Tweede Kamer stemt in met het nieuwe pensioenstelsel

Senioren 2 via Pixabay

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. In het nieuwe jaar gaat de Eerste Kamer het aangenomen wetsvoorstel behandelen. Naar verwachting treedt de wet in werking op 1 juli 2023. Als de wet van kracht is krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2027.

Het nieuwe pensioenstelsel waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd betekent volgens het Verbond van Verzekeraars "een aanzienlijke verbetering, maar er is wel werk aan de winkel. Pensioenverzekeraars en PPI’s zullen zich de komende jaren inspannen om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen, het aandeel werkenden en zzp’ers met pensioenopbouw te vergroten en werkgevers en deelnemers optimaal te ondersteunen bij keuzes die gemaakt moeten worden bijvoorbeeld over compensatie".

Het Verbond is positief over twee aangenomen amendementen die betrekking hebben op tussentijdse waardeoverdrachten tussen uitvoerders en de beleggingsvrijheid van premie-uitkeringsovereenkomsten. Het eerste amendement regelt dat het pensioenbeleggingskapitaal dat is opgebouwd bij de ene uitvoerder omgezet kan worden in een gegarandeerde uitgestelde periodieke uitkering bij de andere uitvoerder. Het tweede amendement regelt dat beleggingsvrijheid (en de daarmee samenhangende zorgplichtbepalingen) ook van toepassing is op de premie uitkeringsregeling. "Ook is het goed nieuws dat burgers straks makkelijker hun pensioengegevens van mijnpensioenoverzicht.nl kunnen delen met de eigen pensioenuitvoerder", aldus het Verbond.

 

Reactie toevoegen

 
Transitiehandleiding nieuw pensioenstelsel

Transitiehandleiding nieuw pensioenstelsel

De Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars ontwikkelen een handleiding als hulpmiddel bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel....

Nieuwe pensioenwet gaat jaar later in

Nieuwe pensioenwet gaat jaar later in

De nieuwe pensioenwet treedt een jaar later dan verwacht in werking: op uiterlijk 1 januari 2023. Het gezamenlijk streven van het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders...

Richtdekkingsgraad voor overstap naar nieuw pensioenstelsel mag niet lager dan 95 procent zijn

Richtdekkingsgraad voor overstap naar nieuw pensioenstelsel mag niet lager dan 95 procent zijn

Een pensioenfonds dat gebruik maakt van het transitie-ftk moet uiterlijk op het moment van invaren in het nieuwe pensioenstelsel en uiterlijk 1 januari 2026 de richtdekkingsgraad...

Proefschrit Mark Boumans over 'Pensioen van zelfstandigen'

Proefschrit Mark Boumans over 'Pensioen van zelfstandigen'

Mark Boumans,werkzaam bij Montae & Partners, promoveert op 16 september aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift 'Pensioen van zelfstandigen'....

Aon pleit voor harde stop van bestaande pensioenstelsel

Aon pleit voor harde stop van bestaande pensioenstelsel

Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment, pleit voor een harde stop van het bestaande pensioenstelsel om invaarproblematiek en...

"Pensioen niet inzetten voor hypotheek"

"Pensioen niet inzetten voor hypotheek"

"Pensioen moet bestemd blijven voor een levenslange uitkering en niet voor andere doelen worden ingezet." Dat schrijven de vakbonden CNV, FNV en VCP in hun officiële...

Bonden zwaar teleurgesteld over pensioenbrief kabinet

Bonden zwaar teleurgesteld over pensioenbrief kabinet

In zijn pensioenbrief van 1 februari aan de Tweede Kamer gaat minister Koolmees volledig voorbij aan de zorgen van werkende mensen en gepensioneerden. Aldus de vakbonden...

FNV volhardt in pensioenstandpunt

FNV volhardt in pensioenstandpunt

De FNV volhardt in haar standpunt 'Beter geen pensioenakkoord dan een slecht akkoord'. Voorzitter Han Busker in zijn nieuwjaarswens: "De FNV sloot afgelopen jaar...

Aon: roep om nieuw pensioenstelsel niet meer te negeren

Aon: roep om nieuw pensioenstelsel niet meer te negeren

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juni gelijk gebleven op 111 procent en de beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen...

"Geef pensioenhervorming geen valse start"

"Geef pensioenhervorming geen valse start"

De versobering van het fiscale kader voor pensioenen is te ver doorgeschoten, zeggen Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars in een gezamenlijk paper....