Toch niet bijverdienen in bijstand met kamerverhuur

Kamer via Pixabay

Het kabinet staat niet achter het idee van de gemeente Leiden om mensen met een bijstandsuitkering in staat te stellen tot bijverdienen middels kamerverhuur. Staatssecretaris Van Ark: "Het lijkt erop dat de gemeente Leiden zich bij de voorgenomen pilot ten onrechte voor de vrijlating van inkomen uit onderverhuur van kamers heeft gebaseerd op artikel 31, lid 2, onderdeel k, van de Participatiewet, die de mogelijkheid biedt om een kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk niet tot de eigen middelen te rekenen.

"De ministeriele regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ sluit voor wat betreft de kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk aan bij de fiscale vrijwilligersregeling. Gelet op bovenstaande kan de vergoeding voor het onderverhuren van kamers niet als kostenvergoeding voor het verrichten van vrijwilligerswerk zoals bedoeld in de ministeriele regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ worden gezien."

Inmiddels heeft de gemeente Leiden contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aangegeven niet door te gaan met de voorgenomen pilot, aldus Van Ark.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meer ruimte voor verlofsparen

Meer ruimte voor verlofsparen

Er komt – in het kader van de herziening van het pensioenstelsel – meer ruimte voor verlofsparen. Minister Koolmees: “Sociale partners hebben verzocht...

Verhoging rente op studieschuld van de baan

Verhoging rente op studieschuld van de baan

Een grote overwinning voor studenten. Zo betitelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) het nieuws dat het kabinet de aangekondigde verhoging van de rente op...

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen. Voor stemden ChristenUnie, OSF, Fractie-Duthler, SGP, VVD, CDA en D66. Tegen: PvdA, GroenLinks,...

Verzekeraars staan open voor verdere innovatie bij preventie en re-integratie

Verzekeraars staan open voor verdere innovatie bij preventie en re-integratie

Het Verbond van Verzekeraars gaat "graag met de minister in gesprek over onder meer zijn wens mogelijkheden tot verdere innovatie bij preventie en re-integratie...

Wat weerhoudt kleine werkgevers van keuze voor eigenrisicodragerschap?

Wat weerhoudt kleine werkgevers van keuze voor eigenrisicodragerschap?

Minister Koolmees beziet of er belemmeringen zijn die maken dat kleine ondernemers zelden kiezen voor het eigenrisicodragerschap in het hybride stelsel. Koolmees:...

Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

Minister wil actievere bijdrage verzekeraars aan preventie en verzuim

De schadelastbeheersing door private verzekeraars bij de WIA-uitvoering was de afgelopen tien jaar vooral passief. Dat constateert onderzoek in opdracht van minister...