Toch niet gehaspeld...

Brandslang via Pixabay

Een installateur is met succes in hoger beroep gegaan tegen eerder vonnis dat hij aansprakelijk was voor het losschieten van de watertoevoerleiding van een brandslanghaspel. Door het losschieten stroomde water in een schoolgebouw van Gilde, met schade als gevolg.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch meent dat niet is komen vast te staan dat de schade is veroorzaakt doordat het installatiebedrijf de koppeling onvoldoende heeft aangedraaid.

Op Gilde c.s. (waaronder verzekeraars) rustte stelplicht en bewijslast van een tekortkoming van het installatiebedrijf , bestaande uit onvoldoende aandraaien van de koppeling. Het hof: “De stellingen van Gilde c.s., dat de koppeling is losgesprongen omdat deze onvoldoende is aangedraaid, in combinatie met het onderzoeksrapport en de nadere reacties van Element zijn ontoereikend voor het hof om de gestelde tekortkoming aannemelijk achten.

“In de eerste plaats is van belang dat het rapport van Element weliswaar vermeldt dat bij een voldoende aangedraaide koppeling, koppeling en leiding een eenmalige piekbelasting door waterslag aankunnen, maar niet wat de effecten zijn van blootstelling aan meerdere kortdurende piekbelastingen gedurende langere tijd. Element heeft hier ook geen onderzoek naar verricht of op onderzoeksresultaten op dit punt van andere deskundigen gewezen. Hierbij komt dat Element in haar rapport heeft onderkend dat het mogelijk is dat de leiding in de jaren voorafgaand aan het schadevoorval langzaam uit de koppeling is geschoven.

“In de tweede plaats is van belang dat Element heeft geconcludeerd dat de mogelijkheid van waterslag in het waterleidingsysteem in het gebouw van Gilde niet is onderzocht. Dat zich in het waterleidingsysteem waterslag heeft voorgedaan is derhalve niet uitgesloten. Dat de losgeschoten leiding ribbelingen vertoont die erop kunnen duiden dat sprake is geweest van meerdere piekbelastingen door waterslag, is door Gilde c.s. ten slotte niet weerlegd. Naar het oordeel van het hof is dan ook niet uitgesloten dat sprake is van een voldoende aangedraaide koppeling, waarbij waterslag het losschieten van de watertoevoerleiding heeft veroorzaakt.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Terminaal schurftige zwerfhond...

Terminaal schurftige zwerfhond...

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het...

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

(Rechtspraak) Niet wijzen op het gevaar van onderverzekering en niet de in het serviceabonnement toegezegde (jaarlijkse) dekkingscheck uitvoeren, maken de adviseur...

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet...

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

(Rechtspraak) Het niet tussentijds adviseren om de horlogeverzameling te laten hertaxeren, komt Aon duur te staan. De Rechtbank Rotterdam laat Aon de helft (32.350...

Tegeltjeswijsheid...

Tegeltjeswijsheid...

(Rechtspraak) Anders dan Aegon meent, is een tegel die deel uitmaakt van de wand van een al bestaande woning doorgaans niet eenvoudig te vervangen door aankoop van...

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

(Rechtspraak) Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch volgt de glastuinbouwer niet die meende Rabobank Peelland Zuid voor meer rechtsbijstanddekking had moeten zorgen....

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon die in algemene zin van gewijzigde persoonlijke omstandigheden van een verzekeringsnemer kennis neemt – zoals een...

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

(Rechtspraak) Een consument vordert een uitkering van schade als gevolg van diefstal bij een tankstation bij Milaan van een tas uit zijn auto. De consument heeft...

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

De Rechtbank Midden-Nederland laat een tussenpersoon het premieverschil van 43.391,44 euro vergoeden tussen een aanzienlijk goedkopere bedrijfswagenpark-verzekering...

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Een geschil over de nakoming van een bij Kifid overeengekomen regeling is door de voorzieningenrechter toegewezen. Eisende partij is voor rechtsbijstand verzekerd...