Uit 75 jaar VVP: adequate honorering

VVP 75 jaar logo Twitter

De provisie stond ook in 1971 onder druk. Maar, betoogde NVA-voorzitter Rijk Kamerbeek voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de Adfiz-voorloper, zonder adequate beloning kan de adviseur zijn werk niet doen. In de VVP van 24/31 december 1971 wordt Kamerbeek geciteerd: "Wij zijn geen branche-bemiddelaars maar tussenpersonen die iedere cliënt over het gehele verzekeringspakket dat zij nodig hebben moeten kunnen adviseren. Onze taak is niet alleen een verzekering verkopen, maar daarna - en dat is zeker zo belangrijk - dat pakket begeleiden, aanpassen op de zich wijzigende omstandigheden. Daarbij wordt veel arbeid verricht die niet gehonoreerd wordt.

"Het totaal van provisies verbonden aan het pakket verzekeringen van de cliënt moet zodanig zijn dat een adequate honorering blijft bestaan voor de verrichte arbeid."

De tijden zijn wel wat veranderd sindsdien. Tussenpersonen? Verkopers? Tegenwoordig spreken we van adviseurs. Provisie is bij een aantal producten inmiddels verboden. Maar dat lang niet alle inspanningen van de adviseur worden beloond, is nog steeds een feit. Momenteel woedt er discussie over hoe ver de nazorg dient te reiken. Maar het is een gegeven dat veel adviseurs zelfs elementaire nazorg nog steeds niet of maar deels in hun beloning opnemen. Het zou daarbij wel helpen als duidelijk was wat precies aan nazorg wordt verwacht!

Overigens kwam de druk op de provisie in '71 doordat de regering, wegens het slechte economische klimaat, loonmatiging van iedereen vorderde. Provisie als zodanig was toen nog helemaal geaccepteerd. Sterker, het was de enige wettelijk toegestane beloningsvorm bij assurantiebemiddeling.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Volgende nieuwsbrief van VVP

Volgende nieuwsbrief van VVP

De volgende nieuwsbrief verschijnt 2 januari 2019. Per 1 januari 2019 gaat VVP zelfstandig verder. Het VVP-team heeft er ongelooflijk veel zin. Ook de komende jaren...

Energie

Energie

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

De toekomst zijn wij

De toekomst zijn wij

De verleiding is groot om, in het laatste artikel in de reeks vvp 75 jaar, het verleden te laten voor wat het is en een blik in de toekomst te werpen. Maar ja,...

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Een diepe buiging uit dankbaarheid

Als VVP-team zijn we ongelooflijk blij en dankbaar dat ons 75-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij is gegaan. Dankzij de support van een groot aantal bedrijven...

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Willem Vreeswijk neemt VVP over van Vakbladen.com

Hoofdredacteur Willem Vreeswijk neemt per 1 januari a.s. vakblad VVP en aanverwante uitgaven over van  uitgeverij Vakbladen.com te Den Haag. Hij gaat VVP zelfstandig...

Uit 75 jaar VVP: invoering verplicht eigen risico

Uit 75 jaar VVP: invoering verplicht eigen risico

Uit de VVP van 21 mei 1954: "Met ingang van 1 juli aanstaande zullen alle autopremies door een belangrijk deel van de autoverzekeringsmaatschappijen (in casu de...

Uit 75 jaar VVP: een buitendienstervaring

Uit 75 jaar VVP: een buitendienstervaring

Een ingezonden brief uit de VVP van 21 mei 1954: "Dat men als buitendienstman op alle slakken geen zout kan leggen en maar weer vergeven en vergeten moet, is algemeen...

Uit 75 jaar VVP: omwenteling door Independer?

Uit 75 jaar VVP: omwenteling door Independer?

De eerste volledig onafhankelijke financiële dienstverlener in Nederland. Zo omschreef Independer zich bij de lancering in februari 2000. Al spittend in het...

Woekerpolisaffaire lag al op de loer

Woekerpolisaffaire lag al op de loer

Het verwijt aan de levensverzekeraars in de woekerpolisaffaire is, dat ze veel te hoge kosten rekenden in hun beleggingsverzekeringen. Wat daar ook van waar is,...

Provisie is geen gif(t)

Provisie is geen gif(t)

(Uit VVP 06-2018, door redactie) De provisie eruit en een verrichtingentarief. Daarvoor pleitte de Wiardi Beckman stichting in 1971. Zo ver kwam het niet, maar provisie...