Tuchtraad Financiële dienstverlening (assurantiën) verandert naam in ‘Tuchtraad Verzekeraars’

Document gesprek kantoor via Pixabay

Om het voor consumenten duidelijker te maken dat de Tuchtraad Financiële dienstverlening klachten beoordeelt die gaan over verzekeraars, is gekozen voor een nieuwe naam: Tuchtraad Verzekeraars. De Tuchtraad is in 2008 opgericht door het Verbond van Verzekeraars, de branchevereniging van verzekeraars. Inmiddels valt de raad sinds 2021 onder een onafhankelijke stichting.

De raad beoordeelt met name de wijze waarop de consument door de verzekeraar is behandeld.  Het gaat hierbij niet om financiële geschillen, zoals de vraag of een schade moet worden uitgekeerd. Dat is de taak van klachteninstituut Kifid. 

Als een klacht gegrond is, kan de Tuchtraad Verzekeraars sancties opleggen. Sancties variëren van een waarschuwing tot een berisping en het met naam en toenaam bekendmaken van de uitspraak. Op deze manier wordt de verzekeringsbranche getoetst en gecorrigeerd.

Consumenten kunnen in het algemeen niet zelf rechtstreeks bij de Tuchtraad Verzekeraars klagen over de eigen verzekeraar. Zij moeten zich tot het Kifid wenden. Klachten komen in principe via twee wegen bij de Tuchtraad terecht: via verwijzing van klachteninstituut Kifid, de Ombudsman Pensioenen en de Letselschaderaad. Of door bepaalde categorieën direct belanghebbenden, zoals een  door een verzekerde benadeelde, of een consumentenorganisatie.

Reactie toevoegen

 
Meer over