Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Document gesprek kantoor via Pixabay

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Zo noemt Kifid de handelwijze van een adviseur die zijn tarief verhoogde en vervolgens voor dat hogere bedrag aanmaningskosten in rekening wilde brengen. Toch wijst de Geschillencommissie de vordering van de klant af. (Uitspraak GC 2019-854)

De adviseur was met de klant een beloning van 2.500 euro overeengekomen. Hij had echter meer werk aan de zaak en verhoogde zijn tarief 3.969 euro. De consument weigerde het meerdere te betalen. Daarop verhoogde de adviseur (Van de Koot & Associés) de nog openstaande factuur van 1.469 euro met 220,35 euro aanmaningskosten.

De Commissie “stelt vast dat het honorarium 2.500 euro bedraagt en dat Adviseur geen recht heeft op een hoger bedrag. Dat honorarium volgt uit de documenten. Dat Adviseur later zijn tarief verhoogd heeft op basis van een urenspecificatie en vervolgens voor dat hogere tarief ook aanmaningskosten in rekening heeft willen brengen, acht de Commissie uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Dit maakt echter niet dat de vordering kan worden toegewezen.”

2.500 euro als honorarium acht de Commissie overigens redelijk: verder: “Uit het adviestraject blijkt dat Adviseur binnen bekwame tijd reageerde op vragen. Dat Consument daarbij het gevoel gekregen heeft dat Adviseur onvoldoende voortvarend handelde en zelf actief regie heeft meegevoerd, betekent niet dat Adviseur juridisch verwijtbaar gehandeld heeft. Dat Adviseur de offerte uiteindelijk een dag later dan beloofd aan Consument heeft gestuurd, is slordig, maar het leidt er niet toe dat de Adviseur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen aanspraak meer kan maken op zijn volledige honorarium.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wel letsel, geen vergoeding

Wel letsel, geen vergoeding

(Katern Letselschade, VVP 03-2020) Een bestuurder van een auto met caravan moet op de ringweg Antwerpen uitwijken voor een te hard rijdende, dronken bestuurder....

EVR: geen standaardtermijn

EVR: geen standaardtermijn

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om een hypothecair krediet waarin vaststaat dat de consument bij het aanvragen van het krediet...

Geen plicht tot premienazorg

Geen plicht tot premienazorg

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN NAZORG – Anders dan de Geschillencommissie vindt de Commissie van Beroep van Kifid dat de adviseur niet gehouden is om de consument...

Richtinggevend

Richtinggevend

JAARVERSLAG KIFID – Kifid wijst bij de publicatie van het jaarverslag altijd op trends die zij afleidt uit haar uitspraken. Zo ook dit keer weer. Een uitleg...

Gevlogen…

Gevlogen…

LEREN VAN KIFID-UITSPRKAKEN SCHADE – Consument heeft een Rabobank Goldcard. Aankopen daarmee zijn door middel van een door de bank gesloten aankoopverzekering...

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Kifid: "Advies had verder moeten gaan"

Wanneer een overlijdensrisicopremie vanwege de universal life methodiek zo hoog wordt dat het denkbaar is dat de waarde van de beleggingsverzekering zijn betekenis...

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

Kifid: Florius moet kapitaal ORV alsnog verlagen

(Kifid-uitspraak GC 2020-503) Consumenten hebben gevolmachtigde (Florius) verzocht het verzekerd kapitaal van hun overlijdensrisicoverzekering te verlagen tot 40.000...

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Informatie over wezenlijke wijziging inzake hypotheek alleen op website volstaat niet

Een consument mag verwachten dat de bank informatie over wezenlijke wettelijke wijzigingen met betrekking tot zijn hypotheek actief verstrekt. Denk daarbij aan een...

Gescheiden...

Gescheiden...

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de...

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Advieskosten hoeven niet terugbetaald ondanks fouten in advies

Ondanks fouten in het adviestraject hoeft Financieel Fit van Kifid de advieskosten ad 2.500 euro niet te vergoeden (uitspraak GC 2020-478). De Geschillencommissie:...