderdeel worden sociale zekerheid"

VCP: "IOW moet vast onderdeel worden sociale zekerheid"

"De IOW moet niet stoppen, maar een vast onderdeel worden van de sociale zekerheid in Nederland." Aldus de Vakcentrale voor Professionals (VCP), die een petitie...

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

"Activerende werking arbeidsongeschiktheidsstelsel versterken"

Om arbeidsparticipatie te stimuleren is een activerend arbeidsongeschiktheidsstelsel nodig. Aldus het Verbond van Verzekeraars in een position paper. Het Verbond:...

“Thuiswerken kan langdurend verzuim aanjagen”

“Thuiswerken kan langdurend verzuim aanjagen”

René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis, pleit voor een nieuwe balans tussen thuis- en op kantoorwerken en adviseert mkb’ers om samen met werknemers...

Geen voorschot schadevergoeding zorgpersoneel met Long COVID

Geen voorschot schadevergoeding zorgpersoneel met Long COVID

(Rechtspraak) De Staat hoeft geen voorschot schadevergoeding te betalen van per geval 22.000 euro aan zorgpersoneel met Long COVID. De voorzieningenrechter heeft...

STAP-loket nu open op 17 maart

STAP-loket nu open op 17 maart

UWV heeft de nieuwe openingsdatum van het STAP-loket bekend gemaakt: vrijdag 17 maart 10.00 uur. Vorige week ging het loket voor deze aanvraagronde open maar moest...

UWV-beoordelingen: Long COVID leidt veelvuldig tot arbeidsongeschiktheid

UWV-beoordelingen: Long COVID leidt veelvuldig tot arbeidsongeschiktheid

UWV heeft in 2022 1.883 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met als hoofddiagnose langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig...

Aanvraag STAP-budget uitgesteld door grote technische storing

Aanvraag STAP-budget uitgesteld door grote technische storing

Het STAP-loket heeft dinsdag te maken met een grote technische storing die niet op korte termijn opgelost kon worden. Het was daarom onmogelijk om STAP-budget aan...

"Werkloze 60-plussers moeten beroep kunnen blijven doen op de IOW"

"Werkloze 60-plussers moeten beroep kunnen blijven doen op de IOW"

60-plussers zonder werk moeten een beroep kunnen blijven doen op de IOW-uitkering (de wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen). Dat bepleit de FNV in een brief...