Tweeschijvenstelsel bij berekenen vrije ruimte

Kantoor via Pixabay 4

Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7 procent van de loonsom tot 400.000 euro plus 1,2 procent van de resterende loonsom. Door de vormgeving is de verruiming voor kleine werkgevers relatief het grootst.

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Het mag daarbij ook gaan om zaken waar werknemers privé-voordeel van kunnen hebben. Typische voorbeelden zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het totale bedrag aan deze vergoedingen en verstrekkingen moet binnen de vrije ruimte blijven. Deze vrije ruimte bedraagt in de huidige situatie 1,2 procent van de loonsom van alle medewerkers samen.

Overigens tellen niet alle vergoedingen en verstrekkingen mee. Onder voorwaarden geldt bijvoorbeeld een vrijstelling voor reiskosten. Ook bijvoorbeeld verstrekte smartphones en tablets zijn vrijgesteld als deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Bij de augustusbesluitvorming 2018 heeft het kabinet met ingang van 2020 een bedrag van 100 miljoen gereserveerd voor verlaging van de lasten op arbeid voor het midden- en kleinbedrijf. Het kabinet stelt nu twee verruimingen voor in de werkkostenregeling. De eerste maatregel verhoogt de vrije ruimte. De tweede maatregel houdt in dat vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag niet meer ten laste komen van de vrije ruimte. Inwerkingtreding is beoogd per 2020.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Uitkeringen lopen door bij no deal Brexit

Met een ontwerpbesluit stelt het kabinet voor om bij een no deal Brexit de export van lopende Nederlandse AOW-uitkeringen ongewijzigd te continueren voor personen...

Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Voorlichtingscampagne compensatieregeling transitievergoeding

Het ministerie van Sociale Zaken start binnenkort, in samenwerking met UWV, een voorlichtingscampagne om de compensatieregeling transitievergoeding ontslag langdurig...

Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Het is mogelijk om op verzoek van de werknemer een WW-uitkering (tijdelijk) stop te zetten. Tot 1 april 2018 kleefde hier wel een nadeel aan; de uitkering stopte,...

Geen logica in maatregelen Koolmees

Geen logica in maatregelen Koolmees

Dat de loondoorbetaling bij ziekte terug naar 1 jaar voor kleine werkgevers van de baan is en de moeilijke wijzigingen in de WIA niet doorgaan, wordt door de minister...

Samen maken we het beter voor de klant

Samen maken we het beter voor de klant

Allianz inkomensverzekeringen is door de leden van adfiz verkozen tot de beste inkomensverzekeraar van 2018, een gedeelde eerste plaats met movir. Een forse vooruitgang...

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door Tweede Kamer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdag met 81 stemmen voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De meeste amendementen werden ingetrokken of verworpen. Wel aangenomen...