Twee hoortoestellen vormen één zaak

Hoortoestel via Pixabay (matige kwaliteit)

Noorderlinge moet van Kifid twee nieuwe hoortoestellen vergoeden, ook al was er maar eentje stuk (uitspraak GC 2019-925). Het ene hoortoestel viel in het toilet bij het schoonmaken daarvan. De Geschillencommissie oordeelt dat "de lezing van Consument dat de hoortoestellen functioneel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in feite één zaak vormen, een redelijke lezing is. Dat brengt mee dat op grond van de contra proferentem-regel ingevolge artikel 6:238 lid 2 BW in het midden kan blijven of dit de enige mogelijke lezing is of dat er ook andere lezingen van het begrip denkbaar zijn, omdat op grond van genoemde wetsbepaling de voor Consument meest gunstige lezing prevaleert. Nu de hoortoestellen als één zaak moet worden beschouwd, betekent dit dat er ook dekking bestaat voor het niet fysiek beschadigde hoortoestel. De Commissie wijst de vordering toe".

Noorderlinge keerde, rekening houdend met het eigen risico van 115 euro, een bedrag uit van 1.222 euro. Consument vorderde een aanvullend bedrag van 1.337 euro ter vergoeding van een tweede nieuwe hoortoestel, inclusief wettelijke rente vanaf 28 februari 2019.

Noorderlinge beweerde dat op grond van artikel 3 van de ‘Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering E1020’ (hierna: ‘de Verzekeringsvoorwaarden’) geen dekking bestond voor het overgebleven hoortoestel. Volgens Noorderlinge was geen sprake van ‘directe materiële schade’. Ook artikel 6 van de Verzekeringsvoorwaarden zou niet voorzien niet in de kosten voor het vervangen van onbeschadigde inboedel. Bovendien was volgens Noorderlinge geen sprake van een speciale hoortoestellenverzekering of stellenclausule.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
AVG geeft geen recht op kopie document met persoonsgegevens

AVG geeft geen recht op kopie document met persoonsgegevens

Het recht op inzage van persoonsgegevens die worden verwerkt staat niet gelijk aan het delen of opsturen van de stukken waarin de persoonsgegevens van de consument...

Nokkenasversteller…

Nokkenasversteller…

Kifid laat een gevolmachtigde een nokkenasversteller vergoeden (bijna 1.500 euro), ook al hoeft dit niet volgens de verzekeringsvoorwaarden. De Geschillencommissie...

Slordig...

Slordig...

Slordig. Zo betitelt Kifid het versturen door SNS Bank aan een omgezette klant van een ORV-aanbieding voor nieuwe klanten. De klant kan er echter geen rechten aan...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument...

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...