Tweeschijvenstelsel bij berekenen vrije ruimte

Kantoor via Pixabay 4

Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7 procent van de loonsom tot 400.000 euro plus 1,2 procent van de resterende loonsom. Door de vormgeving is de verruiming voor kleine werkgevers relatief het grootst.

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Het mag daarbij ook gaan om zaken waar werknemers privé-voordeel van kunnen hebben. Typische voorbeelden zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het totale bedrag aan deze vergoedingen en verstrekkingen moet binnen de vrije ruimte blijven. Deze vrije ruimte bedraagt in de huidige situatie 1,2 procent van de loonsom van alle medewerkers samen.

Overigens tellen niet alle vergoedingen en verstrekkingen mee. Onder voorwaarden geldt bijvoorbeeld een vrijstelling voor reiskosten. Ook bijvoorbeeld verstrekte smartphones en tablets zijn vrijgesteld als deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Bij de augustusbesluitvorming 2018 heeft het kabinet met ingang van 2020 een bedrag van 100 miljoen gereserveerd voor verlaging van de lasten op arbeid voor het midden- en kleinbedrijf. Het kabinet stelt nu twee verruimingen voor in de werkkostenregeling. De eerste maatregel verhoogt de vrije ruimte. De tweede maatregel houdt in dat vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag niet meer ten laste komen van de vrije ruimte. Inwerkingtreding is beoogd per 2020.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz aan leden: "Vul uitvraagformulier WGA-ERD volledig in"

Adfiz aan leden: "Vul uitvraagformulier WGA-ERD volledig in"

Adfiz wijst haar leden op het belang bij het zogenoemde 'Adfiz-formulier' correct en volledig in te vullen bij offerteaanvragen WGA-ERD. Adfiz: "Maak gebruik van...

Geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens bij  ziekmelding

Geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens bij ziekmelding

Minister Dekker vindt aanvullende wetgeving waar het gaat om het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding vooralsnog niet...

Nederland stemt tegen nieuwe regels export-WW

Nederland stemt tegen nieuwe regels export-WW

"Het is gelukt om een wachttijd voor het verkrijgen van een Nederlandse WW-uitkering in de regelgeving op te nemen. Maar helaas zijn de verruimde mogelijkheden...

Internetconsultatie wijziging Wet IOW

Internetconsultatie wijziging Wet IOW

Op internet is het wijzigingsvoorstel  van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) gepubliceerd. Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening oudere...

Geen aanpassing voorwaarden ZW-eigenrisicodragers

Geen aanpassing voorwaarden ZW-eigenrisicodragers

Minister Koolmees ziet geen aanleiding om de voorwaarden voor ZW-eigenrisicodragers aan te passen. Dat antwoordt hij op Kamervragen. De minister: "Op grond van de...

Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Nieuwe verzuimverzekering een zegen?

Minister Koolmees heeft per 20 december 2018 een voorstel gedaan om tot een MKB Verzuim-ontzorg-verzekering te komen. Werkgevers ervaren de loondoorbetaling bij...