Transitiehandleiding nieuw pensioenstelsel

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars ontwikkelen een handleiding als hulpmiddel bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. De transitiehandleiding krijgt de vorm van een informatieplatform. Dit informatieplatform  wordt in samenwerking met SZW ontwikkeld.

Naast algemene informatie over de transitie naar het modernere pensioenstelsel bevat het platform voor elke doelgroep informatie over de te nemen stappen in de verschillende fases van de transitie. Doel van de transitiehandleiding is het overzichtelijk aanbieden van objectieve informatie op maat aan de verschillende partijen.

Het informatieplatform wordt in de zomer van 2021 gelanceerd. De informatie op het platform wordt daarna stapsgewijs aangevuld en regelmatig geactualiseerd.

Maandag maakte minister Koolmees bekend dat de nieuwe pensioenwet een jaar later in werking treedt dan verwacht (uiterlijk 1 januari 2023). Dit geeft partijen tot 1 januari 2027 in plaats van 1 januari 2026 de tijd om over te stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. De pensioenuitvoerders willen met sociale partners en het kabinet het proces echter op stoom houden, om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2026 (of eerder) toch mogelijk te maken.

Reactie toevoegen

 
Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Meerderheid pensioenbestuurders verwacht geen kostenbesparing door nieuwe pensioenwet

Uit onderzoek van KPMG onder bestuurders bij Nederlandse pensioenfondsen blijkt dat 78 procent ervan uit gaat dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel...

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart

Deze week is de campagne pensioenduidelijkheid.nl gestart. Om voor iedereen duidelijk te maken wat de nieuwe pensioenregels inhouden, hebben de vakbonden, werkgeversorganisaties,...

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

Voorlichtingscampagne nieuw pensioenstelsel

De Rijksoverheid start 21 augustus een brede voorlichtingscampagne over de nieuwe pensioenregels, waarbij nauw wordt samengewerkt met vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders....

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

Nibud: “Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn”

“Pensioenen zouden een abc’tje moeten zijn: adequaat inkomen na pensionering, begrijpelijk, controleerbaar.” Dat stelt het Nibud, dat pleit voor...

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

"Pensioenuitvoerders goed op weg met risicopreferentieonderzoeken"

Pensioenuitvoerders geven op serieuze wijze invulling aan de nieuwe norm voor risicopreferentieonderzoeken (RPO). Tegelijkertijd constateert de AFM in een verkenning...

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

Pensioenfederatie: pensioenfondsen nu aan zet

“We zijn tevreden met het resultaat van dit langdurige en zorgvuldige politieke proces. Vernieuwing is nodig, de oude wet voldeed niet meer. De nieuwe wet...

Pensioenwet door Eerste Kamer

Pensioenwet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft de Wet toekomst pensioenen dinsdagavond laat aangenomen. Van de leden stemden er 46 voor en 27 tegen. De voorstemmers waren van de regeringspartijen...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd...

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

Handvatten AFM voor adequaat communicatieplan tijdens pensioentransitie

De AFM heeft de leidraad communicatieplan gepubliceerd. De Wet toekomst pensioenen omschrijft een aantal specifieke momenten en onderwerpen waarover pensioenuitvoerders...