"Trek WIA-beoordeling gelijk"

UWV

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) vraagt minister Koolmees om gelijke behandeling van UWV en private uitvoerders. Dit naar aanleiding van de recente aanscherping van de beleidsregels. Het platform: "Nu is de onwenselijke situatie ontstaan dat UWV, door aanscherping van haar beleidsregels, loonsancties aan haar feitelijke concurrenten oplegt die niet voor UWV zelf gelden."

Maudie Derks, voorzitter commissie Ziektewet van het PPUSZ: "Het PPUSZ vindt dat een hybride stelsel alleen kan functioneren als zowel voor publiek als private uitvoering dezelfde spelregels worden gehanteerd. Werkgevers die kiezen voor het eigenrisicodragerschap nemen bewust het risico van de uitkeringslasten op zich omdat zij denken beter in staat te zijn om medewerkers te re-integreren. Hierbij geldt impliciet dat zij vanuit kostenoogpunt altijd zullen toetsen of het terugnemen van medewerkers uit dienst een mogelijkheid is. Het wordt daarom als zeer onrechtvaardig ervaren als werkgevers daarnaast worden belast met een loonsanctie. Zeker als de verplichting van eerste spoor re-integratie in het publiek bestel niet geldt.

 

"Deze discrepantie is niet uit te leggen aan de betrokken (ex-)werknemers en (ex)werkgevers. Door de regeling van het aantal maximaal te geven tijdelijke contracten kan zelfs de situatie ontstaan dat als gevolg van een opgelegde spoor 1 re-integratie door de ex-werkgever verplicht een vast contract moet worden aangeboden aan de ex-werknemer. Waar het UWV alleen inzet op spoor 2 re-integratie en de (ex-)werkgevers die eigenrisicodrager zijn dit ook altijd hebben gedaan, worden deze privaat verzekerde werkgevers steeds vaker geconfronteerd met loonsancties vanwege het niet inzetten van spoor 1."

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Minister Koolmees heeft per 20 december 2018 een voorstel gedaan om tot een MKB Verzuim-ontzorg-verzekering te komen. Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij...

Financieel CV voor werkzoekenden

Financieel CV voor werkzoekenden

Minister Koolmees heeft het Financieel CV gelanceerd, een website waar werkzoekenden op individueel niveau kunnen zien welke regelingen en subsidies op hen van toepassing...

Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Inkomensmarkt groeit dankzij sterke stijging verzekerde loonsom

Baken Adviesgroep verwacht dat de Inkomensmarkt de komende vijf jaar blijft aantrekken. Wel zal de procentuele groei richting 2022 kleiner worden. Voor 2019 wordt...

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Dinsdag is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling...

Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Met een ontwerpbesluit stelt het kabinet voor om bij een no deal Brexit de export van lopende Nederlandse AOW-uitkeringen ongewijzigd te continueren voor personen...

Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Het ministerie van Sociale Zaken start binnenkort, in samenwerking met UWV, een voorlichtingscampagne om de compensatieregeling transitievergoeding ontslag langdurig...