Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitvaart 1 (kerkhof)

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd. De verzekeraar beschikt niet meer over de polis en de voorwaarden. De Geschillencommissie is van oordeel dat de verzekeraar voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat in 1954 een verzekerd kapitaal van 227 euro gebruikelijk was. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Tijdens de hoorzitting heeft de verzekeraar toegelicht dat hij bij de overname van de portefeuille van een rechtsvoorganger in 2015 de digitale bestanden met daarin de essentialia van de verzekeringen heeft overgezet naar zijn administratiesysteem. Uit onderzoek is gebleken dat de uitvaartverzekering van de vader en de moeder van de consument in het verleden al eerder van verzekeraar is verwisseld en dat in 2015 bij de overname geen afschrift van de polis en de voorwaarden meer aanwezig was

De commissie: “De consument heeft zijn stelling dat de verzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd bedrag echter met niet met bewijzen kunnen onderbouwen. Maar op de verzekeraar rust ook de plicht zijn betwisting deugdelijk te motiveren. En het enkele feit dat de verzekeraar niet in staat is om het originele polisblad uit 1954 te overleggen, maakt nog niet dat hij zijn verweer onvoldoende heeft gemotiveerd. De verzekeraar heeft toegelicht dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw het bedrag van 500 gulden een veel voorkomend verzekerd bedrag voor een uitkering bij overlijden was. Dit blijkt ook uit een overzicht van verzekeringen uit het bestand van de verzekeraar van hetzelfde polistype met voorliggende en naliggende polisnummers, gesloten in 1954 bij de oorspronkelijke verzekeraar. Verder blijkt niet uit de beschikbare gegevens dat de vader en de moeder van de consument op enig moment ervoor hebben gekozen om het verzekerd kapitaal te verhogen.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...