Uitgangspunten en richtlijnen prolongatie 2022

Hal fabriek via Pixabay

Adfiz, VNAB en Verbond hebben ook dit jaar de handen ineengeslagen om uitgangspunten en begeleidende richtlijnen op te stellen voor het prolongatieproces 2022. De uitgangspunten en richtlijnen zijn nadrukkelijk gericht op het gezamenlijke proces en niet op de inhoud van de afspraken tussen marktpartijen. Het initiatief is verder gericht op het voorkomen van verrassingen in het laatste kwartaal, verbeteren van de klanttevredenheid en de verzekerbaarheid stimuleren. 

Voorafgaand aan het opstellen van de prolongatierichtlijnen 2022 heeft VNAB begin dit jaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de prolongatie van januari 2021. Het doel hiervan was de oorzaken van de problemen helder te analyseren en oplossingsrichtingen te vinden voor het verbeteren van de klanttevredenheid, verzekerbaarheid, samenwerking met klanten en onderlinge samenwerking tussen marktpartijen. In september staat de eindrapportage en een meerjarig plan van aanpak op de agenda van het VNAB-bestuur. De VNAB is en blijft hierbij in overleg met ons, het Verbond van Verzekeraars en Narim. 

Uiterlijk in september volgen concrete voorstellen

Een korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen op een rij: 

Communicatie: tijdigheid en een duidelijke planning om wederzijdse verwachtingen te managen. Een rode draad hierin is dat in het tweede en derde kwartaal al overleg is tussen makelaars en verzekeraars om op hoofdlijnen elkaar te informeren. 

Prolongatievoorstel: uiterlijk in september volgen concrete voorstellen. Daar waar dit niet kan, bijvoorbeeld in afwachting van risico-informatie van de klant of afstemming met herverzekeraars, wordt dit zo snel mogelijk duidelijk gecommuniceerd. Geef als verzekeraar duidelijk aan in welke segmenten polissen niet worden opgezegd en aangepast. 

Risico-informatie/preventiemaatregelen: beschikbaarheid van de juiste risico-informatie is belangrijk voor een soepel prolongatieproces. Makelaars hebben de verantwoordelijkheid om deze informatie tijdig te verzamelen. Verzekeraars geven tijdig duidelijkheid over de benodigde informatie. De haalbaarheid voor een klant voor wat betreft tijdsbestek en praktische mogelijkheden moet worden meegenomen. 

Operationeel proces: polissen die zijn opgezegd door de verzekeraar en die zijn onderhandeld met makelaar en klant, worden door de makelaar kort nadat overeenstemming is bereikt, teruggekoppeld aan de verzekeraar voor spoedige verwerking in e-ABS. Mede ter voorkoming van een veelheid aan openstaande dossiers in december die het totaaloverzicht vertroebelen. 

Beschikbaarheid/bereikbaarheid: om te voldoen aan de primaire doelstellingen van het opzetten van deze uitgangspunten, is het belangrijk dat makelaars en verzekeraars volop in gesprek blijven over de laatste risico’s die moeten worden gedekt. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verbond luidt noodklok over klimaatschade

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over de toekomstige verwachte klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze...

Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari

Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari

Zoals gebruikelijk opent Adfiz het verzekeringsbranchejaar op de tweede donderdag van januari met de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst. Na de online-editie van 2021 dit...

Doe mee met het onderzoek Actief Klantbeheer onder adviseurs!

Doe mee met het onderzoek Actief Klantbeheer onder adviseurs!

Doet u mee met het onafhankelijk onderzoek naar Actief Klantbeheer onder adviseurs? Het kost u slechts een paar minuten van uw tijd en u bewijst de financiële...

Serie Actief Klantbeheer, deel 6: maak er een gezond businessmodel van

Serie Actief Klantbeheer, deel 6: maak er een gezond businessmodel van

“Adviseurs zijn geen filantropische instellingen. Actief klantbeheer kost een adviseur tijd en diezelfde tijd is zo hard nodig om klanten te helpen bij nieuwe...

Doe mee met het onderzoek Actief Klantbeheer onder adviseurs!

Doe mee met het onderzoek Actief Klantbeheer onder adviseurs!

Doet u mee met het onafhankelijk onderzoek naar Actief Klantbeheer onder adviseurs? Het kost u slechts een paar minuten van uw tijd en u bewijst de financiële...

Eerste opleidingsdag Actief Klantbeheer voor slechts één euro

Eerste opleidingsdag Actief Klantbeheer voor slechts één euro

Naast het brancheonderzoek Actief Klantbeheer dat op 13 oktober 2021 van start is gegaan, zal binnenkort ook de eerste opleiding Actief Klantbeheer in première...

Serie Actief Klantbeheer, deel 5: ga eens tegen je natuur in!

Serie Actief Klantbeheer, deel 5: ga eens tegen je natuur in!

"Mensen zijn lui. En dat is maar goed ook. Anders waren jij en ik er namelijk niet geweest. Op de prehistorische steppen was energiebesparing nodig om op gezette...

Verbond wil meer balans tussen energietransitie en (brand)veiligheid

Verbond wil meer balans tussen energietransitie en (brand)veiligheid

Verzekeraars juichen de energietransitie toe, maar hebben zorgen vanwege de vaak onveilige situaties die zij in de praktijk tegenkomen en de onbekendheid met nieuwe...

Wijzigingen assurantiebelasting per 1-1-2022

Wijzigingen assurantiebelasting per 1-1-2022

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4-2021) Met ingang van 1 januari 2022 zijn ook adviseurs die zowel provisie als een directe klantvergoeding (bijvoorbeeld een...

De juiste inzet

De juiste inzet

(Uit VVP 4-2021) Adviseren is topsport! VVVP vraagt branchegenoten naar hun sporthelden en de parallellen tussen adviseren en topsport. Dit keer Adfiz-voorzitter...