"UBO-register niet passend voor pensioenfondsbestuurders"

Pensioenfederatie

Het opnemen van pensioenfondsbestuurders in het UBO-register is niet proportioneel in relatie tot het doel. Dat stelt de Pensioenfederatie. De federatie: "Het is begrijpelijk dat stichtingen ook als juridische entiteit worden genoemd waarop het UBO-register van toepassing is. Daarmee worden echter ook alle pensioenfondsen wettelijk verplicht dat de UBO wordt opgenomen in het UBO-register. Dat is niet passend omdat voor pensioenfondsbestuurders 'aard en omvang van het economisch belang van de uiteindelijk belanghebbende' niet is vast te stellen. Daarnaast doen vermogensbeheerders bij pensioenfondsen al cliëntenonderzoek om eventueel witwassen of financiering van terrorisme te toetsen. Ook toetst DNB bestuurders van pensioenfondsen op geschiktheid én betrouwbaarheid (inclusief een uitgebreid antecedentenonderzoek). Tenslotte roept de richtlijn die de basis vormt van de Implementatiewet op dat de getroffen maatregelen in verhouding moeten staan tot de risico’s."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Shaktie Rambaran Mishre heeft het bestuur van de Pensioenfederatie laten weten met ingang van 1 juli haar functie als voorzitter neer te leggen. De vele uitdagingen...

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

"Geef ook zelfstandigen toegang tot pensioensparen in tweede pijler"

De Pensioenfederatie pleit ervoor dat minister Koolmees het snel wettelijk mogelijk maakt voor pensioenfondsen om te experimenteren met een regeling die ook zelfstandigen...

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

De noodzaak voor het gebruik van het BSN of controle met gegevens uit de BRP door Wwft-instellingen onvoldoende, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in antwoord...

Implementatiewet UBO-register aangenomen

Implementatiewet UBO-register aangenomen

De Tweede Kamer heeft de Implementatiewet UBO-register aangenomen. De implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie...

UBO's krijgen geen inzicht in identiteit raadplegers UBO-register

UBO's krijgen geen inzicht in identiteit raadplegers UBO-register

Minister Hoekstra geeft UBO's geen inzicht in de identiteit van raadplegers van het UBO-register, ondanks een oproep hiertoe. De minister: "In de brief van VNO-NCW...

VNO-NCW wil verdere aanpassingen UBO-register

VNO-NCW wil verdere aanpassingen UBO-register

Ondanks de verbeteringen die minister Hoekstra van Financiën heeft aangebracht in het wetsvoorstel voor het UBO-register, zijn veel familiebedrijven nog...

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer....

Pensioenfederatie luidt noodklok

Pensioenfederatie luidt noodklok

De Pensioenfederatie vindt het verstandig dat het kabinet vooruitlopend op de invoering van een nieuw pensioencontract alvast regelt dat een dekkingsgraad van 100...

Pensioenfederatie: "Beleidsregel DNB leidt tot hogere uitvoeringskosten"

Pensioenfederatie: "Beleidsregel DNB leidt tot hogere uitvoeringskosten"

Volgens de Pensioenfederatie leidt een aanpassing van de Beleidsregel Geschiktheid 2012 tot hogere uitvoeringskosten. Dit stelt de Pensioenfederatie in een reactie...

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Zo'n vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële...