Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Document gesprek kantoor via Pixabay

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Zo noemt Kifid de handelwijze van een adviseur die zijn tarief verhoogde en vervolgens voor dat hogere bedrag aanmaningskosten in rekening wilde brengen. Toch wijst de Geschillencommissie de vordering van de klant af. (Uitspraak GC 2019-854)

De adviseur was met de klant een beloning van 2.500 euro overeengekomen. Hij had echter meer werk aan de zaak en verhoogde zijn tarief 3.969 euro. De consument weigerde het meerdere te betalen. Daarop verhoogde de adviseur (Van de Koot & Associés) de nog openstaande factuur van 1.469 euro met 220,35 euro aanmaningskosten.

De Commissie “stelt vast dat het honorarium 2.500 euro bedraagt en dat Adviseur geen recht heeft op een hoger bedrag. Dat honorarium volgt uit de documenten. Dat Adviseur later zijn tarief verhoogd heeft op basis van een urenspecificatie en vervolgens voor dat hogere tarief ook aanmaningskosten in rekening heeft willen brengen, acht de Commissie uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Dit maakt echter niet dat de vordering kan worden toegewezen.”

2.500 euro als honorarium acht de Commissie overigens redelijk: verder: “Uit het adviestraject blijkt dat Adviseur binnen bekwame tijd reageerde op vragen. Dat Consument daarbij het gevoel gekregen heeft dat Adviseur onvoldoende voortvarend handelde en zelf actief regie heeft meegevoerd, betekent niet dat Adviseur juridisch verwijtbaar gehandeld heeft. Dat Adviseur de offerte uiteindelijk een dag later dan beloofd aan Consument heeft gestuurd, is slordig, maar het leidt er niet toe dat de Adviseur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen aanspraak meer kan maken op zijn volledige honorarium.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
FBTO geeft klant meer dan waar hij bij Kifid om vroeg

FBTO geeft klant meer dan waar hij bij Kifid om vroeg

Een consument eiste bij Kifid dat FBTO de premieverhoging van de AVP zou beperken tot drie procent. FBTO biedt echter aan de premie op het oude niveau te houden,...

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

Verhoging AOW-leeftijd ligt niet in risicosfeer verzekeraar

De omstandigheid dat de wetgever de AOW-leeftijd heeft verhoogd, is een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de verzekeraar ligt. Aldus Kifid nog eens. De...

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Zilveren bestek gebruiksvoorwerp of bijzondere bezitting?

Kifid laat NN aanvullend uitkeren, omdat anders dan de verzekeraar stelde het gestolen zilveren bestek kan worden beschouwd als gebruiksvoorwerp. Volgens NN betrof...

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Klant eist 336 mille wegens vermeend onterechte BKR-registratie

Kifid maakt korte metten met de eis tot 336.000 euro schadevergoeding wegens de volgens de eiser onterechte BKR-registratie door American Express. Volgens de Geschillencommissie...

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Schilderstreken van bedrijf in voetzorg…

Kifid vindt het niet redelijk om kosten te declareren alsof de consument een schildersbedrijf had ingeschakeld, terwijl hij in werkelijkheid de schilderwerkzaamheden...

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank mocht Interpolis informeren dat de bancaire relatie met de klant was beëindigd. De bank had echter niet mogen zeggen dat dit was wegens integriteitsissues,...

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Het adviestraject bevat volgens Kifid veel onduidelijkheid, is onvoldoende schriftelijk vastgelegd en daardoor slecht herleidbaar. Toch hoeft de hypotheekadviseur...

Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Hypotheekadviseur moet 1.100 euro advieskosten vergoeden aan klant

Kifid laat De Hypotheker 1.100 euro advieskosten vergoeden aan een klant (uitspraak GC 2019-931). De Geschillencommissie: "Consument heeft de overeenkomst van opdracht...

Twee hoortoestellen vormen één zaak

Twee hoortoestellen vormen één zaak

Noorderlinge moet van Kifid twee nieuwe hoortoestellen vergoeden, ook al was er maar eentje stuk (uitspraak GC 2019-925). Het ene hoortoestel viel in het toilet...

Lees de voorwaarden dan, man!

Lees de voorwaarden dan, man!

Wanneer gaan consumenten nou eens de polisvoorwaarden lezen?! Dan had deze klant geweten dat schade alleen gedekt is als hij op de heenreis meer dan acht uur vertraging...