Twee hoortoestellen vormen één zaak

Hoortoestel via Pixabay (matige kwaliteit)

Noorderlinge moet van Kifid twee nieuwe hoortoestellen vergoeden, ook al was er maar eentje stuk (uitspraak GC 2019-925). Het ene hoortoestel viel in het toilet bij het schoonmaken daarvan. De Geschillencommissie oordeelt dat "de lezing van Consument dat de hoortoestellen functioneel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in feite één zaak vormen, een redelijke lezing is. Dat brengt mee dat op grond van de contra proferentem-regel ingevolge artikel 6:238 lid 2 BW in het midden kan blijven of dit de enige mogelijke lezing is of dat er ook andere lezingen van het begrip denkbaar zijn, omdat op grond van genoemde wetsbepaling de voor Consument meest gunstige lezing prevaleert. Nu de hoortoestellen als één zaak moet worden beschouwd, betekent dit dat er ook dekking bestaat voor het niet fysiek beschadigde hoortoestel. De Commissie wijst de vordering toe".

Noorderlinge keerde, rekening houdend met het eigen risico van 115 euro, een bedrag uit van 1.222 euro. Consument vorderde een aanvullend bedrag van 1.337 euro ter vergoeding van een tweede nieuwe hoortoestel, inclusief wettelijke rente vanaf 28 februari 2019.

Noorderlinge beweerde dat op grond van artikel 3 van de ‘Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering E1020’ (hierna: ‘de Verzekeringsvoorwaarden’) geen dekking bestond voor het overgebleven hoortoestel. Volgens Noorderlinge was geen sprake van ‘directe materiële schade’. Ook artikel 6 van de Verzekeringsvoorwaarden zou niet voorzien niet in de kosten voor het vervangen van onbeschadigde inboedel. Bovendien was volgens Noorderlinge geen sprake van een speciale hoortoestellenverzekering of stellenclausule.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur mocht om taxatie vragen

Adviseur mocht om taxatie vragen

(Kifid-uitspraak GC 2020-653) Consumenten hebben na advies en bemiddeling van de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank. Een aantal jaar later...

Kifid laat adviseur schade vergoeden en advieskosten terugstorten

Kifid laat adviseur schade vergoeden en advieskosten terugstorten

(Kifid-uitspraak GC 2020-647) Consument is door Euro FD geadviseerd over de afkoop van drie lijfrente opbouwrekeningen. Als consument op de hoogte was geweest van...

Bank hoeft levenstestament niet te verwerken in administratie

Bank hoeft levenstestament niet te verwerken in administratie

(Kifid-uitspraak GC 2020-648) De klacht van consument ziet op het levenstestament. Consument heeft de bank verzocht het levenstestament te verwerken in haar administratie...

Mensen verwachten in coronatijd te veel van hun reis- en annuleringspolis

Mensen verwachten in coronatijd te veel van hun reis- en annuleringspolis

De afgelopen periode heeft Kifid diverse klachten van consumenten ontvangen over doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen in relatie tot het coronavirus. In...

Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Schending zorgplicht: adviseur vroeg maar één offerte op

Assurantie-Adviesbureau A.K. Bakker-Bloem moet van Kifid twee derde van de adviesvergoeding terugbetalen. De adviseur heeft bij één geldverstrekker...

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid Kennis geeft inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten

Kifid heeft op haar website de eerste vier Kifid Kennisdocumenten gepubliceerd. Doel van Kifid Kennis is om geïnteresseerden inzicht te geven in de manier waarop...

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

Niet adviseur maar geldverstrekker moet waken voor overkreditering

De plicht om te waken voor overkreditering rust op de geldverstrekker, niet op de adviseur. Aldus de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)...

Gestrand...

Gestrand...

(Kifid-uitspraak GC 2020-590) Consument heeft een beroep op zijn reisverzekering gedaan nadat op vakantie tijdens een dag aan het strand zijn tas is gestolen. Consument...

Verkoop of niet...

Verkoop of niet...

(Kifid-uitspraak GC 2020-591) De Geschillencommissie dient te oordelen over de vraag of NIBC ten onrechte een vergoeding voor het vervroegd aflossen van de geldlening...

Het zekere voor het onzekere...

Het zekere voor het onzekere...

(Kifid-uitspraak GC 2020-586) Consument wil overstappen van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht. NN Bank geeft hier alleen toestemming voor als er...