Twee hoortoestellen vormen één zaak

Hoortoestel via Pixabay (matige kwaliteit)

Noorderlinge moet van Kifid twee nieuwe hoortoestellen vergoeden, ook al was er maar eentje stuk (uitspraak GC 2019-925). Het ene hoortoestel viel in het toilet bij het schoonmaken daarvan. De Geschillencommissie oordeelt dat "de lezing van Consument dat de hoortoestellen functioneel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in feite één zaak vormen, een redelijke lezing is. Dat brengt mee dat op grond van de contra proferentem-regel ingevolge artikel 6:238 lid 2 BW in het midden kan blijven of dit de enige mogelijke lezing is of dat er ook andere lezingen van het begrip denkbaar zijn, omdat op grond van genoemde wetsbepaling de voor Consument meest gunstige lezing prevaleert. Nu de hoortoestellen als één zaak moet worden beschouwd, betekent dit dat er ook dekking bestaat voor het niet fysiek beschadigde hoortoestel. De Commissie wijst de vordering toe".

Noorderlinge keerde, rekening houdend met het eigen risico van 115 euro, een bedrag uit van 1.222 euro. Consument vorderde een aanvullend bedrag van 1.337 euro ter vergoeding van een tweede nieuwe hoortoestel, inclusief wettelijke rente vanaf 28 februari 2019.

Noorderlinge beweerde dat op grond van artikel 3 van de ‘Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering E1020’ (hierna: ‘de Verzekeringsvoorwaarden’) geen dekking bestond voor het overgebleven hoortoestel. Volgens Noorderlinge was geen sprake van ‘directe materiële schade’. Ook artikel 6 van de Verzekeringsvoorwaarden zou niet voorzien niet in de kosten voor het vervangen van onbeschadigde inboedel. Bovendien was volgens Noorderlinge geen sprake van een speciale hoortoestellenverzekering of stellenclausule.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Wanneer een overlijdensrisicopremie vanwege de universal life methodiek zo hoog wordt dat het denkbaar is dat de waarde van de beleggingsverzekering zijn betekenis...

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

(Kifid-uitspraak GC 2020-503) Consumenten hebben gevolmachtigde (Florius) verzocht het verzekerd kapitaal van hun overlijdensrisicoverzekering te verlagen tot 40.000...

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Een consument mag verwachten dat de bank informatie over wezenlijke wettelijke wijzigingen met betrekking tot zijn hypotheek actief verstrekt. Denk daarbij aan een...

Gescheiden...

Gescheiden...

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de...

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Ondanks fouten in het adviestraject hoeft Financieel Fit van Kifid de advieskosten ad 2.500 euro niet te vergoeden (uitspraak GC 2020-478). De Geschillencommissie:...

Administratieve fout kost Aegon 2,5 mille

Administratieve fout kost Aegon 2,5 mille

Aegon moet van Kifid een klant circa 2.500 euro vergoeden (uitspraak GC 2020-475). In een tussenuitspraak was al vastgelegd dat verzekeraar in zijn verplichtingen...

Op website vermelde informatie geldt

Op website vermelde informatie geldt

(Kifid-uitspraak GC 2020-460) Consument sluit een hypothecaire geldlening af bij Munt Hypotheken. In de offerte is bepaald dat, indien de rente op de dag van passeren...

ING gooit terecht deur in slot...

ING gooit terecht deur in slot...

Volgens Kifid hoefde bij ING geen alarmbel af te gaan toen consument 1.155,55 euro overmaakte aan een slotenmakersbedrijf. Consument meende bij nader inzien dat...

Zelf verantwoordelijk voor risico's vakantiewoning

Zelf verantwoordelijk voor risico's vakantiewoning

Naar het oordeel van Kifid reikt de (bijzondere) zorgplicht van de geldverstrekker niet zo ver dat hij de consumenten had moeten waarschuwen voor de risico’s...

"Tot meer of iets anders is Geldverstrekker niet gehouden"

"Tot meer of iets anders is Geldverstrekker niet gehouden"

(Kifid-uitspraak GC 2020-471) NIBC Bank heeft vanaf de verstrekking de hypothecaire geldlening in een bepaalde risico-klasse ingedeeld. Op terechte gronden is bij...