Toch niet bijverdienen in bijstand met kamerverhuur

Kamer via Pixabay

Het kabinet staat niet achter het idee van de gemeente Leiden om mensen met een bijstandsuitkering in staat te stellen tot bijverdienen middels kamerverhuur. Staatssecretaris Van Ark: "Het lijkt erop dat de gemeente Leiden zich bij de voorgenomen pilot ten onrechte voor de vrijlating van inkomen uit onderverhuur van kamers heeft gebaseerd op artikel 31, lid 2, onderdeel k, van de Participatiewet, die de mogelijkheid biedt om een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk niet tot de eigen middelen te rekenen.

"De ministeriele regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ sluit voor wat betreft de kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk aan bij de fiscale vrijwilligersregeling. Gelet op bovenstaande kan de vergoeding voor het onderverhuren van kamers niet als kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk zoals bedoeld in de ministeriele regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ worden gezien."

Inmiddels heeft de gemeente Leiden contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aangegeven niet door te gaan met de voorgenomen pilot, aldus Van Ark.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: "Gebruik alleen het uniform uitvraagformulier WGA ERD"

Adfiz: "Gebruik alleen het uniform uitvraagformulier WGA ERD"

Adfiz roept adviseurs op te werken met het uniform uitvraagformulier WGA ERD. "Wij ontvangen signalen uit de markt", aldus de organisatie, "dat sommige adviseurs...

Ontbreken RI&E per direct harder aangepakt

Ontbreken RI&E per direct harder aangepakt

Het Verbond van Verzekeraars vindt het goed dat bedrijven per direct een boete van de Inspectie SZW kunnen verwachten als zij niet in kaart brengen welke gezondheids-...

Uitkering vijf jaarsalarissen in plaats van nabestaandenpensioen nog geen gelopen race

Uitkering vijf jaarsalarissen in plaats van nabestaandenpensioen nog geen gelopen race

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) ontkent dat er een keus is gemaakt om het nabestaandenpensioen af te schaffen en te vervangen door een uitkering van vijf...

ZZP'ers kunnen het aangekondigde wettelijke minimumtarief nu al waarborgen

ZZP'ers kunnen het aangekondigde wettelijke minimumtarief nu al waarborgen

De ACM zal in de periode voor invoering van het door minister Koolmees aangekondigde minimumtarief van zestien euro per uur voor ZZP'ers geen boetes opleggen bij...

Geen recht op langere verzekeringsuitkering wegens verhoging AOW-leeftijd

Geen recht op langere verzekeringsuitkering wegens verhoging AOW-leeftijd

Loyalis heeft ook in hoger beroep een rechtszaak gewonnen waarin een cliënt doorbetaling eiste van de aanvulling op haar WIA-uitkering tot aan haar nieuwe...

Internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget

Internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de internetconsultatie subsidieregeling STAP-budget gestart. Het doel van het leer- en ontwikkelbudget voor de stimulans van...