Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Fietser in stad via Pixabay

Hoewel de benaming van de polis – SV Plus - duidt op de meest uitgebreide dekking, betekent dat niet dat daarmee alle situaties onder de dekking van de polis vallen. Aldus de Rechtbank Gelderland in de zaak van een eenzijdig fietsongeval.

De rechtbank: “Met verwijzing naar het Valschermzweeftoestel-arrest (HR 9 juni 2006, NJ 2006, 326) overweegt de rechtbank dat het een verzekeraar vrij staat om de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. ASR heeft dit voor haar SV Plus-polis gedaan door het begrip ‘verkeersongeval’ nader te definiëren. Daarom is de rechtbank van oordeel dat een redelijk uitleg van artikel 3.2 sub 5 van de polisvoorwaarden, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel - waaronder de definitie van het begrip ‘verkeersongeval’, zoals dat op meerdere plaatsen in de polisvoorwaarden terugkomt - meebrengt dat eenzijdige fietsongevallen niet zijn gedekt onder de polis, omdat daarbij geen motorrijtuig is betrokken, hetgeen wel een - voor de (aspirant-)verzekeringnemer voldoende kenbaar - vereiste is.”

Hoewel het naderen van een auto op het kruispunt voor de aanleiding voor de fietser was om een uitwijkmanoeuvre in te zetten, komt de rechtbank tot het oordeel dat er tussen dat naderen van auto en de val in de greppel van eiser “teveel handelingen zijn verricht en een te grote afstand is afgelegd om nog te kunnen spreken van een rechtens relevant verband tussen de betrokkenheid van de auto en die val. Dat verband is tussentijds doorbroken”.

Eiser liep bij de val zwaar lichamelijk letsel in de vorm van een hoge dwarslaesie op.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Pieter Visser - KWALITEITverzekeringen 4 februari 2020

Dan is het toch wel een beetje jammer dat ASR op 29-07-2010 het product op de markt zette als SVO (schade verkeersdeelnemer door ongeval) waarbij met name het voorbeeld van een fietser gegeven werd en de opmerking dat aansprakelijkheid geen rol speelt maar het simpele feit dat je als verkeersdeelnemer een ongeval overkwam iets was wat je kon verzekeren. Ja ik weet wel dat die introductie een samenvatting is en dat de polisvoorwaarden gelden. Maar toch...... je zou verwachten dat een eenzijdig fietsongeval nu juist iets is wat deze polis dekt.

Meer over
Interpolis hoeft gestikte varkens niet te vergoeden

Interpolis hoeft gestikte varkens niet te vergoeden

Interpolis hoeft ook in hoger beroep de schade als gevolg van het uitvallen van de automatische klimaatregeling in een varkensstal niet te vergoeden. De varkenshouder...

Financiële tegemoetkoming voor ruim 500 werknemers met ‘schildersziekte’

Financiële tegemoetkoming voor ruim 500 werknemers met ‘schildersziekte’

Werknemers die als gevolg van hun werk schildersziekte (Organo Psycho Syndroom) hebben opgelopen, kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming....

Duur betaalde vriendendienst...

Duur betaalde vriendendienst...

Van iemand die tegen vergoeding caravans van anderen stalt, mag worden verwacht dat hij zich verzekert voor aansprakelijkheid. Aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De...

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

De koper van een huis spreekt de makelaar aan wegens onjuiste oppervlakte in brochure. Een deskundige stelt vast dat het woonoppervlak kleiner is, maar dat de betaalde...

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Het Gerechtshof Amsterdam maakt korte metten met de veronderstelling van de appellanten dat hun restschuld teniet was gegaan door de werking van de hypotheekbescherming....

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Allianz is toch niet gehouden tot vergoeding van de schade door hagel bij een tuinder. Eerder veroordeelde de lagere rechter het verzekeringsconcern tot uitkeren...

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

De tussenpersoon heeft met het advies om eigenrisicodrager te worden in het kader van de Ziektewet zijn zorgplicht niet geschonden. Dat vindt het Gerechtshof Amsterdam....

Een acute vlaag van waanzin?

Een acute vlaag van waanzin?

In een tussenvonnis in de zaak tussen Credit Life en de vrouw van een man die de hand aan zichzelf sloeg, wil de Rechtbank Amsterdam weten of aannemelijk is dat...

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV zijn niet zaligmakend, vindt de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak in een zaak tussen een polishouder en Allianz Nederland Schade....

Wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

De wet Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten is met ingang van 1 januari 2020 in werking getreden. Met deze wet wordt onder meer...